Kurs i Nedskjæring av hjorteviltkjøtt

Publisert 14.10.2013
  • Tips en venn om denne siden

Tirsdag og onsdag 8. – 9. oktober ble det avholdt kurs i nedskjæring av hjorteviltkjøtt på Holtan reinslakteri i Fauske kommune.

Totalt 6 kommuner fikk mulighet til å stille med deltakere og totalt 29 jegere som møtte opp for å skjære elg og hjort. Salten Viltforvaltningsråd har mottatt tilskudd fra Nordland Fylkeskommune til avholdelse av kurset. Johan Trygve Solheim fra stiftelsen Norsk Hjortesenter var leid inn for å lede kurset. Responsen fra deltakerne har vært svært positiv og vi håper å få mulighet til å arrangere flere slike kurs i fremtiden.

Alf Brandsæther henter ytrefileten. Foto Arne Johan Gravem

Johan Trygve Solheim, Foto Arne Johan Gravem.

Kjøttskjæring. Foto Arne Johan Gravem.

Full konsentrasjon om kjøttskjæringa. Foto Arne Johan Gravem.

 

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere