Innlandets Matpris til Linda Suleng

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Lindas sau, saft, syltetøy og sirkus gikk av med seieren i kåringen «Innlandets Matpris 2017». Bonden fra Østre Toten satte stor pris på utmerkelsen. Dette varmer etter en svært vanskelig sommer, sier prisvinneren.

Innlandets Matpris ble i år delt ut for tredje gang. Det er Bondelagene i Oppland, Hedmark og Akershus sammen med Sparebank1 Østlandet som står bak prisen. Aktuelle kandidater for prisen skulle oppfylle ett eller flere av følgende kriterier:

  • Fremmer mat og landbruket på en positiv måte
  • Er nyskapende, fremtidsrettet og viser innovasjonsevne
  • Er en god ambassadør og bidrar til økt optimisme og rekruttering i næringen
  • Har forankring i Hedmark, Oppland eller Akershus med fokus på lokalprodusert mat

Det ble foreslått 22 kandidater fra alle kanter av Oppland, Hedmark og Akershus, og en jury bestående av representanter fra Oppland Bondelag, Hedmark Bondelag og Sparebank1 Østlandet plukket ut fire finalister. I tillegg til Linda Suleng, kom også familien Avdem på Lesja, Eva Moberg fra Flisa og Innlandsmarkedet i Moelv til finalen.

En klar vinner

Linda Suleng oppfylte alle kriteriene, og hun fikk flest stemmer i finalerunden. Det var en glad og ydmyk vinner som fikk overrakt prisen av fjorårets vinner Louise Gjør under arrangementet Midt i matfatet i Vikingeskipet på Hamar i dag.

En glad prisvinner, Linda Suleng

Jeg hadde ikke trodd jeg skulle hamle opp med store og veletablerte matmiljøer som Avdem på Lesja, sa hun. Det at hun har stått opp og frontet beitenæringa i en svært presset sesong, kan nok ha medvirket til stemmene, tror hun. Og denne sommeren har vært ekstra vanskelig. Lamminga i vår gikk bra, deretter har hun som saueprodusent og bærprodusent fått føle både ulv og ustabilt vær på kroppen. Da varmet denne prisen ekstra. Jeg setter stor pris på dette, sier Linda Suleng.

Linda Suleng fikk overrakt prisen av f.v. Astrid Simengård i Oppland Bondelag, fjorårets vinner Louise Gjør fra Stange og Håvard Bjørgen i Sparebanken 1 Østlandet.

 

Fra grafisk designer til sau og bringebær

Da Linda Suleng og mannen Olav overtok garden Østre Lae, ønsket Linda å bytte ut jobben som grafisk designer og starte som bonde på heltid. Første steg var voksenagronomstudiet.

Linda har skapt sin egen arbeidsplass på gården som sauebonde, bringebærprodusent og birøkter. Hun har etablert Totens første eplefelt i nyere tid, og neste år høster hun sine første epler. Linda videreforedler bringebær til saft og syltetøy og selger egen honning, alle produkter under eget merke, Østre Lae. Hun har også planer om å bytte ut sukker i syltetøyproduksjon med honning fra Toten, et ÆKTE Totenprodukt.

Noen av produktene fra Østre Lae. Foto: privat

Aktiviteten på garden er økt såpass mye at mannen Olav nå har gått ned til 50% stilling i landbruksmaskinbransjen. Og hverdagen for familien Suleng har dermed blitt ganske så forandret fra de tok over garden og jorda var bortleid til den virksomheten vi ser på Østre Lae i dag.

Inspirasjonskilde for andre i næringa

Linda er også leder i Østre Toten Bondelag. Hun er flink til å framsnakke næringa, har hatt mangt et besøk på garden som har reist derfra med en god porsjon inspirasjon med seg hjem.

Ei gruppe fra Bondelaget er samlet rundt hagebordet til Linda Suleng.

Sommeren i år ble veldig spesiell for sauenæringa på Toten og i områdene sørover på Hadeland og i Hurdal. Hun har stått i stormen og vært en av næringas positive og tydelige talspersoner under ulveangrepene i regionen.

Linda Suleng har vært klar og tydelig om problemene som beitenæringa har hatt i regionen. Her fra et intervju i NRK. Foto: NRK (skjermdump)

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere