Konferanse i regi av Nordlandsforskning

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Leder av Nord Norsk Landbruksråd, Bernt Skarstad holder innlegg

Han foredrar om "Generasjonsskifte i familiedrevne gårdsbruk og andre familiebedrifter i Norge"

Ved kontakt

Bernt Skarstad
Mobil: 41 64 64 73
e-post: berntsk@start.no

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere