Inn på tunet - spennende muligheter på gård

Av Heidi Kirkeby,
  • Tips en venn om denne siden

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. De viktigste brukerne av tilbud fra IPT er barn og unge, mennesker med rusproblemer, funksjonshemmede og eldre. Lørdag 3. mars arrangerte Østfold Bondelag en fagsamling for eksisterende IPT-tilbydere og andre som ønsket å undersøke mulighetene som ligger i Inn på tunet-virksomhet.

Over 30 deltagere var samlet på Vitenparken i Ås fra Viken-området. Samlingen ble støttet med midler fra Fylkesmannen i Østfold.

Ellen Ødegård, daglig leder i Inn på tunet Akershus, innledet om ulike aktiviteter og behov knyttet til forskjellige brukergrupper. Helsefremmende aktiviteter og opplevelser på gård var tema da Grete Patil, forsker på Institutt for folkehelsevitenskap ved NMBU, innledet på fagsamlingen. Hun snakket om det å ha mening og en historie i aktivitetene som brukerne gjør på gården. Hun trakk frem at forskningsfunn viser at kontakt med dyr gir lavere blodtrykk og puls, samt bedre humør og mindre depresjon. Forskningen viser også at bonden, dyrene og meningsfulle aktiviteter er like viktige for brukerne i et IPT-tiltak. I tillegg fortalte Trond Rode fra Inn på tunet Østafjells konkret om prissetting av IPT-tilbud. Linn Thorud, HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet, innledet om kvalitetssikring av IPT-virksomheten. Hun holder to-dagers kurs om dette i NLR. Når man vurderer å starte opp med et slikt tilbud, må man tenke gjennom hva som gjør gården egnet for IPT-tilbud, egne forutsetninger og begrensninger, hvem skal inn på tunet og miljøet på gården. Kvalitetssystem i landbruket (KSL) har Inn på tunet som en av sine tolv standarder.

Fagsamlingen ble avsluttet med et gårdsbesøk hos Kjersti og Sveinung Jensen som driver Årungen Utedrift i Ås, som har tilbud for personer med rus- og psykiske utfordringer. De har omtrent 50 hester på gården, og en del av arbeidsoppgavene i IPT-tiltaket handler om kontakt med disse dyrene gjennom foring og stell.

 

IPT Norge er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Matmerk, Gjensidige Forsikring ASA og Samvirkesenteret. Det er regionale samvirkebedriftene eies av Inn på tunet-gårdene.

Drastisk økning av villsvin om tiltak ikke settes inn

Villsvin er definert som en fremmed art i Norge. I dag er det ca. 1000 villsvin i Norge, først og fremst i Østfold. - Rapporten fra Vitenskapskomiteen som er lagt fram bekrefter alvoret vi har pekt på i lengre tid", sier leder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag. "Vi har ingen tid å miste i arbeidet med å organisere interessene for å sette igang tiltak for å bekjempe etableringen."

Lisensjakt på ulv i ulvesona

- Dette er et gledelig vedtak, konstanterer leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag etter dagens fellesmøte i Rovviltnemda for Østfold, Akershus og Hedmark. Med dagens vedtak har Rovviltnemndene i sone 4 og 5 vist at de vil starte aktiv forvaltning av ulv også innenfor ulvesona. I praksis betyr dette at alle ulvene i revirene i Slettås (Hedmark), Hobøl (Østfold) og Mangen (Akershus/Hedmark) skal tas ut.

Oppdatert om erstatning og tilskudd ved avlingsskade

Oppdatert informasjon fra Fylkesmannen i Østfold om retten til produksjonstilskudd og avlingsskadeerstatning. Presiseringen gjelder først og fremst om du er i en situasjon hvor omsåing til grovfôrvekster er alternativet. Vårt råd er å ta kontakt med landbrukskontoret ditt om du mener dette er aktuelt for deg. Sørg for å få deres vurdering før du gjør tiltak, og ikke minst sørge for avtale om høsting og avsetning av grovfôret.

Møte om markedsregulering for svin

Norsvin Akershus, Norsvin Østfold, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag inviterer svineprodusenter til møte mandag 25. juni for å gi og få innspill. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes innleder.

Ungdomspolitikere var bonde for en dag

Ungdomspolitikere var torsdag invitert med på Landbruksakademi av Østfold Bondelag og Østfold Bygdeungdomslag. I alt 14 ungdomspolitikere fra de fleste partier fikk møte unge bønder med ulike produksjoner, og ikke minst ulike opplevelser av det å være ung bonde i Østfoldlandbruket. Det var mange spørsmål, gode diskusjoner, masse latter og storfornøyde ungdommer som likte det de fikk servert.

Svar om regelverk avlingsskade

Østfold Bondelag får mange henvendelser fra bekymrede bønder om dagen som etterlyser gode råd på hva de nå skal gjøre i forhold til tørkeskadde arealer. Vi har utfordret Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet på dette, og her følger en klargjøring.

Ta kontakt om du er rammet av tørken

«Vi ser at det er mange av korn-, men også grasbønder i Østfold som er rammet hardt av tørken», sier en bekymret Svend Arild Uvaag, leder i Østfold Bondelag. «Jeg får mange telefoner hvor bønder forteller at de frykter at mer eller mindre hele avlinga er tapt. Dette bekymrer oss."

Ungdomspolitikere besøker Østfoldbønder

Torsdag arrangerer Østfold Bygdeungdomslag og Østfold Bondelag Landbruksakademi for ungdomspolitikere. En hel dag er viet besøk hos bønder og bedrifter i Østfoldlandbruket med skolering i landbruk og landbrukspolitikk. Nærmere 20 ungdommer er påmeldt, og årets landbruksakademi vil sette fokus på verdiskaping i næringa, muligheter for næringsutvikling, rekruttering, dyrevelferd

Åpen Gård i Trøgstad 17. juni 2018

Søndag 17. juni er Trøgstad Bondelag med på å arrangere Åpen Gård på bygdemuseet. I tiden 12.00 - 16.00 kan dere oppleve dyrene på gården, traktorer, redskap, samt delta i en rekke aktiviteter for hele familien. Salg av rømmegrøt, varm mat, vafler og kaffe. Gratis inngang!

Hvor mange ulv skal vi ha?

Fylkesleder Svend Arild Uvaag stilte spørsmålet «Hvor mange ulv mener Venstre vi skal ha i Norge?» til Venstres nestleder Terje Breivik på Bondetingets andre dag. Venstre gikk inn i regjeringen i januar 2018, og Ola Elvestuen, som er nestlederkollega med Breivik, er klima- og miljøminister.

Østfoldinger i ledelsen i bondelaget

Norges Bondelag har gjenvalgt korn- og ammekubonde Bjørn Gimming som 1. nestleder. Videre ble Martha Mjølnerød som er korn- og svinebonde fra Spydeberg valgt som ny varaordfører i Bondelaget.

Si ifra til grunneieren!

Jon Stumberg stilte spørsmålet «Hvorfor kunne ikke jeg fått et varsel om registreringen?» i sitt innlegg på Bondetinget. Spørsmålet stilte han etter å ha oppdaget at det var registrert en sjelden plante i veikanten hans, men for seint.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Fredag
10
August

Markens Grøde

Rakkestad
Mandag
27
August

Styremøte Østfold Bondelag

Moss
Tirsdag
16
Oktober

Skattekurs for regnskapsførere

Våre samarbeidspartnere