Kvinner i landbruket på Lesja

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

På Lesja har kvinnene i landbruket etablert sin egen møteplass, på tvers av produksjoner og faglag. En gang i måneden møtes den engasjerte gjengen til både faglig og sosialt påfyll.

 

Landbruket har i utgangspunktet mange ulike arenaer gjennom faglagene, der landbruksfaglige tema diskuteres. Men som ung og virkelig engasjert, oppdaget Anne Evensen Torsgård at mange kvinner i Lesja valgte bort nettopp disse møteplassene av ulike årsaker. Hun savnet en arena der kvinnene kunne møtes, uavhengig av produksjon og engasjement i gardsdriften, og på tvers av de ulike faglagene.

Ideen var sådd, og høsten 2011 markerte kvinnene på Lesja seg med å etablere en egen møteplass bare for dem. En gang i måneden møtes de til faglig påfyll ved en innleder som tar for seg et tema, det være seg kalvestell, fôringsstrategier oa. som da fører til erfaringsutvekslinger og diskusjoner. Sosialt og engasjerende er det når 12-16 kvinner møtes. Kaffe og kaffemat hører med. Hvert møte avsluttes med et gårdsbesøk, der de ser på ulike løsninger i driftsbygningene, og alle får innblikk i hverandres produksjoner. Denne gangen møttes de hos Cathrine Kaarbøseter Tveita som i tillegg til mjølkeproduksjon i samdrift, driver med kjøttproduksjon.

Anne Evensen Torsgård driver mjølkeproduksjon med ei kvote på 220 tonn på garden Holshaugen på Lesja. I tillegg til eget oppdrett for mjølk og kjøtt, kjøper de en del kalv, og garden disponerer 650 daa med gras. Med en mann som driver eget firma utenom garden, faller mye av ansvaret for drifta på Anne. Fire barn i alderen 2 til 14 år krever også en del. For å få kabalen til å gå i hop, har de noe innleid hjelp. Hun er levende opptatt av, ikke bare landbruk generelt, men også i lokalmiljøet. Hun stiller seg til disposisjon som leder for AU i Tine på andre året nå. Det er flott at Anne og andre tillitsvalgte ønsker å ta slike verv, og vet å bruke nettopp den posisjonen til å fremme landbruket på en så positiv måte som er gjort på Lesja.

 

I fjøset hos Cathrine Kaarbøseter Tveita (i Nortura-dress til høyre i bildet).

 

Kvinnene i trappa. Nederst til høyre initiativtaker Anne Evensen Torsgård.

 

Tekst og foto: Hanne Bergesen

 

 

 

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere