Inn på Tunet-møte på Haraldvollen i Målselv

Publisert 20.01.2015
  • Tips en venn om denne siden

Troms Bondelag arrangerte mandag Inn på Tunet-møte i Målselv, på Haraldvollen Røde kors senter. Møtet var et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Matmerk, Fylkesmannen i Troms og Bondelaget. Medlemmer fra Skånland, Harstad, Kåfjord, Målselv og Bardu var tilstede for å få informasjon om hvordan man starter Inn på Tunet-tiltak på egen gård.

Leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes, som også er Inn på Tunet-bonde, åpnet møtet. Han sitter også i "Inn på Tunet-utvalget" som skal sikre IPT-produsentenes faglige og næringspolitiske interesser og rådgi styret i Norges Bondelag i IPT-spørsmål. Utvalget ble opprettet i 2007 og er bredt sammensatt med representanter både fra kjøper og tilbyder. Han fortalte litt om hvordan det er å være bonde med IPT som tilleggsnæring, hvilke gleder og utfordringer dette gir

.

Matmerk ved Bjørn Hvaleby fortsatte møtet med en orientering rundt dokumentasjon og godkjenningsordninger for IPT-tilbydere. KSL-systemet benyttes for egenrevisjon, og veiledere kommer på besøk på gården for å dokumentere at det ikke finnes avvik i forhold til revisjon. Dette må være på plass før man kan starte prosessen med å bli godkjent. Hvis man kommer gjennom nåløyet, kunne han informere om at en slik godkjenning har 2 års varighet, og gjelder forholdene på gården, ikke hvilket tilbud man gir. Matmerk, KSL og Inn på Tunet som merkevare, er ordninger som skal kvalitetssikre en tjeneste.

Arve Kleiven fra Fylkemannens landbruksavdeling har jobbet i flere år for å få på plass flere IPT-tilbydere i Troms fylke. En kartlegging gjennomført i 2013/2014 viser at det er 56 gårder i vårt fylke som er tilbydere av velferdstjenester av ulik karakter. Disse tilbudene er for flere av gårdene helt avgjørende for å opprettholde jordbruksdrifta, og gir et viktig inntekts- og nettverksbidrag til driverne. I tillegg er Inn på Tunet den absolutt viktigste omdømmebyggeren til landbruket! Det finnes så mange solskinnshistorier fra mennesker som har fått nye perspektiver i livet etter å få deltatt i et slikt tilbud, og det må vi bli flinkere til å kommunisere ut til samfunnet. De største utfordringene ligger i manglende forankring på ledernivå i kommunene, både politisk og administartivt. Kommunene er de viktigste kjøperne gjennom ulike sektorer, og her ligger det noen utfordringer i forhold til knappe budsjetter og prioriteringer, men det er viktig å formidle hvilke besparelser IPT kan gi på lang sikt.

Wenche Styrvold fra Innovasjon Norge kom for å orientere hvilke støtteordninger man kan benyttes seg av i en prosess med å starte opp et IPT-tilbud. Hvis du tenker at du skal starte en tilleggsnæring ved å drive rt Inn på Tunet-tilbud på din gård, er det muligheter for en prosentvis stønad både i utviklingsfasen og etableringsfasen, innen ordningen for fylkesvise BU-midler. Landbrukskontoret i kommunen vil være første instans for å vurdere et slitk prosjekt, og vi håper deltakerne på møtet fikk informasjon nok til å vite hvordan de kan starte prosessen. Så håper vi at vi får flere tilbydere i Troms fylke som kan bidra til verdiskaping i landbruket og gi gode alternative tilbud til brukere som har stor nytte av tilbudet.

 

 

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Vil du bli jordbærprodusent?

INFORMASJONSMØTE OM PROSJEKTET JORDBÆRLØFT FOR NORD-NORGE Bardufosstun torsdag 25. januar kl. 18.30-21.30 (møtet er åpent hele kvelden dersom 18.30 blir for tidlig mtp bla fjøstider)

Regionmøter Troms Bondelag 2018

Da er det straks klart for årets regionmøter i Troms Bondelag, invitasjonen er sendt deg som medlem per epost eller som brev. I år får vi med oss Mattilsynet på tur, de vil informere om viktige nyheter og regelverk. I tillegg kjøres det organisajonskurs for våre tillitsvalgte i etterkant av møte. Ta kontakt med ditt lokallag eller organisasjonssjefen om du er interessert i å delta.

Ledermøte

Ledermøte for Troms Bondelag i Nordreisa

Lokallagslederne i Troms er samlet i Nordreisa for felles ledermøte. Trine Hasvang Vaag startet dagen med orientering fra Nortura angående lammesesong og lidyrformidling

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
17
April

Brannverndag, Tromsø

Tromsø
Torsdag
19
April

HMS-DAG på Universitet og steke pannekaker

Universitetet i Tromsø
Tirsdag
21
August

Styremøte Troms Bondelag

Rundhaug

Våre samarbeidspartnere