Jordbruksforhandlingene 2012

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

I dag overleves kravet i jordbruksforhandlingene. Bondelaget går nye veier for understreke betydningen.

Å VÆRE ELLER IKKE VÆRE NORSK

DET ER SPØRSMÅLET
regjeringen må ta stilling til nå.

Vi nordmenn er glad i norsk mat. Fordi den smaker godt
og fordi vi vet at den er trygg og holder høy kvalitet.
Og siden vi blir stadig flere i dette landet, har Stortinget
besluttet at den norske matproduksjonen skal økes med
20 prosent de neste 20 årene.

Men - hvem vil bli bonde og produsere norsk, trygg mat
når de fleste i landbruket tjener under 300 000 kroner per
årsverk? I dag leverer vi derfor våre krav til regjeringen
foran årets jordbruksforhandlinger. Som i våre øyne ikke
er krav, men nødvendige forutsetninger for å produsere mer
mat – slik Stortinget har bedt oss om. Samt å sikre100 000

arbeidsplasser i landbruk og næringsmiddelindustri, og
dermed ta vare på Norge slik det er, med levende bygder
og vakre kulturlandskap.

Vi bønder er glad i jobben vår. Å jobbe på lag med
natur og dyr har en stor verdi i seg selv. Og vi har ingen
illusjoner om at inntekt noen gang skal være den viktigste
drivkraften for å bli bonde.

Det må bare ikke være den viktigste grunnen til å ikke
bli det.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere