Kvinner tør - makt, mot og muligheter i landbruket

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Oppland Bondelag arrangerer i samarbeid med RULL-prosjektet kvinneseminar på Gjøvik 21.-22. seminar.

Kvinner i landbruket er ei mangfoldig gruppe. De bor der, skaper trivelige omgivelser, oppdrar barn og opptrer ute som forbrukere og samfunnsborgere. Og mange har gården som sin arbeidsplass.

Det er alle disse rollene vi nå ønsker å sette fokus på, og vi inviterer til et seminar for dem. To dager med faglig og sosial påfyll for kvinner i Oppland. Målet er å få flere kvinner i landbruket til å engasjere seg, uavhengig av hvilken av disse rollene de assosierer seg mest med.

Seminaret er en del av prosjektet Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket (RULL). Se mer informasjon om RULL under.

Farvel til jente- og janteloven

Fredag 21. åpner seminaret med foredrag av Benja Stig Fagerland, internasjonal forretningskvinne, forfatter og foredragsholder. Hun er kåret til årets samfunnsbygger og pioneer. Hun sier bl.a: "Ved å bygge andre, bygger du deg selv". 

Du kan lese mer om henne her: http://www.publicom.no/benja-stig-fagerland/

Etter foredraget byr vi på god mat, skravling, mulighet for spa og et historisk blikk på kvinnerollen ved historiker og forfatter Thor Gotaas.

Kommunikasjon, kvinnen som forbruker, tillitsvalgt, miljøbygger og mye annet spennende vil fylle dagen lørdag. Dagen starter med leder i Norges Bygdekvinnelag, Katrine Kleveland.

 Sett av 21.- 22. september, ber Sissel By Ingvaldsen (prosjektleder for RULL i Oppland Fylkeskommune) og Hanne Bergesen (styremedlem i Oppland Bondelag og leder for kvinneseminaret i september). 

Sett av dagene og spre informasjonen til damer du kjenner. Mer informasjon vil komme i midten av august. Meld gjerne interesse til oppland@bondelaget.no allerede nå, og vi sender informasjon rett til deg.

Kontaktpersoner: Hanne Bergesen, tlf 91744596 eller Astrid Simengård, tlf 97003684. 

RULL er et partnerskapsprosjekt mellom Oppland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland Oppland Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Mjøsen Skog, Oppland Bygdekvinnelag og Oppland Bygdeungdomslag.

RULL arbeider for bedre naturbruksutdanning, voksenagronomtilbud, omdømmebygging i næringa m.m

  

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere