Jeg er overrasket over hva naturbruk egentlig er

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Nå er 1. inntaket klart for videregående skole til høsten. Gjennom prosjektet RULL sammen med Oppland Fylkeskommune jobber vi for at flere skal søke seg inn på naturbruksutdanning.

Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket (RULL) er et prosjekt hos Oppland Fylkeskommune. Oppland Bondelag er aktivt med på flere fronter i prosjektet, blant annet på rekruttering til naturbruk.

Ei viktig målgruppe for økt rekruttering til naturbruk er rådgivere i ungdomsskolen. Deres kunnskap og kompetanse er viktig når de skal gi råd til 9.- og 10. klassingene.

Tidligere i vår arrangerte RULL tur for ca 30 rådgivere i ungdomskolen i Oppland til Valle Videregående skole og til Bioforsk Øst Apelsvoll på Kapp. Målet var å gi dem økt kunnskap om naturbruk som programfag i videregående og landbruk som næring. Mange fikk seg en positiv overraskelse under turen.

Direktør Ingvar Hage i Bioforsk Øst.På Bioforsk Øst Apelsvoll holdt direktør Ingvar Hage et tankevekkende foredrag om matproduksjon, grunnlaget for matproduksjon og behovet for kompetanse i næringa.

Vi har en årlig nedgang i verdens kornareal tilsvarende 7 ganger det norske kornarealet, sa Ingvar Hage. Samtidig er det behov for 50% mer mat i 2030. Vi har tre fundamentale verdier: mat, vann og energi. Ved god tilgang er det lite verdsatt, ved dårlig tilgang får det uendelig stor verdi.

Landbruksnæringa preges i dag av mismot og pessimisme, manglende insentiver til å bli god, kompetansemangel og urban uvitenhet om næringa.

Produktivitetsøkningen som landbruket har jobbet fram, er det forbrukeren som har nytt godt av . Produsenten er tvunget til å gi denne gevinsten til neste ledd.

Uten kompetanseutvikling stopper næringa. Hage mente det er på høy tid å få opp øynene for dette behovet. Vi trenger gode goder, praktisk tenkning, forståelse og holdninger, et velutviklet rådgiverapparat og en kompetent bondestand.

Han avsluttet med at fotosyntesen er den eneste virkelige verdiskaper.

 

Neste stopp på rådgiverturen var Valle Videregående skole på Lena. Her ønsket rektor Morten Kleven velkommen og ga en kort innføring i tilbudet ved Valle før elever med naturbruk som programfag sto for resten av programmet sammen med sine lærere. Blant tilbudene som ble presentert var også tilbudene ved Gausdal Vgs og Nord-Gudbrandsal Vgs som også tilbyr naturbruk.

Vi ble med på en rundtur på skolen der elevene viste mangfoldet av tilbud og muligheter etter endt utdanning. Her fikk mange av rådgiverne et endret syn på naturbruk og mulighetene som ligger i tilbudet.

Valle har et godt samarbeide med fagekspertisen på Toten. 3. årselevene ved Valle tar deler av plantefaget ved Bioforsk Øst Apelsvoll. De får dermed nyte godt av landets fremste ekspertise på faget som lærere. 30-40% av undervisningen i programfaget hest og hovslager foregår på Norsk Hestesenter på Starum.

Bilder fra rundturen:

Fra gartneriet på ValleHest og hovslager er et av programfagene på Valle. Valle har her et godt samarbeid  med Norsk Hestesenter på Starum.
Trond Engeland fra Gausdal Vgs og Hans Olav Egge fra Valle orienterte om anleggsgartnerfaget.Jon Madssveen, Magnus Berge og Heidi Stenseng orienterer om tilbudet på programfaget landbruk og gartnernæring.

 

 

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere