LANDBRUKSFAMILEN I BUSKERUD SAMLET PÅ FLÅ

Av Wenche Henriksen Redzepi,
  • Tips en venn om denne siden

75 deltakere samlet på Flå på Verdens matvaredag. Landbruksfamilen i Buskerud var samlet på Flå 16.oktober, 75 deltakere fra hele fylket hadde funnet veien til Jakt- og fiskesenteret og alle grener av landbruksfamilien fra forvaltning til bonden var representert.

Hovedoverskriften for samlingen var Økt matproduksjon i Buskerud – Muligheter i kombinasjonsbruket. Samlingen var et samarbeid mellom Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde- og småbrukarlag, Buskerud fylkeskommune, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Buskerud.

Dagen bød på et variert og innholdsrikt program fra Dag Jørund Lønning som tok for seg det overordnede i forhold til bærekraftig matproduksjon via konkrete eksempler fra tre bønder fra Buskerud som fortalte om sin produksjon og Årets Askeladd 2014, Live Skinnes, avsluttet med et forrykende foredrag.

Matjorda må få en stemme

Anita Panman og Øystein Haugerud innledet om FNs jordår og Verdens Matvaredag. – Matjorda må ha en stemme påpekte Haugerud. Buskerud er foregangsfylke, og Anita Panman fortalte om prosjektet ”Levende Matjord”.

Tre dyktige bønder

Tre dyktige bønder fra henholdsvis Modum, Ål og Lier som alle driver kombinasjonsbruk fortalte om sine produksjoner.

- Vi driver med korn, poteter, sau gårdsutsalg og honning på Modum. Siste tilskuddet på gården er andelslandbruk. Korn er hovedproduksjonen, kombinasjonsproduksjon gjør at vi utnyttet alle ressursene på gården poengterte Wiger.

- Kombinasjonsjordbruket er godt kjent for Hallingdal åpnet Haug Laa. Her i Hallingdal har vi alltid måttet ha flere bein å stå på. Hos oss holder vi på med sau, og jeg holder også på med løypekjøring og entreprenørvirksomhet. Mitt råd er å ikke gape over for mye. Haug Laa avsluttet med å sitere Cæsar: ”Store ting skal en ikke tenke på men begynne med” og fortsatte med å fortelle at han har planer om å legge solcellepanel på låvetaket.

- Vi holder til i Lier og har et DA som ble opprettet i 2004 fortalte Andersen.  Vi driver med kombinasjonsproduksjon med korn og ammeku. Vi har også Inn på Tunet aktiviteter og i tillegg brøyting.  Vi bruker hele gården og er begge delaktige i drifta.  Vi har alltid drevet med korn men gjorde noen grep ved å samarbeide med nabo om både redskaper og vekstskifte som ga gode resultater. Wiggo poengterte at det er viktig å ta seg fri, - jeg jobber ikke noe mer samla sett om jeg jobber 7 dager i uka eller 5 dager i uka. Det er viktig å skaffe seg noen pusterom avsluttet Andersen.

Askeladden som så mulighetene

Live Skinnes, bonde, grunder og årets Askeladd i 2014 viste oss til fulle at mulighetene er der om en griper dem og viste til mange eksempler på hvordan de har utnyttet mulighetene når de har vært der. Et av eksemplene er ”Happy Pigs” som de begynte med i det små, produksjonen er utvidet etter hvert og de omsetter nå for 500.000. Live var også en av driverne bak prosjektet ”Bryllupsbygda” og de samarbeider nå med Bryllupsmagasinet. Bryllupsarrangementer gir inntekter også til resten av bygda, ikke bare lokalene som huser bryllupet.

Dette fyrverkeriet av en dame avsluttet med følgende: -Innovasjon er nye sammensetninger av kjente ressurser.

Erstatning ved avlingssvikt

Vi er inne i en periode med lite nedbør, tørke og økt sannsynlighet for såkalt klimatisk avlingssvikt. Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått.

Bondetinget 18 – Lier bondelag kåret til årets lokallag

Det ble en ekstra hyggelig årsmøte-middag for Buskerud-delegasjonen i år, da Lier bondelag ble utnevnt til årets lokallag i Norges Bondelag under middagen. -Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro sier lokallagsleder Wiggo Andersen. Vi gratulerer!

59 Topptur i strålende sol

Sola og deltakerne strålte om kapp da 59 grader Topptur ble arrangert for sjette gang 24. mai. Her møtes elvene fra naturbruksskolene til vennskapelig kappestrid. I tillegg til elvene fra Rosthaug og Saggrenda var det også med elever fra Melsom i Vestfold, Kalnes i Østfold og Hvam i Akershus. Saggrenda ble også i år beste lag og beste skole. - Vi er svært godt fornøyd med arrangementet, sier primus motor Karl Henrik Berke

God jobb fra forhandlingsutvalget – en avtale til å leve med

Det har vært travelt for fylkesleder Egil Chr. Hoen om dagen, med både jordbruksforhandlinger og våronn. Begge deler viktige for resultatet på bunnlinja. – Jeg er tilfreds med at jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtalen for 2019, jeg vil gi honnør til forhandlingsutvalget som har gjort en god jobb sier fylkesleder Hoen. - Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og var avgjørende å få igjennom for næringa understreker Hoen.

Med mat i fokus

Det skjer stadig positive ting rundt omkring i fylket vårt. Bygdekvinnelaget i Nore og Uvdal lager mat til elvene på Uvdal skole og Nore og Uvdal Bondelag assisterer med servering. – Dette er et veldig positivt tiltak som vi støtter opp om, sier lokallagsleder i Nore og Uvdal Johan Høglund.

Større ramme og bedre fordeling

-Buskerud er et mangfoldig fylke med mange forskjellige produksjoner fra fjord til fjell, som et Norge i miniatyr. Vi sørger for mat, arbeidsplasser og åpne landskap. Om vi fortsatt skal ha aktive bruk over hele fylket vårt, må bonden også få ei lønn å leve av, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. – Jordbruket har nå gitt beskjed om at vi starter forhandlingene med Staten, og vi forventer at resultatet av forhandlingene gir mulighet til fortsatt å ha et mangfold av bruk i hele Buskerud. Da må ramma økes og fordelingen bli bedre understreker fylkesleder Hoen.

Villfisksamlinga 2018

Villfisksamlinga 25.-26.mai Ål i Hallingdal. Hovedtema i år er forbetring av lokale gyteforhold og oppvekstmiljø som hovedtema. Grunna gode støttespelarar er arrangementa gratis!

Et krav om matproduksjon i hele Norge

-Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med gode og framtidsretta løsninger, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. Vi har overlevert vårt krav til årets jordbruksoppgjør til staten i dag. Kravet legger vekt på gode og langsiktige løsninger som styrker mangfoldet i norsk landbruk, og foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i næringa.

Vårens vakreste eventyr på Ringerike

Det årlige vårslippet på Felleskjøpet i Hønefoss er en lang tradisjon. Næringa går sammen om arrangementet og i finværet var det mange som tok turen innom. Ringerikes Blad kunne melde om over 4.000 besøkende. – Dette er vi svært godt fornøyd med, sier leder i Norderhov Sogneselskap Harald Fagerås. Fagerås kunne vise til et utall av aktiviteter.

Søndre Gjerpen Gård

Våraktiviteter

I Buskerud er det flere lokallag og bønder som har vært aktive i april. Øvre Eiker Bondelag har hatt sin årlige frokostaksjon, Skoger Bondelag har inviterte barnehagebarn på gårdsbesøk og i Lier har det vært Vårlepp i Lierbyen.

Våre samarbeidspartnere