Kvinner tør - makt, mot og muligheter i landbruket

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Oppland Bondelag arrangerer i samarbeid med RULL-prosjektet kvinneseminar på Gjøvik 21.-22. seminar.

Kvinner i landbruket er ei mangfoldig gruppe. De bor der, skaper trivelige omgivelser, oppdrar barn og opptrer ute som forbrukere og samfunnsborgere. Og mange har gården som sin arbeidsplass.

Det er alle disse rollene vi nå ønsker å sette fokus på, og vi inviterer til et seminar for dem. To dager med faglig og sosial påfyll for kvinner i Oppland. Målet er å få flere kvinner i landbruket til å engasjere seg, uavhengig av hvilken av disse rollene de assosierer seg mest med.

Seminaret er en del av prosjektet Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket (RULL). Se mer informasjon om RULL under.

Farvel til jente- og janteloven

Fredag 21. åpner seminaret med foredrag av Benja Stig Fagerland, internasjonal forretningskvinne, forfatter og foredragsholder. Hun er kåret til årets samfunnsbygger og pioneer. Hun sier bl.a: "Ved å bygge andre, bygger du deg selv". 

Du kan lese mer om henne her: http://www.publicom.no/benja-stig-fagerland/

Etter foredraget byr vi på god mat, skravling, mulighet for spa og et historisk blikk på kvinnerollen ved historiker og forfatter Thor Gotaas.

Kommunikasjon, kvinnen som forbruker, tillitsvalgt, miljøbygger og mye annet spennende vil fylle dagen lørdag. Dagen starter med leder i Norges Bygdekvinnelag, Katrine Kleveland.

 Sett av 21.- 22. september, ber Sissel By Ingvaldsen (prosjektleder for RULL i Oppland Fylkeskommune) og Hanne Bergesen (styremedlem i Oppland Bondelag og leder for kvinneseminaret i september). 

Sett av dagene og spre informasjonen til damer du kjenner. Mer informasjon vil komme i midten av august. Meld gjerne interesse til oppland@bondelaget.no allerede nå, og vi sender informasjon rett til deg.

Kontaktpersoner: Hanne Bergesen, tlf 91744596 eller Astrid Simengård, tlf 97003684. 

RULL er et partnerskapsprosjekt mellom Oppland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland Oppland Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Mjøsen Skog, Oppland Bygdekvinnelag og Oppland Bygdeungdomslag.

RULL arbeider for bedre naturbruksutdanning, voksenagronomtilbud, omdømmebygging i næringa m.m

  

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere