Invitasjon til Markakonferansen 18. april 2013 kl 10.00 – 16.00

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Tema: Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland- landbruket som kompetansenæring

Målgruppe:   De satsingsvillige i Helgeland og Salten.

Bønder, politikere, rådgivere, landbruksorganisasjoner, etater, elever, skoleeier og Fylkesmannen

Mosjøen videregående skole, studiested Marka inviterer landbruksnæringa til rådslaging om hvordan landbruksutdanninga bør være i framtida. Hva slags kompetansebehov har næringa? Hva kan landbruksskolene og andre aktører bidra med i framtida? Hva kan vi gjøre sammen?

Vi ønsker velkommen til dagskonferansen i Marka!  Se program neste side..

Påmelding innen 12. april

på telefon 75 65 41 00, eller e-post: adm.marka@nfk.no

 

Konrad Fagereng         Trond Mehus                 Roger Eliassen

Studierektor               Norsvin Nordland           Leder Vefsn Bondelag

 

Her kan du laste ned programmet til konferansen

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere