Invitasjon!

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Kick-off for landsomfattende HMS-kampanjen ”TRYGGHET OG HELSE I LANDBRUKET” I Nordland skal det skje på gården til Jan Storteig, Bodø, onsdag 12. september 2012, kl 11.00 – 13.00.

Arrangementet vil foregå på gården hos Jan Storteig, Godøynes, ca 1,5 mil utenfor Bodø.

Tidsrammen er fra 11.00 til 13.00. Vi satser på en praktisk tilnærming til HMS- temaet med bruk av sterke virkemidler. Dukker som snurres inn på kraftoverføringsaksling uten vern og motorsag på vernebukser. I tillegg vil bedriftshelsetjenesten vise hva de tilbyr. Det vil være stasjoner som vil bli bemannet av fagpersoner fra landbrukets egen bedriftshelsetjenste LHMS.

Det vil bli holdt appeller om viktigheten av denne kampanjen.

Nordland Bondelag åpner kampanjen v/fylkesleder Bernt Skarstad. Ellers deltar Gjensidige, Arbeidstilsynet, Nordland Bonde- og småbrukarlag, Nortura, Tine og NLR-Nord.

Vi ønsker alle bønder velkommen!

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.

Kontaktperson:

Halle Arnes, distriktsleder for LHMS Nord-Norge, tlf. 97580053

 

Trygghet og Helse i Landbruket

- en landsdekkende kampanje over 2 år

Kampanjen er utviklet for å gi en målrettet innsats for å redusere omfanget av skader, ulykker og yrkeslidelser i landbruket.

Alle fagarrangementer er et gratis tilbud til alle tilknyttet landbruket!

 

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere