Kan virkelig FrP tro på sin egen politikk?

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø, ble provosert over FrPs framstilling av sin egen landbrukspolitikk i dagens NRK Hedmark og Oppland.

Bakgrunnen for innslaget var Agri Analyses undersøkelse som viser at halvparten av bøndene vil gi seg om FrPs landbrukspolitikk blir satt ut i livet. 30 % av bøndene vil legge ned med Høyres landbrukspolitikk.

FrPs førstekandidat i Oppland, Morten Ørsal Johansen, sier til NRK at "Med Fremskrittspartiets politikk vil det ikke bli dårlige rammebetingelser for bonden totalt. Det er ikke bare statlige overføringer bøndene skal leve av. Vi vil gi dem muligheten til å produsere hva de vil, hvor mye de vil, til den prisen de vil. Dessuten vil vi redusere utgifter, sier Ørsal Johansen."

Sterk støtte til landbruket i Oppland

I en undersøkelse Markedsinfo har gjort for GD, sier 90 % av opplendingene at de vil at de økonomiske rammebetingelsene for landbrukets skal være på dagens nivå eller bli bedre. Selv FrP og Høyre-velgere vil beholde eller styrke dagens betingelser. Les "Sterk støtte til landbruket"

 

Trond EllingsbøFlaut å høre Ørsal Johansens bortforklaring

Leder i Oppland Bondelag Trond Ellingsbø blir provosert når FrP prøver å framstillle det som at de vil oss så inderlig vel. De bruker dette frihetsbegrepet sitt uten å vite hva det betyr. Vi, i motsetning til dem er både i stand til, og villige til å regne på konsekvensene av deres politikk. Dette har vi prøvd å få dem til å gjøre i lang tid, men de vegrer seg. De er nok bekymret for svaret. Det virker som det ideologiske overstyrer det som er konsekvensene av den praktiske politikken, sier Ellingsbø som syntes det var direkte flaut å høre Ørsal Johansens sitt forsøk på bortforklaring i NRK Hedmark og Oppland i dag.

FrP ønsker å redusere overføringene med 6,5 mrd og reversere tollvedtaket som vi, og næringsmiddelindustrien sårt trenger for å kunne overleve. Samtidig mener de at det vil bli bedre rammebetingelser for den norske bonden. Hvordan de får dette til å henge i hop, skjønner jeg ikke, sier Trond Ellingsbø. De påstår at med større og mer rasjonelle enheter vil vi tjene mer. Hvordan kan dette skje etter en tollendring er meg en gåte.

 

Kalver på fjellbeiteKjempemessig effektivitetsutvikling

Ørsal Johansen og FrP gjør det til et kjempepoeng at så mange bruk legges ned til enhver tid. Vi i Bondelaget er slett ikke glad for dette, men det viser også at landbruket har hatt en kjempemessig effektivitetsutvikling i mange år, sier Trond. Det er vel bare olje og gass som kan vise til noe lignende. Og, legger han til: Vi produserer i et høykostland der produksjon ikke ser ut til å bety noe lenger. 

Det sies at tro kan flytte fjell, men selv om FrP har klokkeklar tro på sin egen politikk blir ikke landet vårt flatere. Og om jeg blir varm i toppen av FrPs utspill, bli heller ikke landet vårt spesielt varmere etter valget, avslutter Trond Ellingsbø.

 

Mer om AgriAnlyses undersøkelse.

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere