Innlegg om rovdyr

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Wanja Rakvaag holder sitt innlegg om rovdyr på årsmøtet i Lillehammer

Utfordringene knyttet opp mot måloppnåelsen av fjorårets rovvilttiltak er mange. Etter å ha mistet nærmere 1000 dyr til rovdyr opp gjennom årene setter Wanja Rakvaag fokus på noen av problemene lisensjegere og næring står overfor i tiden som kommer.

Her kan du lese hele innlegget til Wanja Rakvaag

Styremedlem i Nordland Bondelag, Wanja Rakvaag

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere