Krevende høst for kornbonde og kornmottak

Publisert 12.10.2017
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleder Trond Ellingsbø var i går ute blant kornbønder og kornmottak på Toten og Hadeland for å se og høre nærmere om situasjonen for innhøsting og mottak av korn.

  • Tekst: Ola Råbøl
  • Foto: Bjørnhild Kihle

 

Med seg på turen hadde han styremedlem Bjørnhild Kihle som sjøl er kornbonde på Lena og organisasjonssjef Ola Råbøl.

Fortsatt en del korn ute

Det stadige regnværet på sensommeren og høsten har skapt store utfordringer med innhøstingen for mange, og det står fortsatt igjen både poteter, løk og korn. Vi har ikke fullstendig oversikt over hvor mye av avlingene som står igjen, men det er antydet at mellom 5 og 10% av kornet fortsatt står igjen ute.

Trond Ellingsbø sier det er trist å se på avlingene som står igjen ute på de våte jordene. Vi får bare håpe at vi får fine høstdager framover slik at mestepartene av avlingene kan berges. Men det blir mer utfordrende for hver dag, og det er klart at også kvaliteten forringes etter som tida går, sier Ellingsbø.

Fylkesleder Trond Ellingsbø kjenner på kvaliteten på kornet som fortsatt står ute.

 

Utfordrende for kornmottakere

I de periodene det har vært vær til å treske, har treskerne gått for fullt, og det har vært svært stor pågang på kornmottakene. Vi var innom FKs kornmottak på Lena og Lunner der vi fikk bekreftet at det har vært og er en krevende situasjon, sier Trond Ellingsbø. Det kommer inn mye rått korn, og det tar lengre tid å få tørket ned, og mye av kornet som har kommet inn til FKs kornsilo på Lena må tørkes i 3 omganger. Dette, samtidig med at vi har rekordavlinger, gir utfordringer for kapasiteten, sier fabrikksjef Petter Gryttenholm. De har derfor måtte stenge mottaket noen dager, og det er klart det skaper frustrasjon hos bøndene slik situasjonen er. Da vi var innom onsdag, lå det 4.000 tonn ute, og mottaket gikk for fullt. Det er timebestilling for å få levert, og det er fulltegnet fram til lørdag, sier Gryttenholm.

På FKs kornmottak på Lunner ligger det også korn ute. Der er det ikke tørking, så silosjef Ivar Haglund jobber med å få kornet videre til tørkeanlegg. Også på Lunner har de måttet stenge mottaket i noen perioder. Mitt inntrykk er at de ansatte på mottakene står på og prøver å løse situasjonen så godt det lar seg gjøre, sier Ellingsbø.

 

Trond Ellingsbø og Ola Råbøl ute i regnværet og ser på midlertidig lagring av korn på FKs anlegg på Lunner sammen med silosjef Ivar HaglundFabrikksjef Petter Gryttenholm forteller om den utfordrende situasjonen de har med kapasiteten på FKs anlegg på Lena.

 

 

 

 

 

 

 

Løsninger framover?

Vi må forvente at klimaendringene gjør at vi får flere slike utfordrende sommere og høster framover, sier Ellingsbø. Samtidig må vi forvente fortsatt utvikling av bedre kornsorter og større avlinger. Spørsmålet blir da hvordan vi kan løse utfordringene med mottak og tørking av korn når tilsvarende situasjoner oppstår.

Ellingsbø sier at han ikke har tro på eller mener det er riktig at kornmottakerne kan bygge ut kapasitet til å håndtere slike situasjoner som vi har nå i høst, selv om de hele tiden naturligvis må se på løsninger for å bedre kapasiteten.

 

Lagerkapasitet fra gard til kornmottak

Vi får tilbakemeldinger om at lager- og tørkekapasiteten på den enkelte gård har blitt mindre og mindre de siste årene, sier Ellingsbø. Dette kan ha flere årsaker, bl.a. større maskiner, gamle og uhensiktsmessige korntørker, mer leietresking, og at direktelevering av korn har fungert bra.

Jeg mener vi etter denne sesongen må ta en evaluering av situasjonen og de utfordringene vi må forvente å stå overfor framover, sier Ellingsbø. Jeg mener det blir viktig å se på tiltak for å øke tørke- og lagerkapasiteten på den enkelte gård. Da må vi også diskutere økonomiske virkemidler, så som økt investeringsstøtte til tørker og kompensasjon for tørking og lagring av kornet hjemme.

 

Kom med innspill

Vi mottar gjerne innspill på tiltak og virkemidler for å stå best mulig rustet til nye utfordrende innhøstingssesonger, sier Ellingsbø.

De neste tre ukene har alle lokallagene i Oppland Bondelag årsmøter. Her vil fylkeslaget være representert. Benytt gjerne anledningen til å gi oss innspill, avslutter fylkeslederen.

 

Styremedlem Bjørnhild Kihle og fylkesleder Trond Ellingsbø ved midlertidig kornlager på Lena.

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere