Jeg er overrasket over hva naturbruk egentlig er

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Nå er 1. inntaket klart for videregående skole til høsten. Gjennom prosjektet RULL sammen med Oppland Fylkeskommune jobber vi for at flere skal søke seg inn på naturbruksutdanning.

Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket (RULL) er et prosjekt hos Oppland Fylkeskommune. Oppland Bondelag er aktivt med på flere fronter i prosjektet, blant annet på rekruttering til naturbruk.

Ei viktig målgruppe for økt rekruttering til naturbruk er rådgivere i ungdomsskolen. Deres kunnskap og kompetanse er viktig når de skal gi råd til 9.- og 10. klassingene.

Tidligere i vår arrangerte RULL tur for ca 30 rådgivere i ungdomskolen i Oppland til Valle Videregående skole og til Bioforsk Øst Apelsvoll på Kapp. Målet var å gi dem økt kunnskap om naturbruk som programfag i videregående og landbruk som næring. Mange fikk seg en positiv overraskelse under turen.

Direktør Ingvar Hage i Bioforsk Øst.På Bioforsk Øst Apelsvoll holdt direktør Ingvar Hage et tankevekkende foredrag om matproduksjon, grunnlaget for matproduksjon og behovet for kompetanse i næringa.

Vi har en årlig nedgang i verdens kornareal tilsvarende 7 ganger det norske kornarealet, sa Ingvar Hage. Samtidig er det behov for 50% mer mat i 2030. Vi har tre fundamentale verdier: mat, vann og energi. Ved god tilgang er det lite verdsatt, ved dårlig tilgang får det uendelig stor verdi.

Landbruksnæringa preges i dag av mismot og pessimisme, manglende insentiver til å bli god, kompetansemangel og urban uvitenhet om næringa.

Produktivitetsøkningen som landbruket har jobbet fram, er det forbrukeren som har nytt godt av . Produsenten er tvunget til å gi denne gevinsten til neste ledd.

Uten kompetanseutvikling stopper næringa. Hage mente det er på høy tid å få opp øynene for dette behovet. Vi trenger gode goder, praktisk tenkning, forståelse og holdninger, et velutviklet rådgiverapparat og en kompetent bondestand.

Han avsluttet med at fotosyntesen er den eneste virkelige verdiskaper.

 

Neste stopp på rådgiverturen var Valle Videregående skole på Lena. Her ønsket rektor Morten Kleven velkommen og ga en kort innføring i tilbudet ved Valle før elever med naturbruk som programfag sto for resten av programmet sammen med sine lærere. Blant tilbudene som ble presentert var også tilbudene ved Gausdal Vgs og Nord-Gudbrandsal Vgs som også tilbyr naturbruk.

Vi ble med på en rundtur på skolen der elevene viste mangfoldet av tilbud og muligheter etter endt utdanning. Her fikk mange av rådgiverne et endret syn på naturbruk og mulighetene som ligger i tilbudet.

Valle har et godt samarbeide med fagekspertisen på Toten. 3. årselevene ved Valle tar deler av plantefaget ved Bioforsk Øst Apelsvoll. De får dermed nyte godt av landets fremste ekspertise på faget som lærere. 30-40% av undervisningen i programfaget hest og hovslager foregår på Norsk Hestesenter på Starum.

Bilder fra rundturen:

Fra gartneriet på ValleHest og hovslager er et av programfagene på Valle. Valle har her et godt samarbeid  med Norsk Hestesenter på Starum.
Trond Engeland fra Gausdal Vgs og Hans Olav Egge fra Valle orienterte om anleggsgartnerfaget.Jon Madssveen, Magnus Berge og Heidi Stenseng orienterer om tilbudet på programfaget landbruk og gartnernæring.

 

 

 

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere