Landbruksdag for fylkespolitikere

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkestingskandidater fra de fleste partier fikk en innholdsrik dag denne uka på Toten og Gjøvik. Oppland Bondelag inviterte til busstur for politikere, og flere av deltakerne sa at dette var en interessant og lærerik dag.

Første stopp var HOFF SA, en samvirkebedrift eid av potetbønder, med hovedsete og største produksjonsenhet på Gjøvik. Adm.dir Per Fallang og salgsdirektør Knut Norland orienterte om bedriften.

Ekte bondevenner som sørger for en stor del av videreforedling og salg av de norske potetene; Knut Norland og Per FallangHOFF foredler 1/3 av potetene som i Norge. Konkurransen fra importerte poteter og foredlede poteter er knallhard. Vi er et lite land, og selv om HOFF er en stor bedrift, blir vi små i forhold til de spesialiserte potetforedlerne nedover i Europa. Importvern gjennom toll er helt vesentlig både for primærprodusentene, men også for oss i næringsmiddelindustrien, sa Knut Norland. Og vi ser at importvernet er utilstrekkelig allerede i dag. Tollvernet står stille, mens innenlands kostnader øker. Da svekkes tollbeskyttelsen gradvis år for år.

 

Påfyll av landbrukskunnskap

Fylkesleder Trond Ellingsbø benyttet bussturen utover Toten med både en takk til fylkespolitikerne for det de gjør for Opplandslandbruket og litt påfyll av landbrukskunnskap. På turen var også representanter for LO og NHO. Baktanken vår er sjølsagt å øke kandidatenes kunnskap om Opplandslandbruket, sa Trond. Og fylkesstyremedlem Mikkel Bakkegard kunne supplere med kunnskap om landbruket på Toten.

Deler av Toten. Et åpent og rikt landskap basert på matproduksjon og høy verdiskaping fra landbruket.

Bioøkonomi er å utnytte fotosyntesen fersk

På Bioforsk Apelsvoll, eller NIBIO som det blir hetende fra 1. juli, orienterte Ingvar Hage og Petter Lunde om organisasjonen, forskningen og begrepet bioøkonomi. Vi har lenge levd godt på lagret fotosyntese (olje), sa Ingvar Hage. Når dette nå gradvis fases ut, skal vi over på utnyttelse av fersk fotosyntese, dvs det grønne dere ser ute. Her har Oppland store muligheter og NIBIO blir det ledende kompetansemiljøet på bioøkonomi; landbruk, mat, klima og miljø.

I forbindelse med omorganiseringen er det nå vedtatt at forskningsstasjonen på Løken i Øystre Slidre blir lagt ned. Her ligger mye kompetanse på fjell-landbruk og grovfôrdyrking, og Hage er bekymret for hvordan de skal kunne satse like mye på dette videre.

Representanter for Regjeringspartiet Høyre foran Apelsvoll-bil med ny logo. F.v. Kari Anne Jønnes, Svein Håvar Korshavn og Thorleif Bang.Svein Håvard Korshavn (leder i Oppland Høyre) savnet en offensiv holdning i forhold til omorganiseringen og det positive som vil skje på Apelsvoll. I Gjøvikregionen jobbes det med en matstrategi i bredere forstand. Ingvar Hage var enig i at det vil være positivt i den forstand at det satses mer på Apelsvoll, og at vedlikeholdsansvaret for bygningene på Løken kan bli mindre, men det er ikke til å komme unna at fjelllandbruket og grovfôrdyrking (60 % av planteproduksjonen i Norge) er svært viktig, og her har Løken hatt en særstilling.

 

Kjersti Fremstad fra Senterpartiet. Rundt henne sitter Kari Anne Jønnes (H), Anlaug Sejemark (Mdg), Knut Klevmark (Mdg), Finn Olav Roligjordet (Rødt) og Johannes DysteEven Aleksander Hagen i Arbeiderpartiet spurte hva Apelsvoll mener om styrken til Oppland i lys av bioøkonomistrategien til felles Fylkesting i Innlandet. Svaret fra Hage kom raskt; skog og mat. Og det fremste kompetansemiljøet på dette ligger i Oppland. Kjersti Fremstad fra Sp husket det gode samarbeidet mellom Bioforsk og Valle fra hennes skolegang der. Dette samarbeidet fortsetter, kunne Ingvar Hage berolige henne med.

 

 

Vekstforsøk under tunnel på Apelsvoll

Stor verdiskaping på Toten

Resten av dagen ble det korte besøk på tre garder på Toten.

Dyra hos Hans Hveem Bjørnhaug har rikelig med kortreist halm som underlag både ute og inne.Hans Hveem Bjørnhaug driver med korn og gras på egen gard, og forpakter en annen gard der han har ammeku av rasen Limousin. Han har startet i det små og bygger opp besetningen etter hvert. Det er viktig for Hans å kunne ha kontroll over egen produksjon og god flyt i drifta. Når produksjonen baseres på gardens egne jordressurser får han god utnyttelse av husdyrgjødsla, og gjennom kornproduksjon er han sikret nok halm til kua som går delvis ute hele året.

 

Hans Hveem BjørnhaugPå spørsmålet fra politikerne om han var glad for de siste års utvikling med mer støtte til de største produsentene, var han klar på at det må være plass til alle, både små og store. Flere kunne bifalle dette synet med at når budsjettet ikke øker og støtten til de største øker, må det bli mindre på de mindre besetningene.

 

 

 

Lauritz DysteNeste stopp var hos Kristine og Lauritz Dyste som driver økologisk eggproduksjon. Her går hønene ut og inn som de vil når de har verpet. Med 7500 høner får han ca 6700 egg i døgnet. Høye gjerder rundt luftegarden på 30 daa klarte imidlertid ikke å holde reven unna, og Dyste hadde flere ganger sett reven klatre over gjerde og tatt ei høne.

 

 

 

Hønene hos Kristine og Lauritz Dyste trenger ikke klage over plassmangel.

 

Far til Lauritz, Johannes Dyste driver stort med kålrot og svineproduksjon. I dag er det datter og svigersønn som driver svineproduksjonen. De driver en SPF-besetning, det vil si at grisene er frie for definerte sjukdomsfremkallende patogener. Vi er derfor mer restriktive, og dere får ikke komme inn i fjøset, sa Johannes Dyste. Fordelen med en SPF-besetning er mindre sjukdom og bedre tilvekst. Vi bruker derfor lite medisiner, og det i et land der det fra før brukes svært lite medisiner på dyr. Dette er en stor fordel for Norge som nasjon. Noe som ikke har kommet godt nok fram, mener Dyste.

Mer om SPF-besetninger på nettsida til Animalia. 

I tillegg er han daglig leder i Toten Kålrotpakkeri som er et AS med 13 aksjeeiere (alle aktive kålrotprodusenter). Bedriften har 9 dyktige ansatte, og Dyste kunne vise oss en automatisert produksjonsbedrift der teknisk utvikling vha egen kreativitet og kompetanse står i høysetet. En del av det de produserer og pakker går til ICA, og utfordringen med Coops oppkjøp av ICA og reduksjon av volum var tema for mange denne dagen.

Se også Norges Bondelags nettsak om konsekvensene av Coops oppkjøp av ICA.

Mikkel Bakkegard og Johannes Dyste, begge kålrotprodusenter og eiere av Toten Kålrotpakkeri ASJohannes Dyste viser Aps Even Aleksander Hagen og fylkesstyremedlem i Oppland Bondelag Magnhild Grimsrud noe av teknologien i Kålrotpakkeriet.

 

Johannes Dyste forteller en lydhør forsamling om kålrot, smittefrie griser og om norsk dyrehold og det lave medisinbruket vi har i Norge.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere