Krevende høst for kornbonde og kornmottak

Publisert 12.10.2017
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleder Trond Ellingsbø var i går ute blant kornbønder og kornmottak på Toten og Hadeland for å se og høre nærmere om situasjonen for innhøsting og mottak av korn.

  • Tekst: Ola Råbøl
  • Foto: Bjørnhild Kihle

 

Med seg på turen hadde han styremedlem Bjørnhild Kihle som sjøl er kornbonde på Lena og organisasjonssjef Ola Råbøl.

Fortsatt en del korn ute

Det stadige regnværet på sensommeren og høsten har skapt store utfordringer med innhøstingen for mange, og det står fortsatt igjen både poteter, løk og korn. Vi har ikke fullstendig oversikt over hvor mye av avlingene som står igjen, men det er antydet at mellom 5 og 10% av kornet fortsatt står igjen ute.

Trond Ellingsbø sier det er trist å se på avlingene som står igjen ute på de våte jordene. Vi får bare håpe at vi får fine høstdager framover slik at mestepartene av avlingene kan berges. Men det blir mer utfordrende for hver dag, og det er klart at også kvaliteten forringes etter som tida går, sier Ellingsbø.

Fylkesleder Trond Ellingsbø kjenner på kvaliteten på kornet som fortsatt står ute.

 

Utfordrende for kornmottakere

I de periodene det har vært vær til å treske, har treskerne gått for fullt, og det har vært svært stor pågang på kornmottakene. Vi var innom FKs kornmottak på Lena og Lunner der vi fikk bekreftet at det har vært og er en krevende situasjon, sier Trond Ellingsbø. Det kommer inn mye rått korn, og det tar lengre tid å få tørket ned, og mye av kornet som har kommet inn til FKs kornsilo på Lena må tørkes i 3 omganger. Dette, samtidig med at vi har rekordavlinger, gir utfordringer for kapasiteten, sier fabrikksjef Petter Gryttenholm. De har derfor måtte stenge mottaket noen dager, og det er klart det skaper frustrasjon hos bøndene slik situasjonen er. Da vi var innom onsdag, lå det 4.000 tonn ute, og mottaket gikk for fullt. Det er timebestilling for å få levert, og det er fulltegnet fram til lørdag, sier Gryttenholm.

På FKs kornmottak på Lunner ligger det også korn ute. Der er det ikke tørking, så silosjef Ivar Haglund jobber med å få kornet videre til tørkeanlegg. Også på Lunner har de måttet stenge mottaket i noen perioder. Mitt inntrykk er at de ansatte på mottakene står på og prøver å løse situasjonen så godt det lar seg gjøre, sier Ellingsbø.

 

Trond Ellingsbø og Ola Råbøl ute i regnværet og ser på midlertidig lagring av korn på FKs anlegg på Lunner sammen med silosjef Ivar HaglundFabrikksjef Petter Gryttenholm forteller om den utfordrende situasjonen de har med kapasiteten på FKs anlegg på Lena.

 

 

 

 

 

 

 

Løsninger framover?

Vi må forvente at klimaendringene gjør at vi får flere slike utfordrende sommere og høster framover, sier Ellingsbø. Samtidig må vi forvente fortsatt utvikling av bedre kornsorter og større avlinger. Spørsmålet blir da hvordan vi kan løse utfordringene med mottak og tørking av korn når tilsvarende situasjoner oppstår.

Ellingsbø sier at han ikke har tro på eller mener det er riktig at kornmottakerne kan bygge ut kapasitet til å håndtere slike situasjoner som vi har nå i høst, selv om de hele tiden naturligvis må se på løsninger for å bedre kapasiteten.

 

Lagerkapasitet fra gard til kornmottak

Vi får tilbakemeldinger om at lager- og tørkekapasiteten på den enkelte gård har blitt mindre og mindre de siste årene, sier Ellingsbø. Dette kan ha flere årsaker, bl.a. større maskiner, gamle og uhensiktsmessige korntørker, mer leietresking, og at direktelevering av korn har fungert bra.

Jeg mener vi etter denne sesongen må ta en evaluering av situasjonen og de utfordringene vi må forvente å stå overfor framover, sier Ellingsbø. Jeg mener det blir viktig å se på tiltak for å øke tørke- og lagerkapasiteten på den enkelte gård. Da må vi også diskutere økonomiske virkemidler, så som økt investeringsstøtte til tørker og kompensasjon for tørking og lagring av kornet hjemme.

 

Kom med innspill

Vi mottar gjerne innspill på tiltak og virkemidler for å stå best mulig rustet til nye utfordrende innhøstingssesonger, sier Ellingsbø.

De neste tre ukene har alle lokallagene i Oppland Bondelag årsmøter. Her vil fylkeslaget være representert. Benytt gjerne anledningen til å gi oss innspill, avslutter fylkeslederen.

 

Styremedlem Bjørnhild Kihle og fylkesleder Trond Ellingsbø ved midlertidig kornlager på Lena.

 

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere