Kan feire enda en medlemsrekord

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Hedmark Bondelag fikk i fjor en medlemsvekst på 67, og er nå oppe i 5644 medlemmer. – Det er svært gledelig at vi for sjette året på rad kan feire medlemsvekst, sier fylkesleder Erling Aas-Eng, og roser blant andre Helmer Amb i Ringsaker Bondelag, som alene vervet 10 medlemmer på kort tid.


Helmer Amb (til venstre) vervet ti nye medlemmer i løpet av kort tid på tampen av 2017. Blant de nye medlemmene er Ida Røhr og Lars Bjelvin. Her er de tre fotografert på Ringsaker Bondelags nyttårsball 6. januar 2018. Fotograf: Even Glestad

Hedmark Bondelag har satt stadig nye medlemsrekorder de siste årene:

  • 2014: 5410 medlemmer, og dermed medlemsrekord for nyere tid.
  • 2015: 5488 medlemmer
  • 2016: 5577 medlemmer
  • 2017: 5644 medlemmer.

Forrige rekordnotering var i 1988 med 5372 medlemmer – et tall som altså er grundig slått de siste årene. En kan ikke direkte sammenlikne dagens tall med tallene fra 50-60-tallet, da familiemedlemmer ble telt inn på en annen måte, og en derigjennom fikk klart høyere medlemstall.

Fylkesleder Erling Aas-Eng setter stor pris på medlemsveksten:

- Det er svært gledelig at vi har greid å fortsette medlemsveksten over så mange år. Det er nå sjette året på rad vi kan feire medlemsvekst – og dette skjer samtidig som antallet aktive bønder går ned. Vi setter stor pris på alle som er med oss og heier på norsk matproduksjon, sier Aas-Eng.

Han tar veksten som et tegn på at Bondelaget gjør mye riktig, og er talerør for et bredt engasjement.

- Jeg tror vi er relevante for landbruks- og bygdeinteresser i Hedmark, og at vi dermed favner bredere enn det rent matpolitiske, sier Aas-Eng.

Han trekker også fram et omfattende arbeid innen feltene rovdyr og jordvern.

Hedmark Bondelag arrangerte i høst en vervekampanje for å fremme verveaktiviteten i de 35 lokallagene i Hedmark.

Det er ingen tvil om hvem som var Hedmark Bondelags superverver i innspurten: I løpet av en kortere periode i november-desember vervet Helmer Amb, leder i Ringsaker Bondelag, på egen hånd 10 nye medlemmer.

Blant de nye medlemmene i Ringsaker er Ida Røhr og Lars Bjelvin. De skal etter planen ta over gården Røhr etter Idas onkel. I helga var verver Helmer Amb og de to ferske medlemmene med på Ringsaker Bondelags nyttårsball sammen med oppunder andre 230 deltakere.  Vel verdt å feire i et lokallag som nå har 343 medlemmer.
Og Helmer Amb varsler at han har mer å gå på – han er sikker på at han skal få med seg flere nye medlemmer også nå på nyåret.


Margrete Nøkleby og Erling Aas-Eng (til høyre) delte ut vervepremie og t-skjorter til Thor Ludvig Løken fra Stange Bondelag (gul trøye) og Torgeir Dalen fra Folldal Bondelag (grønn trøye).

I løpet av høstens vervekampanje ble det delt ut både spurtpremier og en hovedpremie. Vinner av hovedpremien ble Stange Bondelag, med en økning på 12 medlemmer i løpet av verveperioden. Spurtpremiene gikk til Våler Bondelag (8), Folldal Bondelag (7) og Stange Bondelag.
Premieringen foregikk under Hedmark Bondelags ledermøte 15. november. Som seg hør og bør fikk Stange Bondelags leder Thor Ludvig Løken gul-preget vinnertrøye, mens Torgeir Dalen i Folldal Bondelag fikk grønn-preget spurttrøye. Våler Bondelag var dessverre ikke representert på ledermøtet.
I løpet av perioden for vervekampanjen kom det totalt inn 58 nye medlemmer.

Størst vekst gjennom året hadde Vang Bondelag, med 24 medlemmer i pluss i 2017 (til 343 medlemmer nå). Størst prosentvis vekst hadde Kvikne Bondelag, med 7,3 prosent vekst (4 nye medlemmer, til 59 nå).

Hedmark Bondelag takker alle for innsatsen!

Også Norges Bondelag fikk en solid økning i medlemstallet i 2017. Norges Bondelag hadde 63.572 medlemmer ved utgangen av 2017. Dette er 482 flere medlemmer enn ved utgangen av 2016. Vi må tilbake til 1997 for å finne et høyere medlemstall.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

På årsmøtet i Hedmark Bondelag tok Harald Håkenrud, som er fadder for lokallagene i sørfylket og Anne-Lise Brenna Ording, som er leder i Brandval og Vinger Bondelag, opp saken,  og fikk støtte av fylkesleder Erling Aas-Eng og en enstemmig forsamling.

Krever tiltak mot villsvin

Årsmøtet i Hedmark Bondelag krever at det raskt settes i verk tiltak for å stanse framveksten av villsvin i Norge. Villsvin er svartelistet av norske myndigheter, men det mangler et godt nok regelverk og regime for avliving av individer.

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt av årsmøtet, etter forslag fra styret, fra venstre: Harald Håkenrud, Berit Grindflek, Ivar Sund, Gry Hjermstad Eggen, Lars Opsal jr og Erling Aas-Eng

Etterlyser verktøy for å regulere markedet

Klar melding om markedsregulering fra årsmøtet i Hedmark Bondelag. "Næringa tar ansvaret for å regulere markedet for egen regning, men da må jordbruket få bruke nødvendige verktøy for å gjøre jobben. Årsmøtet i Hedmark Bondelag ber regjeringa sette ideologiske kjepphester på stallen og åpne for nye tiltak til å håndtere markedet."

Nes og Helgøya Bondelag ble årets lokallag. Hedmark Bondelags leder Erling Aas-Eng delte ut prisen til lokallagsleder Mari Gjestvang

Nes og Helgøya Bondelag ble årets lokallag

Nes og Helgøya Bondelag fikk prisen som årets lokallag på Hedmark Bondelags årsmøte. Lokallaget har det siste året stått i spissen for et stort bredbåndsprosjekt som hele lokalsamfunnet har dratt nytte av.

Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag og Håvard Bjørgen fra Sparebank 1 Østlandet delte ut innovasjonspris til elever fra Jønsberg videregående skole.

Jønsberg-elever vant innovasjonspris

Elever på Jønsberg videregående skole fikk tildelt innovasjonspris på 20.000 kroner på Hedmark Bondelags årsmøte for sin idé om en seksjonsinndelt avfallscontainer spesialdesignet for bonden og arbeidet på gården.

Line Vold fra Folkehelseinstituttet, Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag og Gaute Lenvik fra Veterinærinstituttet var enige om at trygg, norsk mat er et fortrinn som bør fremmes i markedet.

Norsk dyrehelse er en suksess - reklamer for det!

Klar beskjed fra toppledelse fra Veterinærinstituttet og Folkehelseinstitutt på Hedmark Bondelags årsmøte: Norsk dyrehelse er en suksesshistorie, som bør brukes mer i omtale og markedsføring av norsk mat.

Erling Aas-Eng tale til årsmøtet 2018

Krever realisme og fakta i klimadebatten

Leder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag refset dem som ser på matproduksjon som et klimaproblem i stedet for en del av klimaløsningen i sin årsmøtetale, og satte det opp mot nordmenns stadig økende flyreiser. – Om vi så hadde sju kjøttfrie dager i uka hele året, ville vi ikke komme halvnær den utslippsreduksjonen som vi får av å avlyse ferieturen til Thailand, sa Aas-Eng.

Line Vold fra Folkehelseinstituttet og Gaute Lenvik fra Veterinærinstituttet

Tar opp dyrevelferd og folkehelse på årsmøtet

Hedmark Bondelag har årsmøte på Scandic Elgstua i Elverum tirsdag 13. mars til onsdag 14. mars 2018. Toppfolk fra Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet skal bidra til å sette dyrevelferd og folkehelse på agendaen.

fra venstre: Emilie Enger Mehl, Lars Opsal jr, Trygve Slagsvold Vedum, Eli Wathne, Anette Trettebergstuen, Tor André Johnsen, Erling Aas-Eng, Nils Kristen Sandtrøen og Margrete Nøkleby

Nyttig møte med Stortingsbenken

Rammebetingelser og prioritering av små og mellomstore bruk, ulv, jordvern og landbruksutdanning var hovedtemaer da Hedmark Bondelag hadde møte med Hedmarksbenken på Stortinget 1. mars. Nyttig og bra!

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, tar et oppgjør med feil tallbruk om ulv fra WWF og Naturvernforbundet

Tull med tall om ulv

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, tar et oppgjør med WWF og Naturvernforbundet om feil tallbruk om ulv. Her følger leserinnlegget, som har stått på trykk i Nationen, Bondebladet og en rekke Hedmark-medier.

Tryggere Sammen

Spennende kursserie om beredskap og samfunnssikkerhet

Hvordan kan du som bonde og innbygger bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer? Hedmark Bondelag er i gang med en kursserie som er noe ganske annet enn en HMS-runde i henhold til KSL. Nyttig for alle - bli med!

Dette skjer i Hedmark Bondelag

Torsdag
05
April

Fagmøte om dyrevelferd i svineholdet

Blæstad, Vang
Torsdag
12
April

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Vertshuset V-E6, Biri
Torsdag
31
Mai

Blæstaddagen

Blæstad, Vang i Hamar

Våre samarbeidspartnere