Jeg er best!

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Det sa vi hver dag da jeg jobbet som eiendomsmekler, sa leder i Dovre Bondelag Egil Romsås under ledermøtet i Oppland Bondelag. Dette kan vi bønder si til oss selv hver dag også.

Tre bedriftslederes viktige valg

Fra eiendomsmegler i Bærum til mjølkeproduksjon på Dovre

Det var vel ingen som hadde tro på at jeg skulle bli bonde på Dovre, sa Egil Romsås, mjølkeprodusent og leder i Dovre Bondelag.

Men jeg var faktisk innom Valle før jeg begynte å jobbe på anlegg i Oslo. En ulykke førte til lang rehabliliteringstid og tid til refleksjon. Dette førte til både Vinterlandbrukskolen og deretter BI med eindomsmeglerstudie. Etter dette jobbet jeg noen år som eiendomsmegler, og her klappet vi oss på brystet hver dag og sa: Jeg er best! og Velg meg!. En litt annen holdning enn den vi ser i landbruket, sa Egil. Men dette kan vi gjøre noe med. Det er lov å si "Jeg er best" som bonde også.

Et spennende arbeid og bra lønn til tross; takket være posivit kjøkkenbordsvaksine og ei kone som var klar til å bli med til Dovre, gikk flyttelasset nordover. Deretter måtte vi ta et nytt viktig valg; skulle vi slite med det produksjonsapparatet som var, eller skulle vi bygge på og gjøre det til en moderne arbeidsplass. Vi satset. Naboene gjorde det motsatte. Jeg setter stor pris på at de som ikke ønsket å satse videre ga meg muligheten til å øke ressursgrunnlaget og produksjonen.

Kurs, et godt veiledningsapparat og nettverk med diskusjonspartnere er gode å ha. Det er mye man ønsker å diskutere med andre. Ektefellen kan være en god diskusjonspartner, men det er nødvendig å kunne diskutere fag med andre mjølkeprodusenter og andre bønder også, sier Egil Romsås.

 

Fra barsjef til mjølkeprodusent

Monica Klette vokste opp som byjente i en liberal familei fiskerbyen Måløy. Et yrke innen fiskeribransjen var ikke min drøm, sa Monica, og jeg dro til Bergen for å studere juss. Etter tre år gikk det faktisk opp for meg at sosiale Monica kanskje ikke ville trives så godt i et kontorlandskap, nedgravd i bøker og lover. Jusstudiene ble erstattet med jobb i Bergens mest populære karaokebar og etterhvert ble hun barsjef på Sanderstølen.

Her traff hun mister TRADISJON i egen høye, mørke og sjarmerende versjon. For å gjøre en lang historie kort; Monica havnet på Nordre Klette i Snertingdal og barmiksing ble byttet ut med ku, traktor, svigerforeldre og etter kort tid fire unger.

Jeg fikk, og ville gjerne ha, ansvaret for fjøset, sa Monica, men jeg følte at jeg ikke strakk til. Jeg manglet kunnskap. Voksenagronom ble løsningen, To år på skolebenken var fantastisk. Kunnskap, kompetanse, mitt eget nettverk og gode venner ble resultatet. Nå er jeg akkurat ferdig med egeninsemineringskurs, og nye arbeidsoppgaver venter hjemme i Snertingdalen. I tillegg er hun også inne i sitt første år som styremedlem i Oppland Bondelag

 

Bedre å eie enn å leie

På Kapp vokste Lars Foss opp på en gard med potet og korn. Faren og onkelen drev samdrift på planteproduksjon. Etter en tur over Mjøsa med studier på Blæstad, valgte Lars å leie onkelens gård og bli farens nye samdriftspartner.Det er bedre å eie enn å leie, mener han, og fikk etterhvert kjøpe onkelens gard. Begge gardene har nå investert i hvert sitt nye hus for eggproduksjon. Det er enkelt å leie jord, bare du betaler bra. Dette er utfordrende for næringa vår, mener Lars og viser bilder av sønnen som ser ut vinduet og over til naboen som gjør våronn. Jeg håper at han også en dag skal kunne gjøre våronn på Toten.

Lars er nyvalgt leder i Østre Toten Bondelag, og vil kjede seg fort om han må gjøre det samme hele tida. Da er det veldig greit å være bonde, sier han.

Tre gode representanter for bondeyrket som ser muligheter i landbruket; Egil Romsås, Monica S. Klette og Lars H. Foss

 

Opplands gullbeholdning

Dere er representanter en gullbeholdning i Oppland, sa politisk redaktør i GD, Halvard Grotli til ledermøtet. Men hvordan forvaltes denne beholdningen? spurte han.

Hvorfor skal dere sammenligne dere med Danmark? Hvorfor ikke Østerrike? Vi har fjellandbruk, Østerrike har alpelandbruk. Slutt å gjøre Danmark til premissleverandør for diskusjonene. Agrianalyse har skrevet om nettopp Østerrike. En rapport dere absolutt bør se nærmere på, mente Grotli. Hjemmelekse: http://agrianalyse.no/file=3124. Og hvorfor lar dere Listhaug få fortsette sin endringspropaganda? Endring til hva?

Agrobusiness i Norge?

Eierskap, kapital og drift er en viktig kopling. Sverige gikk vekk fra denne kopblingen og inførte agrobusiness. Nå vil den norske Regjeringen det samme. Hva skjer da? Mye står på spill. Distriktsjordbruket gir oss et potensiale for å holde safunnshjulet i gang og holde på gode samfunnstrukturer.

Klima, miljø og kvalitet er viktige stikkord. Dere representerer det som internasjonalt og nasjonalt vil stå i fokus i framtida. Forskning viser at det i Sverige brukes tre ganger så mye antibiotika som her, i Danmark 15 ganger så mye og i Italia 100 ganger så mye! Med de helseproblemer dette gir i Europa, burde det vært kvalifisert for store VG-overskrifter. Forskere advarer mot høy mjølkeytelse (les Bondebladet nr 46, side 12) og norsk landbruk legger beslag på store arealer i blant annet Sør-Amerika gjennom sin fôrimport. Dere har i det hele tatt en del å ta tak i, mente Grotli.

Møt folket på de digitale mjølkeramper

Jeg vet dere i Oppland Bondelag er flinke til å snakke med politikere. Men enda viktigere er resten av befolkningen. Hvor treffer dere dem? Bruk de digitale mjølkerampene der ute. Dere skal være et talerør og sørge for å være aktivt tilstede på disse mjølkerampene. Vær på offensiven teknologisk og sørg for at tillitsvalgtapparatet er det samme.

 

Hvorfor lar dere Listhaug holde på med endringspropagandaen sin uten å spørre henne hva hun skal endre det til?, spør GDs Halvard Grotli. Her i diskusjon med Trond Ellingsbø, Hanne Bergesen og Kristina Hegge.

 

 

Samvirkebonden er den største og viktigste eier og investor i norsk matindustri sa Ola Hedstein fra Norsk Landbrukssamvirke til Marthe Dypdalen, Tronn Ole Anderssen og Marita Aanekre. Se på dere sjøl som eiere og investorer av samvirkebedriftene, ikke medlemmer, sa han.

 

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere