Invitasjon!

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Kick-off for landsomfattende HMS-kampanjen ”TRYGGHET OG HELSE I LANDBRUKET” I Nordland skal det skje på gården til Jan Storteig, Bodø, onsdag 12. september 2012, kl 11.00 – 13.00.

Arrangementet vil foregå på gården hos Jan Storteig, Godøynes, ca 1,5 mil utenfor Bodø.

Tidsrammen er fra 11.00 til 13.00. Vi satser på en praktisk tilnærming til HMS- temaet med bruk av sterke virkemidler. Dukker som snurres inn på kraftoverføringsaksling uten vern og motorsag på vernebukser. I tillegg vil bedriftshelsetjenesten vise hva de tilbyr. Det vil være stasjoner som vil bli bemannet av fagpersoner fra landbrukets egen bedriftshelsetjenste LHMS.

Det vil bli holdt appeller om viktigheten av denne kampanjen.

Nordland Bondelag åpner kampanjen v/fylkesleder Bernt Skarstad. Ellers deltar Gjensidige, Arbeidstilsynet, Nordland Bonde- og småbrukarlag, Nortura, Tine og NLR-Nord.

Vi ønsker alle bønder velkommen!

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.

Kontaktperson:

Halle Arnes, distriktsleder for LHMS Nord-Norge, tlf. 97580053

 

Trygghet og Helse i Landbruket

- en landsdekkende kampanje over 2 år

Kampanjen er utviklet for å gi en målrettet innsats for å redusere omfanget av skader, ulykker og yrkeslidelser i landbruket.

Alle fagarrangementer er et gratis tilbud til alle tilknyttet landbruket!

 

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere