Innkalling til årsmøte og seminar, Nordland Utmarkslag

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Nordland Utmarkslag vil også i år arrangere utmarksseminar på Fauske. Seminaret skal avholdes fredag 8. – lørdag 9. februar. 2013

Under årets seminar ønsker vi å ta opp tema rettighetshavers interesse i vernede områder, grunneierens muligheter innen skogbruk, jervejakt i Nordland, fellefangst i Norge, jakt på rødrev (på sporet etter rødreven), resultater fra rypeprosjektet 2006-2011, motorferdsel i utmark og lokal forvaltning av laks- og sjøørret. 

Se link nedenfor for påmelding, og mer informasjon om programmet.

Vennlig hilsen,

Vidar Johan Bentsen

Sekretær Nordland Utmarkslag

Tel: 755 06068

E-post: Nordland.utmarkslag@bondelaget.no

Invitasjon til årsmøte og seminar laster du ned HER

Her kan du lese et sammendrag av alle foredragene

Under ligger alle foredragene i sin helhet:

Aktiv fellefangst i Norge
Allskog/skogbruk
Bedre jervejakt i Nordland
Lokal forvaltning av anadrom laksefisk
På sporet av rødreven
Rettighetshavers interesser i de store verneområdene i Nordland
Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere