Jens - du lyver!

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Her kan du lese styremedlem Hanne Bergesens tanker om "vårens vakreste eventyr" etter at Staten la fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene. Kronikken har vært å lese i flere av Opplands aviser.

Den årlige seansen rundt Jordbruksforhandlingene er ironisk kalt «vårens vakreste eventyr». Og med årets tilbud fra staten er det akkurat det det er – et eventyr!

Innledningsvis reiste mat- og landbruksminister Lars Peder Brekk som regjeringens Peer Gynt, land og strand rundt i Norge med en åpen invitasjon til bøndene om å bidra til planleggingen og utformingen av den nye Stortingsmeldingen om Mat og Landbruk i Norge/Landbruksmeldingen. En melding som skulle gjelde for de neste ti årene. Bøndene tok oppfordringen og har vært aktive bidragsytere til å mene noe om hvordan norsk mat skal produseres, hvorfor det er viktig å produsere mat i eget land og hva som skal til for å øke norsk matproduksjon. Det er ikke lenger en vel en måned siden regjeringens forslag ble vedtatt av Stortinget. Den var full av gode ord og store visjoner om satsing på norsk matproduksjon som skulle økes i takt med befolkningsveksten – en prosent per år!  Bonden fikk håp om at hans arbeid endelig skulle verdsettes. At arbeidet kom til belønnes gjennom årets tilbud fra Regjeringen. Det skapte store forventninger hos bonden.  Den mektige regjeringen kunne 9.mai avsløre at de visjonene de selv har vært med å utforme og vedta ikke var verdt papiret det var skrevet på. Forventningene de skapte er på langt nær innfridd! Bonden ble igjen bedt om å akseptere at det å produsere mat ikke skal være like mye verdt som annet arbeid ellers i samfunnet. Det var ingen belønning, ingen status eller kongsdatter i sikte dette året heller.

Regjeringen og bøndene er enig om at inntekt er det viktigste virkemiddelet for å sikre mat produsert i Norge. Statens tilbud gir bøndene en inntektsmulighet på 13 000 kroner per årsverk (men uten garantier ettersom deler av muligheten ligger i matvareprisene samt annen kostnadsvekst ellers). Andre grupper i samfunnet får en inntektsvekst på 17 000 kroner. Dette høres kanskje ikke ut som et stort gap. Men en må også få med seg at bonden tjener gjennomsnittlig ca.170 000,- mindre per årsverk enn andre grupper i samfunnet.

Jordbruksforhandlingene handler ikke bare om bondens inntekt. Den handler også om det å sikre arbeidsplasser over hele landet, om hvor vi faktisk kan bo, det handler om hva vi skal spise, det handler om hvordan maten bør produseres, at vi setter dyrevelferd og matsikkerhet høyt, det handler om stabilitet og variasjon for forbrukeren og om hvem som skal få bestemme hva som skal tilbys i butikkene. Jordbruksforhandlingene tar for seg grunnleggende verdispørsmål som egentlig alle burde være opptatt av!

Nok er nok! Vi kan ikke ta ansvar for at Stortingets vedtatte mål om økt matproduksjon ikke blir tatt på alvor. Vi kan ikke godta et tilbud som svekker inntektsutviklingen til bøndene i forhold til resten av samfunnet. Vi kan ikke godta et tilbud som sier at det å være matprodusent ikke er verdt noe. Vi kan rett og slett ikke produsere mat på dugnad!

Oppfordringen går hermed ut til alle matvareprodusenter, arbeidere i næringsmiddelindustrien, til eiere og ansatte hos alle maskinleverandører, til politikere som er opptatt av arbeidsplasser i sine kommuner, forbrukere som vet å verdsette matens opprinnelse og ringvirkninger, til alle som setter pris på å bo i distriktene - om å fortelle regjeringen at skal eventyr bli gjenfortalt, må de ha noe troverdig i seg. Denne gangen er det lov å si: «Jens – du lyver!»

Hanne Bergesen, styremedlem i Oppland Bondelag

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere