Kravet i Jordbruksoppgjøret 2012

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Bondeorganisasjonene krever 2,2 milliarder kroner. Her kan du lese hele kravet.

Her kan du laste ned hele kravet som ble lagt frem i dag.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere