Landbruksbrosjyrer for kommuner i Nordland

Av Grete Nytrøen Kvavik,
  • Tips en venn om denne siden

Aldersundet i Lurøy
Aldersundet i Lurøy

Her finner du informasjon om landbruksproduksjonen i hver kommune: antall gårdsbruk og areal i drift, hvilke produksjoner som finnes, mengde produsert melk og kjøtt mm.

Vi har sammenstilt informasjon om landbruksproduksjonen i mange av kommunene i Nordland og laget dokumenter som kan skrives ut og brukes fritt. Brosjyrene kan lastes ned fra lista til venstre eller under (hvis du bruker mobiltelefon). Med tosidig utskrift får du en folder med fire sider.

Brosjyrene presenterer landbruket i kommuner der Bondelaget har lokallag.

Tallene i brosjyrene er fra 2015.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere