Landbrukets kompetanse må brukes for å forebygge flomskader.

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Når planarbeidet for hvordan en skal sikre seg bedre mot flom- og skredfarer skal settes i gang, er det viktig at landbruket blir hørt, skriver Oppland Bondelag i sitt innspill til planprogrammet for regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag.

Etter flomhendelsene i Gudbrandsdalslågen i 2011 og 2013 er det behov for å gjøre en rekke tiltak for å sikre bedre mot flom- og skredskader. Oppland Fylkeskommune har satt i gang et planarbeid for å lage en regional plan for Lågen, der en ser på muligheten for å gjennomføre ulike tiltak som er mest mulig effektive og som har minst mulig skadevirkning.

Planprogrammet ble lagt ut til høring i begynnelsen av desember med høringsfrist 1. februar.

Oppland Bondelag er positive til at arbeidet med en regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag er satt i gang, og vi har forventninger til at planarbeidet vil munne ut i anbefalinger og gjennomføring av alle store og små tiltak som er nødvendig for å redusere flomfaren og begrense flomskader i Lågen og sidevassdrag framover.

I høringsinnspillet til planproggrammet har Oppland Bondelag bl.a. pekt på hvor viktig det er at landbruk blir ivaretatt i prosessen med utarbeidelse av den regionale planen for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag. Vi har tidligere vært klare på at vi ønsker å bli representert i prosjektgruppen i planarbeidet, noe vi understreker nok i gang i innspillet til Oppland Fylkeskommune.

Les hele innspillet fra Oppland Bondelag her.

Se mer om planarbeidet og det forelilggende planprogrammet på Fylkeskommunens hjemmeside.

Flom på Forrvollene, Fron. Foto: Eivind Bergseth.

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere