Jens - du lyver!

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Her kan du lese styremedlem Hanne Bergesens tanker om "vårens vakreste eventyr" etter at Staten la fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene. Kronikken har vært å lese i flere av Opplands aviser.

Den årlige seansen rundt Jordbruksforhandlingene er ironisk kalt «vårens vakreste eventyr». Og med årets tilbud fra staten er det akkurat det det er – et eventyr!

Innledningsvis reiste mat- og landbruksminister Lars Peder Brekk som regjeringens Peer Gynt, land og strand rundt i Norge med en åpen invitasjon til bøndene om å bidra til planleggingen og utformingen av den nye Stortingsmeldingen om Mat og Landbruk i Norge/Landbruksmeldingen. En melding som skulle gjelde for de neste ti årene. Bøndene tok oppfordringen og har vært aktive bidragsytere til å mene noe om hvordan norsk mat skal produseres, hvorfor det er viktig å produsere mat i eget land og hva som skal til for å øke norsk matproduksjon. Det er ikke lenger en vel en måned siden regjeringens forslag ble vedtatt av Stortinget. Den var full av gode ord og store visjoner om satsing på norsk matproduksjon som skulle økes i takt med befolkningsveksten – en prosent per år!  Bonden fikk håp om at hans arbeid endelig skulle verdsettes. At arbeidet kom til belønnes gjennom årets tilbud fra Regjeringen. Det skapte store forventninger hos bonden.  Den mektige regjeringen kunne 9.mai avsløre at de visjonene de selv har vært med å utforme og vedta ikke var verdt papiret det var skrevet på. Forventningene de skapte er på langt nær innfridd! Bonden ble igjen bedt om å akseptere at det å produsere mat ikke skal være like mye verdt som annet arbeid ellers i samfunnet. Det var ingen belønning, ingen status eller kongsdatter i sikte dette året heller.

Regjeringen og bøndene er enig om at inntekt er det viktigste virkemiddelet for å sikre mat produsert i Norge. Statens tilbud gir bøndene en inntektsmulighet på 13 000 kroner per årsverk (men uten garantier ettersom deler av muligheten ligger i matvareprisene samt annen kostnadsvekst ellers). Andre grupper i samfunnet får en inntektsvekst på 17 000 kroner. Dette høres kanskje ikke ut som et stort gap. Men en må også få med seg at bonden tjener gjennomsnittlig ca.170 000,- mindre per årsverk enn andre grupper i samfunnet.

Jordbruksforhandlingene handler ikke bare om bondens inntekt. Den handler også om det å sikre arbeidsplasser over hele landet, om hvor vi faktisk kan bo, det handler om hva vi skal spise, det handler om hvordan maten bør produseres, at vi setter dyrevelferd og matsikkerhet høyt, det handler om stabilitet og variasjon for forbrukeren og om hvem som skal få bestemme hva som skal tilbys i butikkene. Jordbruksforhandlingene tar for seg grunnleggende verdispørsmål som egentlig alle burde være opptatt av!

Nok er nok! Vi kan ikke ta ansvar for at Stortingets vedtatte mål om økt matproduksjon ikke blir tatt på alvor. Vi kan ikke godta et tilbud som svekker inntektsutviklingen til bøndene i forhold til resten av samfunnet. Vi kan ikke godta et tilbud som sier at det å være matprodusent ikke er verdt noe. Vi kan rett og slett ikke produsere mat på dugnad!

Oppfordringen går hermed ut til alle matvareprodusenter, arbeidere i næringsmiddelindustrien, til eiere og ansatte hos alle maskinleverandører, til politikere som er opptatt av arbeidsplasser i sine kommuner, forbrukere som vet å verdsette matens opprinnelse og ringvirkninger, til alle som setter pris på å bo i distriktene - om å fortelle regjeringen at skal eventyr bli gjenfortalt, må de ha noe troverdig i seg. Denne gangen er det lov å si: «Jens – du lyver!»

Hanne Bergesen, styremedlem i Oppland Bondelag

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere