Krever realisme og fakta i klimadebatten

Av Guro Breck,
 • Tips en venn om denne siden

Leder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag refset dem som ser på matproduksjon som et klimaproblem i stedet for en del av klimaløsningen i sin årsmøtetale, og satte det opp mot nordmenns stadig økende flyreiser. – Om vi så hadde sju kjøttfrie dager i uka hele året, ville vi ikke komme halvnær den utslippsreduksjonen som vi får av å avlyse ferieturen til Thailand, sa Aas-Eng.


Erling Aas-Eng, tale til Hedmark Bondelags årsmøte

Erling Aas-Eng hadde en svært offensiv, men samtidig refsende tone rundt norsk klimadebatt i sin tale til Hedmark Bondelags årsmøte 13. mars 2018.

Han var for det første tydelig på at norsk landbruk skal ta sin del av klimakuttene. 
-    Vårt hovedverktøy «Klimasmart landbruk» er snart klart, og vil omfatte klimatiltak på gardsnivå. NIBIO har anslått at det vil være mulig for landbruket å ta 20 prosent kutt i sine utslipp gjennom tiltak på den enkelte gård, utvikling av klimatilpasset kraftfôr, avlsforskning, biogassanlegg osv. Vi skal gjøre nødvendig innsats fra vår side, la det være klart, sa Aas-Eng.

Samtidig pekte han på at mange ser ut til å ha glemt at biologiske prosesser aldri kan bli klimanøytrale. 

-    Fotosyntesen produserer CO2, og nettopp landbrukets produksjon av biomasse er jo en viktig del av løsninga på klimautfordringene. Det er viktig å legge merke til at Paris-avtalen legger til grunn at klimakuttene IKKE må skje på en måte som setter evnen til matproduksjon i fare. Da er det mer enn merkelig at regjeringas klimamelding peker på redusert kjøttproduksjon for å redusere klimautslippene fra landbruket i graslandet Norge, sa Aas-Eng.

Så satte han den mye debatterte kuprompen opp mot utslippene fra flyreiser.

-    Av de norske utslippene på rundt 54 millioner tonn CO2-ekvivalenter står landbruket for 8 prosent, og kuprompen for halvparten av dette igjen. En gjennomsnittsnordmann slipper ut 10,5 tonn CO2 pr. år. Ved å kutte ut kjøtt en dag i uka reduseres utslippet med 0,1 tonn, altså 1 prosent, forklarte Aas-Eng.

Samtidig setter vi oss stadig oftere å flyet til Bangkok, New York eller Paris gjerne flere ganger i året uten at det gir de dype refleksjonene rundt eget forbruk og klimaet, framholdt han.

-    En ferietur til Thailand gir et utslipp på hele 4 tonn CO2, altså nesten 40 prosent av det årlige utslippet fra en person. Så sjøl om vi hadde 7 kjøttfrie dager i uka hele året ville vi ikke komme halvnære den utslippsreduksjonen avlysingen av Thailandferien ville gitt. Slik kan vi ikke fortsette når FN har fastslått at vi maksimalt kan slippe ut 1,2 tonn CO2 pr. person pr. år for å nå 2-gradersmålet. Likevel er det ingen stor diskusjon om veksten i flytrafikken. Gardermoen regner med å øke trafikken fra dagens 25 millioner passasjerer til 65 millioner i løpet av få år, sa Aas-Eng, og dro konklusjonen:

-    Vi landbruket skal ta vår del av ansvaret, men det aner meg at det er litt for behagelig å peke på matproduksjonen når det skal kuttes fordi dette ikke berører folk flest. Det er viktig å få mer realisme inn i klimadebatten, sa Aas-Eng

Også innen rovdyrpolitikken kom Aas-Eng med refs av omgang med fakta:

-    Siste telling fra Rovdata viser at det så langt er konstatert ynglinger i hele 8 helnorske revir og 5 grenserevir. Det er rekord i nyere tid. Når grenseflokkene telles med en faktor på 0,5, får vi 10,5 registrerte ynglinger, noe som er omtrent det dobbelte av Stortingets bestandsmål på fire til seks ynglinger per år. Dette betyr mer ulv og at faren øker for nye dyretragedier ala Hadeland og Rendalen framover, sa Aas-Eng.

Han var tydelig på at kampen nå står om fortolkningen av bestandsmålet. 

-    Hvis utviklingen fortsetter vil Stortingets bestandsmål bare bli å oppfatte som et golv og ikke noe tak. Da er vi over i en situasjon hvor ulvestammen kan vokse så mye den vil innenfor sona og store deler av Hedmark blir å anse som et ulvereservat. Det er et åpenbart brudd med stortingsforliket og en umulig situasjon for beitenæringa i Innlandet. Dette forventer jeg at Hedmarksbenken tar tak i framover, ellers er jeg redd det er for sent. Å skulle ta ut over hundre ulv for å komme ned på det bestandsmålet som er fastsatt blir uhyre vanskelig opinionsmessig og politisk – ikke minst når vi har verneorganisasjoner som kjører på med at ulven er i ferd med å utryddes, sa Aas-Eng.

For øvrig tok Aas-Eng opp følgende temaer i talen:

 • Innlandet som motor i norsk matproduksjon
 • Jordvern
 • Jordbruksoppgjøret 2017
 • Dyrevelferd
 • Markedet
 • Jordbruksoppgjøret 2018
 • Fjørfe
 • Pelsdyr
 • Tryggere sammen

Last opp hele talen i Relaterte lenker i høyre kolonne

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

På årsmøtet i Hedmark Bondelag tok Harald Håkenrud, som er fadder for lokallagene i sørfylket og Anne-Lise Brenna Ording, som er leder i Brandval og Vinger Bondelag, opp saken, og fikk støtte av fylkesleder Erling Aas-Eng og en enstemmig forsamling.

Krever tiltak mot villsvin

Årsmøtet i Hedmark Bondelag krever at det raskt settes i verk tiltak for å stanse framveksten av villsvin i Norge. Villsvin er svartelistet av norske myndigheter, men det mangler et godt nok regelverk og regime for avliving av individer.

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt av årsmøtet, etter forslag fra styret, fra venstre: Harald Håkenrud, Berit Grindflek, Ivar Sund, Gry Hjermstad Eggen, Lars Opsal jr og Erling Aas-Eng

Etterlyser verktøy for å regulere markedet

Klar melding om markedsregulering fra årsmøtet i Hedmark Bondelag. "Næringa tar ansvaret for å regulere markedet for egen regning, men da må jordbruket få bruke nødvendige verktøy for å gjøre jobben. Årsmøtet i Hedmark Bondelag ber regjeringa sette ideologiske kjepphester på stallen og åpne for nye tiltak til å håndtere markedet."

Nes og Helgøya Bondelag ble årets lokallag. Hedmark Bondelags leder Erling Aas-Eng delte ut prisen til lokallagsleder Mari Gjestvang

Nes og Helgøya Bondelag ble årets lokallag

Nes og Helgøya Bondelag fikk prisen som årets lokallag på Hedmark Bondelags årsmøte. Lokallaget har det siste året stått i spissen for et stort bredbåndsprosjekt som hele lokalsamfunnet har dratt nytte av.

Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag og Håvard Bjørgen fra Sparebank 1 Østlandet delte ut innovasjonspris til elever fra Jønsberg videregående skole.

Jønsberg-elever vant innovasjonspris

Elever på Jønsberg videregående skole fikk tildelt innovasjonspris på 20.000 kroner på Hedmark Bondelags årsmøte for sin idé om en seksjonsinndelt avfallscontainer spesialdesignet for bonden og arbeidet på gården.

Line Vold fra Folkehelseinstituttet, Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag og Gaute Lenvik fra Veterinærinstituttet var enige om at trygg, norsk mat er et fortrinn som bør fremmes i markedet.

Norsk dyrehelse er en suksess - reklamer for det!

Klar beskjed fra toppledelse fra Veterinærinstituttet og Folkehelseinstitutt på Hedmark Bondelags årsmøte: Norsk dyrehelse er en suksesshistorie, som bør brukes mer i omtale og markedsføring av norsk mat.

Line Vold fra Folkehelseinstituttet og Gaute Lenvik fra Veterinærinstituttet

Tar opp dyrevelferd og folkehelse på årsmøtet

Hedmark Bondelag har årsmøte på Scandic Elgstua i Elverum tirsdag 13. mars til onsdag 14. mars 2018. Toppfolk fra Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet skal bidra til å sette dyrevelferd og folkehelse på agendaen.

fra venstre: Emilie Enger Mehl, Lars Opsal jr, Trygve Slagsvold Vedum, Eli Wathne, Anette Trettebergstuen, Tor André Johnsen, Erling Aas-Eng, Nils Kristen Sandtrøen og Margrete Nøkleby

Nyttig møte med Stortingsbenken

Rammebetingelser og prioritering av små og mellomstore bruk, ulv, jordvern og landbruksutdanning var hovedtemaer da Hedmark Bondelag hadde møte med Hedmarksbenken på Stortinget 1. mars. Nyttig og bra!

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, tar et oppgjør med feil tallbruk om ulv fra WWF og Naturvernforbundet

Tull med tall om ulv

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, tar et oppgjør med WWF og Naturvernforbundet om feil tallbruk om ulv. Her følger leserinnlegget, som har stått på trykk i Nationen, Bondebladet og en rekke Hedmark-medier.

Helmer Amb vervet ti nye medlemmer i løpet av kort tid på tampen av 2017. Blant de nye medlemmene er Ida Røhr og Lars Bjelvin.

Kan feire enda en medlemsrekord

Hedmark Bondelag fikk i fjor en medlemsvekst på 67, og er nå oppe i 5644 medlemmer. – Det er svært gledelig at vi for sjette året på rad kan feire medlemsvekst, sier fylkesleder Erling Aas-Eng, og roser blant andre Helmer Amb i Ringsaker Bondelag, som alene vervet 10 medlemmer på kort tid.

Tryggere Sammen

Spennende kursserie om beredskap og samfunnssikkerhet

Hvordan kan du som bonde og innbygger bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer? Hedmark Bondelag er i gang med en kursserie som er noe ganske annet enn en HMS-runde i henhold til KSL. Nyttig for alle - bli med!

Dette skjer i Hedmark Bondelag

Torsdag
05
April

Fagmøte om dyrevelferd i svineholdet

Blæstad, Vang
Torsdag
12
April

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Vertshuset V-E6, Biri
Torsdag
31
Mai

Blæstaddagen

Blæstad, Vang i Hamar

Våre samarbeidspartnere