Ingen overraskelser i Statens tilbud til jordbruksforhandlingene

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen fortsetter sin kamp mot små og mellomstore bruk, sier leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø da han fikk se Statens tilbud til jordbruksforhandlingene.

Statens tilbud foreslår en reduksjon av budsjettmidlene med 70 millioner, mens jordbruket krevde en økning på 577 millioner. Det er jo nettopp budsjettmidler som er verktøyet for å utøve en aktiv landbrukspolitikk, sier Ellingsbø. Det er med budsjettmidler du kan styrke økonomien til de små og mellomstore brukene, mener han.

De største brukene har hatt ei anstendig utvikling den siste tida. Nå er det på høy tid å heve nivået på inntekta til de små og mellomstore brukene, mener Trond. Det er nettopp dette som er hovedmålet i vårt krav, og Staten svarer altså med å redusere denne muligheten.

Store ringvirkninger

Tilbudet tar utgangspunkt i at det har gått bra i norsk jordbruk, mens vi er inne i ei vanskelig tid for andre bransjer. Det sa Statens forhandlingsleder, Leif Forsell, under dagens pressekonferanse.

Er det riktig å straffe landbruket for at det er vanskelige tider i enkelte andre bransjer i Norge, spør Trond Ellingsbø. Etter min mening må det nå satses på landbruket, og det er spesielt viktig å løfte inntekta på de gardene vi har flest av. Dette får også store positive ringvirkninger for andre næringer, og det trenger landet vårt.

Fra pressekonferansen der Statens forhandlingsleder legger fram Statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger.

 

 

Fylkesleder Trond Ellingsbø og organisasjonssjef Ola Råbøl studerer Statens tilbud til jordbruksforhandlingene.

Hele Statens tilbud kan lastes ned her.

Av tiltakene Staten foreslår overfor jordbruket er det to ting vi vil trekke fram, sier Ellingsbø:

Det er interessant å se hvordan Staten svarer på vårt ønske om å satse på korn i de områdene jorda egner seg til det og gras i områder der det ikke kan produseres korn. Staten legger opp til en kraftig reduksjon i arealtilskudd på grovfôr i kornområdene, og de går dermed inn med pisk som stimuli.

Når det gjelder storfekjøtt, tilbyr Staten et kvalitetstilkudd på storfekjøtt i klasse O+ og bedre. Det er lett å være enig i at det bør stimuleres til kvaltitetsproduksjon, sier fylkeslederen, men til hvilken pris? Størstedelen av stofekjøttproduksjonen foregår i kombinasjon med mjølkeku, og her er det utfordrende å nå opp i O+. Denne kombinasjonskua viser seg også å være den mest klimasmarte måten å produsere storfekjøtt på. Med et så stort økonomisk skille mellom O og O+, frykter vi dessuten at dette vil føre økt kraftfôrforbruk i storfekjøttproduksjonen.

Rekordmange støtter landbruket

Folk flest, 92 prosent av befolkningen, vil ha et landbruk av samme omfang som i dag. Trygg mat og selvforsyning er viktigst for folk, viser ny undersøkelse. Ipsos MMI har gjennomført undersøkelsen for Norges Bondelag jevnlig siden 1979. Aldri før har andelen som ønsker et landbruk av samme omfang som i dag vært større. Mer om undersøkelsen kan du lese her.

 

 

Kontaktperson: Trond Ellingsbø, tlf 913 76 286

Kommentarer fra Norges Bondelag

 

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere