Inn på tunet - spennende muligheter på gård

Av Heidi Kirkeby,
  • Tips en venn om denne siden

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. De viktigste brukerne av tilbud fra IPT er barn og unge, mennesker med rusproblemer, funksjonshemmede og eldre. Lørdag 3. mars arrangerte Østfold Bondelag en fagsamling for eksisterende IPT-tilbydere og andre som ønsket å undersøke mulighetene som ligger i Inn på tunet-virksomhet.

Over 30 deltagere var samlet på Vitenparken i Ås fra Viken-området. Samlingen ble støttet med midler fra Fylkesmannen i Østfold.

Ellen Ødegård, daglig leder i Inn på tunet Akershus, innledet om ulike aktiviteter og behov knyttet til forskjellige brukergrupper. Helsefremmende aktiviteter og opplevelser på gård var tema da Grete Patil, forsker på Institutt for folkehelsevitenskap ved NMBU, innledet på fagsamlingen. Hun snakket om det å ha mening og en historie i aktivitetene som brukerne gjør på gården. Hun trakk frem at forskningsfunn viser at kontakt med dyr gir lavere blodtrykk og puls, samt bedre humør og mindre depresjon. Forskningen viser også at bonden, dyrene og meningsfulle aktiviteter er like viktige for brukerne i et IPT-tiltak. I tillegg fortalte Trond Rode fra Inn på tunet Østafjells konkret om prissetting av IPT-tilbud. Linn Thorud, HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet, innledet om kvalitetssikring av IPT-virksomheten. Hun holder to-dagers kurs om dette i NLR. Når man vurderer å starte opp med et slikt tilbud, må man tenke gjennom hva som gjør gården egnet for IPT-tilbud, egne forutsetninger og begrensninger, hvem skal inn på tunet og miljøet på gården. Kvalitetssystem i landbruket (KSL) har Inn på tunet som en av sine tolv standarder.

Fagsamlingen ble avsluttet med et gårdsbesøk hos Kjersti og Sveinung Jensen som driver Årungen Utedrift i Ås, som har tilbud for personer med rus- og psykiske utfordringer. De har omtrent 50 hester på gården, og en del av arbeidsoppgavene i IPT-tiltaket handler om kontakt med disse dyrene gjennom foring og stell.

 

IPT Norge er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Matmerk, Gjensidige Forsikring ASA og Samvirkesenteret. Det er regionale samvirkebedriftene eies av Inn på tunet-gårdene.

Påskeferie på kontoret

Fra og med fredag 23. mars og fram til tirsdag 3. april er kontoret til Østfold Bondelag stengt. Vi vil benytte anledningen til å ønske dere alle en God Påske. Nyt dagene fram til våren kommer. Oppstår det saker av akutt art kan leder Svend Arild Uvaag nås på telefon 91871699, og organisasjonssjef Mina Mjærum Johansen på telefon 917 75 831.

Nyttig med møte om rovdyr i forkant av beitesesongen

Mandag 19. mars møtte nær 30 husdyrbønder opp på Bamsrudlåven i Eidsberg for å få med seg siste status for rovdyr i Østfold, hva de kan gjøre for å hindre angrep og hva kommunene og Bondelaget gjør i akutte situasjoner.

Verdiskaping var gjennomgangstemaet

Landbrukets betydning for verdiskaping og antall arbeidsplasser i Østfold sto i sentrum under de politiske innledningene på årsmøtet i Østfold 2018. Årsmøtet fikk innledninger av direktør i NHO Østfold, Roald Gulbrandsen, generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge og ordfører i Sarpsborg kommune Sindre Martinsen – Evje åpnet møtet med å ønske velkommen til solbyen Sarpsborg

Gjenvalg for Uvaag

Eidsberg-bonde Svend Arild Uvaag har blitt gjenvalgt som leder i Østfold Bondelag på årsmøte som i dag er avholdt i Sarpsborg. Ny i styret er Henning Lyche Røed fra Råde. Det var et samstemt årsmøte som valgte et styre som det nå venter mange spennende oppgaver for utover våren.

Innsatsprisen 2017 til Toralf Hvidsten

Østfold Bondelag deler hvert år ut en innsatspris til en eller flere person(er) som på en eller annen måte har lagt ned en mangeårig og/eller enestående innsats for Østfoldlandbruket. Toralf Hvidsten fikk Innsatsprisen 2017 for sin mangeårige solide og framtidsrettede ledelse av Østfoldkorn.

Skiptvet Bondelag - årets lokallag 2017

Østfold Bondelag gir hvert år ut en pris til det lokallag som i aktivitet og engasjement har utpekt seg spesielt. Prisen "Årets lokallag 2017" ble i dag delt ut i forbindelse med årsmøtet i Østfold Bondelag - og vinneren ble Skiptvet Bondelag.

Vervepris til Jon Olav Hauge

Årets verver - prisen ble i dag delt ut på årsmøtet i Østfold Bondelag. Jon Olav Hauge, som er verveansvarlig i Berg Bondelag i Halden har gjort en formidabel innsats og vervet 48 medlemmer i 2017. Denne innsatsen høster heder og ære - også blant årsmøtedelegatene som var mektig imponerte.

Leder Svend Arild Uvaag taler til årsmøtet 2018

Leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag holdt leders tale under årsmøtet i Østfold Bondelag som ble avholdt på Hafslund Kurs- og konferansesenter torsdag 15. mars, med nærmere 70 årsmøtedelegater og 30 gjester.

Beite

Invitasjon til møte om rovdyr og beite

Østfold Bondelag inviterer deg som har dyr på beite til møte 19. mars om rovdyr før dyra slippes ut. Spørsmål som vil bli tatt opp er blant annet regelverk om gjerding og andre skadeforebyggende tiltak, samt hvordan få hjelp, og hvem gjør hva når skade har oppstått.

bilde

Stormøte korn 2018

- Sentrale politikere som ga gode løfter gjorde møtet svært viktig. Dette er oppsummeringen fra fylkeslederne etter Stormøte korn 2018

Dette skjer i Østfold Bondelag

Tirsdag
10
April

Årsmøte i konsernet Nortura

Onsdag
11
April

Fagdag: Etablering av gårdsvarmeanlegg

Gamle meieriet, Busterudkleiva 54, Halden, i 2.etg.
Tirsdag
17
April

Styremøte Østfold Bondelag

Løkenveien 4, Askim

Våre samarbeidspartnere