Ingen overraskelser i Statens tilbud til jordbruksforhandlingene

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen fortsetter sin kamp mot små og mellomstore bruk, sier leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø da han fikk se Statens tilbud til jordbruksforhandlingene.

Statens tilbud foreslår en reduksjon av budsjettmidlene med 70 millioner, mens jordbruket krevde en økning på 577 millioner. Det er jo nettopp budsjettmidler som er verktøyet for å utøve en aktiv landbrukspolitikk, sier Ellingsbø. Det er med budsjettmidler du kan styrke økonomien til de små og mellomstore brukene, mener han.

De største brukene har hatt ei anstendig utvikling den siste tida. Nå er det på høy tid å heve nivået på inntekta til de små og mellomstore brukene, mener Trond. Det er nettopp dette som er hovedmålet i vårt krav, og Staten svarer altså med å redusere denne muligheten.

Store ringvirkninger

Tilbudet tar utgangspunkt i at det har gått bra i norsk jordbruk, mens vi er inne i ei vanskelig tid for andre bransjer. Det sa Statens forhandlingsleder, Leif Forsell, under dagens pressekonferanse.

Er det riktig å straffe landbruket for at det er vanskelige tider i enkelte andre bransjer i Norge, spør Trond Ellingsbø. Etter min mening må det nå satses på landbruket, og det er spesielt viktig å løfte inntekta på de gardene vi har flest av. Dette får også store positive ringvirkninger for andre næringer, og det trenger landet vårt.

Fra pressekonferansen der Statens forhandlingsleder legger fram Statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger.

 

 

Fylkesleder Trond Ellingsbø og organisasjonssjef Ola Råbøl studerer Statens tilbud til jordbruksforhandlingene.

Hele Statens tilbud kan lastes ned her.

Av tiltakene Staten foreslår overfor jordbruket er det to ting vi vil trekke fram, sier Ellingsbø:

Det er interessant å se hvordan Staten svarer på vårt ønske om å satse på korn i de områdene jorda egner seg til det og gras i områder der det ikke kan produseres korn. Staten legger opp til en kraftig reduksjon i arealtilskudd på grovfôr i kornområdene, og de går dermed inn med pisk som stimuli.

Når det gjelder storfekjøtt, tilbyr Staten et kvalitetstilkudd på storfekjøtt i klasse O+ og bedre. Det er lett å være enig i at det bør stimuleres til kvaltitetsproduksjon, sier fylkeslederen, men til hvilken pris? Størstedelen av stofekjøttproduksjonen foregår i kombinasjon med mjølkeku, og her er det utfordrende å nå opp i O+. Denne kombinasjonskua viser seg også å være den mest klimasmarte måten å produsere storfekjøtt på. Med et så stort økonomisk skille mellom O og O+, frykter vi dessuten at dette vil føre økt kraftfôrforbruk i storfekjøttproduksjonen.

Rekordmange støtter landbruket

Folk flest, 92 prosent av befolkningen, vil ha et landbruk av samme omfang som i dag. Trygg mat og selvforsyning er viktigst for folk, viser ny undersøkelse. Ipsos MMI har gjennomført undersøkelsen for Norges Bondelag jevnlig siden 1979. Aldri før har andelen som ønsker et landbruk av samme omfang som i dag vært større. Mer om undersøkelsen kan du lese her.

 

 

Kontaktperson: Trond Ellingsbø, tlf 913 76 286

Kommentarer fra Norges Bondelag

 

 

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere