Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina Hegge har vært nestleder siste året, og har brukt året svært aktivt for Bondelaget. I dag ble hun valgt til leder med 69 stemmer. Tre stemte blankt.

Ny leder i Oppland Bondelag Kristina Hegge

 

Anders Hole Fyksen fra Gausdal og Bjørnhild Kihle ble gjenvalgt for to nye år i styret.

Siste styreplass gikk til Hadeland

Det ble kamp om siste faste styreplass. Her hadde valgkomiteen delt innstilling mellom Lars Egil Blekkerud fra Gran og Olav Røssum fra Nord-Fron. Kandidatene presenterte seg og begge fikk støtteinnlegg fra hver sin hjemregion, henholdsvis Hadeland og Nord-Gudbrandsdalen. Valget ble svært jevnt, men Blekkerud trakk det lengste strået og ble valgt med 39 stemmer, mens Røssum fikk 33 stemmer.

Olav Røssum får likevel fast møtende plass i styret, da han ble valgt som 1. vara.

Jon Lerhol fra Vang var ikke på valg.

 

Nestleder fra Gausdal

Anders Hole Fyksen fra Gausdal ble valgt som ny nestleder.

Lederduoen: nestleder Anders Hole Fyksen og leder Kristina Hegge

Ole Kristian Oldre fra Øystre Slidre ble valgt til 2. vara og Kristian Bleken fra Fåberg ble gjenvalgt som 3. vara.

Håvard Lindgaard er styremedlem fra Oppland Bygdeungdomslag og Borgny Sletten fra Oppland Bygdekvinnelag.

Det nye styret i Oppland Bondelag: f.v. Borgny Sletten (OBK), Kristian Bleken, Kristina Hegge, Lars Egil Blekkerud, Anders Hole Fyksen, Olav Røssum, Bjørnhild Kihle, Håvard Lindgaard (OBU), Ole Kristian Oldre og Jon Lerhol.

 

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere