Kort vei til topps i Bondelaget

Av Astrid Simengård,
 • Tips en venn om denne siden

De tillitsvalgte i Oppland Bondelag diskuterte hva som gjør at de trives i rollen som tillitsvalgt i det lokale bondelaget. Kort vei til toppen i organisasjonen og en inspirerende fylkesleder var en av trivselsfaktorene som kom fram under ledermøtet i Oppland Bondelag.

Under ledermøtet ble deltakerne fordelt i små grupper. Noen gikk en tur på glattisen på Skei for å klarne hjernen ute, mens andre satte seg i en av godstolene inne. Felles for alle var at det var trivsel som skulle diskuteres. Hva får deg til å trives i jobben som tillitsvalgt i boondelaget? Her er noen av svarene:

 • samhørighetsfølelse
 • inspirerende å møte andre
 • kort vei til topps i organisasjonen
 • lære om andre produksjoner gir meg større perspektiv
 • godt samspill i styret
 • fylkeslederen sprer engasjement og inspirasjon
 • lett å komme inn i bondelaget som innflytter
 • tyngde i lokalsamfunnet
 • positive tips
 • lærer drift av organisasjon
 • får mer informasjon og innsikt
 • gjør en jobb for en god sak
 • det må være et mål for oss tillitsvalgte å få fornyet tillit!

 

Må/bør/kan-oppgaver i lokallaget

Lokallagene har mange oppgaver på sin arbeidsplan. Deltakerne diskuterte hva de mener skal være må-oppgaver, bør-oppgaver og kan-oppgaver for et lokallagsstyre. 

 

 

Deltakerne mente det var vanskelig å gruppere, men var klare på at politisk arbeid, kampanjer/aksjoner, høringer og medlemsverving er blant må-oppgavene.

Dette spørsmålet blir fulgt opp på regionmøtene som arrangeres på nyåret.

 

 Det ser ut til at de tillitsvalgte trives på ledermøte.

 

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere