Jan Gunnar Eilertsen er valgt inn som styremedlem i Norges Bondelag

Publisert 05.06.2014
  • Tips en venn om denne siden

Nordland Bondelag gratulerer

Jan Gunnar har vært fast medlem i styret i Nordland Bondelag siden 2011.
Han har vært i styret i Vågan Bondelag i mange år, de seneste årene som leder i lokallaget. Jan Gunnar driver for tiden med storfe på gården sin, og leier ut melkekvoten han har. Han har dessuten hatt mange verv i mange forskjellige lag og organisasjoner.

Jan Gunnar Eilertsen

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere