Kulturminner på nydyrkingsarealer

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Nord-Fron Bondelag ønsker at undersøkelser om kulturminner i forbindelse med nydyrking i sin helhet skal dekkes av saken. Saken har vært behandlet i fylkesstyret og sendt videre. Nå er ønsket kommet med i Norges Bondelags innspill til Stortingsmelding om kulturminner.

Nord-Fron Bondelag oppfordret Oppland Bondelag om å jobbe for at undersøkelser om kulturminner i forbindelse med nydyrking i sin helhet skal dekkes av staten. De ønsker også at det må gis erstatning for eventuelle arealer som er eller blir båndlagte pga kulturminner.

I praksis ser vi at kostnadene med arkeologiske undersøkelser tar en god del av dyrkingstilskuddet, og det kan vel i verste fall koste mer enn tilskuddet samtidig som det i etterkant av undersøkelsen kan bli båndlegging av deler av arealet.

Styret støttet saken og sendte den videre til Norges Bondelag. Norges Bondelag har tatt inn begge punktene i deres innspill til Stortingsmelding om kulturminner.

  

I stitt innspill sier Norges Bondelag blant annet at:

  • For å øke matproduksjonen slik landbruks- og matmeldinga har som målsetting, foreslår Norges Bondelag at staten dekker utgifter til arkeologiske arbeider så lenge formålet ved tiltaket er matproduksjon og nødvendige bygninger i produksjon.

  • Videre ønsker Norges Bondelag en lovendring for å sikre muligheter for erstatningskrav ved båndlegging av arealer som følge av kulturminner slik det er nå er gjennomført for alle typer vernekategorier etter naturmangfoldloven for tap som skyldes innskrenkninger i "pågående bruk".

 

Her kan du lese mer om Norges Bondelags syn på saken.

 

 

 

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere