Innlegg om rovdyr

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Wanja Rakvaag holder sitt innlegg om rovdyr på årsmøtet i Lillehammer

Utfordringene knyttet opp mot måloppnåelsen av fjorårets rovvilttiltak er mange. Etter å ha mistet nærmere 1000 dyr til rovdyr opp gjennom årene setter Wanja Rakvaag fokus på noen av problemene lisensjegere og næring står overfor i tiden som kommer.

Her kan du lese hele innlegget til Wanja Rakvaag

Styremedlem i Nordland Bondelag, Wanja Rakvaag

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere