Kommunestyret i Harstad ber Stortinget sikre norsk matproduksjon.

Av Unni Hellebø Andreassen,
  • Tips en venn om denne siden

Etter initiativ fra Harstad Senterparti, ble det i går enstemmig vedtatt å sende brev til Stortinget hvor de ber om at det settes i gang tiltak som kan sikre matproduksjon i fremtiden.

Brevet kan du lese i sin helhet nedenfor:

 

Til Stortinget                                                      

Sikre Norsk matproduksjon!                                                                                                               

Harstad kommune har et aktivt og variert næringsliv, og landbruket og landbruksrelatert virksomhet er en viktig del av dette. For kommunen er det av stor betydning at landbruket fortsatt kan utvikle seg i positiv retning.

 Målsettingen om økt matproduksjon i hele landet, som Stortinget har gitt i den nye landbruksmeldingen, er et viktig signal til kommunen. Harstad kommunestyre er derfor svært bekymret over den situasjonen som har oppstått i årets jordbruksforhandlinger, med brudd mellom regjeringen og faglagene.                                                 

 Harstad kommunestyre registrerer at i 2011 utgjorde støtten til landbruket 1,7 % av statsbudsjettet, mot 8 % i 1978. Målt mot levestandard og forbruksnivå er norske matpriser blant de laveste i verden. Dette er resultat av målrettet effektiviseringsarbeid over mange tiår.

Harstad kommunestyre finner det ikke urimelig at en del av denne gevinsten tilfaller norske bønder.                                        

12april i år vedtok Stortinget Meld. St. 9 (2011-2012) – Velkommen til bords. Stortinget har med dette vedtatt ambisiøse mål om økt matproduksjon over hele landet. Meldingen inneholder imidlertid lite om hvilke virkemidler som må til for å nå disse målene. Harstad kommunestyre ber derfor Stortinget om å følge opp sine tidligere vedtak gjennom å peke på hvilke virkemidler som må settes inn for å nå de ambisiøse målene i landbruksmeldingen.

I Troms fylke er det en svært negativ utvikling i så vel antall bønder som produsert volum. Harstad kommunestyre mener derfor at det i vårt fylke er behov for ekstraordinære tiltak dersom den negative utviklingen skal snus til optimisme og økt produksjon.                                                                                                                                        

Harstad kommunestyre 24.05.2012                                       

 

Kontaktperson: Arild Kulseng Hansen, tlf 947 89 350 

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Vil du bli jordbærprodusent?

INFORMASJONSMØTE OM PROSJEKTET JORDBÆRLØFT FOR NORD-NORGE Bardufosstun torsdag 25. januar kl. 18.30-21.30 (møtet er åpent hele kvelden dersom 18.30 blir for tidlig mtp bla fjøstider)

Regionmøter Troms Bondelag 2018

Da er det straks klart for årets regionmøter i Troms Bondelag, invitasjonen er sendt deg som medlem per epost eller som brev. I år får vi med oss Mattilsynet på tur, de vil informere om viktige nyheter og regelverk. I tillegg kjøres det organisajonskurs for våre tillitsvalgte i etterkant av møte. Ta kontakt med ditt lokallag eller organisasjonssjefen om du er interessert i å delta.

Ledermøte

Ledermøte for Troms Bondelag i Nordreisa

Lokallagslederne i Troms er samlet i Nordreisa for felles ledermøte. Trine Hasvang Vaag startet dagen med orientering fra Nortura angående lammesesong og lidyrformidling

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
17
April

Brannverndag, Tromsø

Tromsø
Torsdag
19
April

HMS-DAG på Universitet og steke pannekaker

Universitetet i Tromsø
Tirsdag
21
August

Styremøte Troms Bondelag

Rundhaug

Våre samarbeidspartnere