Kvinner i landbruket på Lesja

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

På Lesja har kvinnene i landbruket etablert sin egen møteplass, på tvers av produksjoner og faglag. En gang i måneden møtes den engasjerte gjengen til både faglig og sosialt påfyll.

 

Landbruket har i utgangspunktet mange ulike arenaer gjennom faglagene, der landbruksfaglige tema diskuteres. Men som ung og virkelig engasjert, oppdaget Anne Evensen Torsgård at mange kvinner i Lesja valgte bort nettopp disse møteplassene av ulike årsaker. Hun savnet en arena der kvinnene kunne møtes, uavhengig av produksjon og engasjement i gardsdriften, og på tvers av de ulike faglagene.

Ideen var sådd, og høsten 2011 markerte kvinnene på Lesja seg med å etablere en egen møteplass bare for dem. En gang i måneden møtes de til faglig påfyll ved en innleder som tar for seg et tema, det være seg kalvestell, fôringsstrategier oa. som da fører til erfaringsutvekslinger og diskusjoner. Sosialt og engasjerende er det når 12-16 kvinner møtes. Kaffe og kaffemat hører med. Hvert møte avsluttes med et gårdsbesøk, der de ser på ulike løsninger i driftsbygningene, og alle får innblikk i hverandres produksjoner. Denne gangen møttes de hos Cathrine Kaarbøseter Tveita som i tillegg til mjølkeproduksjon i samdrift, driver med kjøttproduksjon.

Anne Evensen Torsgård driver mjølkeproduksjon med ei kvote på 220 tonn på garden Holshaugen på Lesja. I tillegg til eget oppdrett for mjølk og kjøtt, kjøper de en del kalv, og garden disponerer 650 daa med gras. Med en mann som driver eget firma utenom garden, faller mye av ansvaret for drifta på Anne. Fire barn i alderen 2 til 14 år krever også en del. For å få kabalen til å gå i hop, har de noe innleid hjelp. Hun er levende opptatt av, ikke bare landbruk generelt, men også i lokalmiljøet. Hun stiller seg til disposisjon som leder for AU i Tine på andre året nå. Det er flott at Anne og andre tillitsvalgte ønsker å ta slike verv, og vet å bruke nettopp den posisjonen til å fremme landbruket på en så positiv måte som er gjort på Lesja.

 

I fjøset hos Cathrine Kaarbøseter Tveita (i Nortura-dress til høyre i bildet).

 

Kvinnene i trappa. Nederst til høyre initiativtaker Anne Evensen Torsgård.

 

Tekst og foto: Hanne Bergesen

 

 

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere