Kvinner i landbruket

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Kvinner i landbruket har vel så mange muligheter som menn, men dere må tørre å gripe dem, sier Benja Stig Fagerland. Hun skal inspirere Opplandskvinnene senere i september, og hun kommer allerede her med noen tips.

Hun er kåret til (en av) Europas mest inspirerende kvinner og er en prisbelønnet økonom og ekspert innen ledelse og er senest i sommer nominert i The Guardian til The European Diversity Awards 2012.

I september skal hun inspirere kvinner, uavhengig av rolle i landbruket, til å se mulighetene.  Kvinner i landbruket er en mangfoldig gruppe. De bor der, jobber der, oppdrar barn, skaper trivelige omgivelser og opptrer ute som forbrukere og samfunnsborgere.

-Det er plass til alle disse ulike kvinnerollene i landbruket. Men vi må være bevisste og ærlige på hvilken rolle vi selv ønsker og satse på den. Vi har enorm påvirkningskraft selv på å få suksess. Makt er ikke noe vi får men må ta, mener Benja Stig Fagerland.

 - Finn din indre Pippi

Temaet for seminaret er ” Kvinner tør - makt, mot og muligheter i landbruket”.  Selv har hun turt og gripe mulighetene og sprenge grenser.

  • Personlig har jeg alltid gått etter utfordringene. Vi må tenke som Pippi Langstrømpe. Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg sikkert. Vi må tørre å gjøre feil noen ganger. Veien til suksess er fylt med mange fristene rasteplasser, men feil er et skritt på veien til suksess. sier hun optimistisk og siterer Elbert Hubbard: "The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing you will make one."

Benja har klart å få suksess, både profesjonelt og privat.  Hun er lidenskapelig opptatt av sine tre barn og mann i Asker. Samtidig har hun gjort karriere av de sjeldne.

Hennes arbeid i NHO med å få kvinner til toppstillinger, Female Future, har vekket oppsikt hos blant annet Kofi Annan og FN. Hun er utdannet økonom i Tyskland og tok markedsføring i Oslo. Hun er tidligere direktør i blant annet Telenor, NHO og Kunnskapsforlaget og arbeider i dag som spesial rådgiver for toppledere, Olympiatoppen og ministere (blant annet  Den danske Likestillingsminister). I høst skal hun på foredragsturne til Moskva, Riga, Berlin og Australia.

  • Vi må danse med frykten og løfte hverandre

Råd om frykt og motgang gir hun blant annet til idrettsutøverne i Olympiatoppen.

  • Vi må forholde oss til det som jobber mot oss, for eksempel jente- og janteloven. Vi må bruke den negative kraften som noe positivt, og lykkes vi så blir vi sterkere. Det handler om hvordan vi danser med frykter, sier hun elegant.

Benja er samtidig svært opptatt av at vi skal ta ansvar for omgivelsene.

  • Vi må hjelpe alle som vil opp og frem og styrke hverandre, sier hun.

Et av målene med seminaret er nettopp å få deltakerne til å se seg selv som en del av en større helhet og hjelpe til med å løfte hverandre frem.

Innholdet i programmet skal gi inspirasjon og motivasjon til å gjøre noe selv og i fellesskap! 

Bruk jente- og janteloven som medvind!

Benja tør å si ifra der andre velger å være stille. Og hun har selv brøytet veg i mannsdominerte miljøer.

  • Derfor blir det spennende å møte kvinner i landbruket. For landbruket kan også være preget av et mannsdominert miljø. Vi må tørre å utfordre spillereglene i landbruket. Og vi må huske på å utfordre det etablerte på en kvinnelig måte. Vi skal ikke gjøre det på mannens premisser men på kvinnens, understreker Benja.

På vegen mener hun det er viktig å ta et bevisst oppgjør med den flinke piken.

  • Vi må være bevisst hvilken rolle vi setter oss i. Vi må ikke være den flinke og snille piken som alltid skal tilfredsstille andre. Vi må finne frem til vår indre bitch og gi blaffen i hva andre tenker. Vil møte fordommer, men må tørre å gå opp en fjelltopp for å kunne nyte utsikten, sier hun bestemt.

Samtidig er hun opptatt av at kvinner selv må slutte å dømme hverandre.

  • Kvinner har det alt for travelt med å kritisere hverandre og dermed gi styrke til jenteloven. Dessverre er vi kvinner altfor ivrige etter å kritisere andre kvinner, ofte i en slags irettesettende og bedrevitende tone for hva som er riktig eller feil måte å leve et kvinneliv. Men vi må huske på at gjennom å bygge andre bygger du deg selv, sier Benja overbevisende.

 Her er invitasjonen med program til seminaret.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere