Landbrukets kompetanse må brukes for å forebygge flomskader.

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Når planarbeidet for hvordan en skal sikre seg bedre mot flom- og skredfarer skal settes i gang, er det viktig at landbruket blir hørt, skriver Oppland Bondelag i sitt innspill til planprogrammet for regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag.

Etter flomhendelsene i Gudbrandsdalslågen i 2011 og 2013 er det behov for å gjøre en rekke tiltak for å sikre bedre mot flom- og skredskader. Oppland Fylkeskommune har satt i gang et planarbeid for å lage en regional plan for Lågen, der en ser på muligheten for å gjennomføre ulike tiltak som er mest mulig effektive og som har minst mulig skadevirkning.

Planprogrammet ble lagt ut til høring i begynnelsen av desember med høringsfrist 1. februar.

Oppland Bondelag er positive til at arbeidet med en regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag er satt i gang, og vi har forventninger til at planarbeidet vil munne ut i anbefalinger og gjennomføring av alle store og små tiltak som er nødvendig for å redusere flomfaren og begrense flomskader i Lågen og sidevassdrag framover.

I høringsinnspillet til planproggrammet har Oppland Bondelag bl.a. pekt på hvor viktig det er at landbruk blir ivaretatt i prosessen med utarbeidelse av den regionale planen for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag. Vi har tidligere vært klare på at vi ønsker å bli representert i prosjektgruppen i planarbeidet, noe vi understreker nok i gang i innspillet til Oppland Fylkeskommune.

Les hele innspillet fra Oppland Bondelag her.

Se mer om planarbeidet og det forelilggende planprogrammet på Fylkeskommunens hjemmeside.

Flom på Forrvollene, Fron. Foto: Eivind Bergseth.

 

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere