Kan virkelig FrP tro på sin egen politikk?

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø, ble provosert over FrPs framstilling av sin egen landbrukspolitikk i dagens NRK Hedmark og Oppland.

Bakgrunnen for innslaget var Agri Analyses undersøkelse som viser at halvparten av bøndene vil gi seg om FrPs landbrukspolitikk blir satt ut i livet. 30 % av bøndene vil legge ned med Høyres landbrukspolitikk.

FrPs førstekandidat i Oppland, Morten Ørsal Johansen, sier til NRK at "Med Fremskrittspartiets politikk vil det ikke bli dårlige rammebetingelser for bonden totalt. Det er ikke bare statlige overføringer bøndene skal leve av. Vi vil gi dem muligheten til å produsere hva de vil, hvor mye de vil, til den prisen de vil. Dessuten vil vi redusere utgifter, sier Ørsal Johansen."

Sterk støtte til landbruket i Oppland

I en undersøkelse Markedsinfo har gjort for GD, sier 90 % av opplendingene at de vil at de økonomiske rammebetingelsene for landbrukets skal være på dagens nivå eller bli bedre. Selv FrP og Høyre-velgere vil beholde eller styrke dagens betingelser. Les "Sterk støtte til landbruket"

 

Trond EllingsbøFlaut å høre Ørsal Johansens bortforklaring

Leder i Oppland Bondelag Trond Ellingsbø blir provosert når FrP prøver å framstillle det som at de vil oss så inderlig vel. De bruker dette frihetsbegrepet sitt uten å vite hva det betyr. Vi, i motsetning til dem er både i stand til, og villige til å regne på konsekvensene av deres politikk. Dette har vi prøvd å få dem til å gjøre i lang tid, men de vegrer seg. De er nok bekymret for svaret. Det virker som det ideologiske overstyrer det som er konsekvensene av den praktiske politikken, sier Ellingsbø som syntes det var direkte flaut å høre Ørsal Johansens sitt forsøk på bortforklaring i NRK Hedmark og Oppland i dag.

FrP ønsker å redusere overføringene med 6,5 mrd og reversere tollvedtaket som vi, og næringsmiddelindustrien sårt trenger for å kunne overleve. Samtidig mener de at det vil bli bedre rammebetingelser for den norske bonden. Hvordan de får dette til å henge i hop, skjønner jeg ikke, sier Trond Ellingsbø. De påstår at med større og mer rasjonelle enheter vil vi tjene mer. Hvordan kan dette skje etter en tollendring er meg en gåte.

 

Kalver på fjellbeiteKjempemessig effektivitetsutvikling

Ørsal Johansen og FrP gjør det til et kjempepoeng at så mange bruk legges ned til enhver tid. Vi i Bondelaget er slett ikke glad for dette, men det viser også at landbruket har hatt en kjempemessig effektivitetsutvikling i mange år, sier Trond. Det er vel bare olje og gass som kan vise til noe lignende. Og, legger han til: Vi produserer i et høykostland der produksjon ikke ser ut til å bety noe lenger. 

Det sies at tro kan flytte fjell, men selv om FrP har klokkeklar tro på sin egen politikk blir ikke landet vårt flatere. Og om jeg blir varm i toppen av FrPs utspill, bli heller ikke landet vårt spesielt varmere etter valget, avslutter Trond Ellingsbø.

 

Mer om AgriAnlyses undersøkelse.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere