Kvinner i landbruket

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Kvinner i landbruket har vel så mange muligheter som menn, men dere må tørre å gripe dem, sier Benja Stig Fagerland. Hun skal inspirere Opplandskvinnene senere i september, og hun kommer allerede her med noen tips.

Hun er kåret til (en av) Europas mest inspirerende kvinner og er en prisbelønnet økonom og ekspert innen ledelse og er senest i sommer nominert i The Guardian til The European Diversity Awards 2012.

I september skal hun inspirere kvinner, uavhengig av rolle i landbruket, til å se mulighetene.  Kvinner i landbruket er en mangfoldig gruppe. De bor der, jobber der, oppdrar barn, skaper trivelige omgivelser og opptrer ute som forbrukere og samfunnsborgere.

-Det er plass til alle disse ulike kvinnerollene i landbruket. Men vi må være bevisste og ærlige på hvilken rolle vi selv ønsker og satse på den. Vi har enorm påvirkningskraft selv på å få suksess. Makt er ikke noe vi får men må ta, mener Benja Stig Fagerland.

 - Finn din indre Pippi

Temaet for seminaret er ” Kvinner tør - makt, mot og muligheter i landbruket”.  Selv har hun turt og gripe mulighetene og sprenge grenser.

  • Personlig har jeg alltid gått etter utfordringene. Vi må tenke som Pippi Langstrømpe. Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg sikkert. Vi må tørre å gjøre feil noen ganger. Veien til suksess er fylt med mange fristene rasteplasser, men feil er et skritt på veien til suksess. sier hun optimistisk og siterer Elbert Hubbard: "The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing you will make one."

Benja har klart å få suksess, både profesjonelt og privat.  Hun er lidenskapelig opptatt av sine tre barn og mann i Asker. Samtidig har hun gjort karriere av de sjeldne.

Hennes arbeid i NHO med å få kvinner til toppstillinger, Female Future, har vekket oppsikt hos blant annet Kofi Annan og FN. Hun er utdannet økonom i Tyskland og tok markedsføring i Oslo. Hun er tidligere direktør i blant annet Telenor, NHO og Kunnskapsforlaget og arbeider i dag som spesial rådgiver for toppledere, Olympiatoppen og ministere (blant annet  Den danske Likestillingsminister). I høst skal hun på foredragsturne til Moskva, Riga, Berlin og Australia.

  • Vi må danse med frykten og løfte hverandre

Råd om frykt og motgang gir hun blant annet til idrettsutøverne i Olympiatoppen.

  • Vi må forholde oss til det som jobber mot oss, for eksempel jente- og janteloven. Vi må bruke den negative kraften som noe positivt, og lykkes vi så blir vi sterkere. Det handler om hvordan vi danser med frykter, sier hun elegant.

Benja er samtidig svært opptatt av at vi skal ta ansvar for omgivelsene.

  • Vi må hjelpe alle som vil opp og frem og styrke hverandre, sier hun.

Et av målene med seminaret er nettopp å få deltakerne til å se seg selv som en del av en større helhet og hjelpe til med å løfte hverandre frem.

Innholdet i programmet skal gi inspirasjon og motivasjon til å gjøre noe selv og i fellesskap! 

Bruk jente- og janteloven som medvind!

Benja tør å si ifra der andre velger å være stille. Og hun har selv brøytet veg i mannsdominerte miljøer.

  • Derfor blir det spennende å møte kvinner i landbruket. For landbruket kan også være preget av et mannsdominert miljø. Vi må tørre å utfordre spillereglene i landbruket. Og vi må huske på å utfordre det etablerte på en kvinnelig måte. Vi skal ikke gjøre det på mannens premisser men på kvinnens, understreker Benja.

På vegen mener hun det er viktig å ta et bevisst oppgjør med den flinke piken.

  • Vi må være bevisst hvilken rolle vi setter oss i. Vi må ikke være den flinke og snille piken som alltid skal tilfredsstille andre. Vi må finne frem til vår indre bitch og gi blaffen i hva andre tenker. Vil møte fordommer, men må tørre å gå opp en fjelltopp for å kunne nyte utsikten, sier hun bestemt.

Samtidig er hun opptatt av at kvinner selv må slutte å dømme hverandre.

  • Kvinner har det alt for travelt med å kritisere hverandre og dermed gi styrke til jenteloven. Dessverre er vi kvinner altfor ivrige etter å kritisere andre kvinner, ofte i en slags irettesettende og bedrevitende tone for hva som er riktig eller feil måte å leve et kvinneliv. Men vi må huske på at gjennom å bygge andre bygger du deg selv, sier Benja overbevisende.

 Her er invitasjonen med program til seminaret.

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere