Informasjonsmøter i Norges Pelsdyralslag

Publisert 31.10.2013
  • Tips en venn om denne siden

Norges Pelsdyralslag ønsker deg velkommen til ei spennende og trivelig næring og arrangerer i den anledning informasjonsmøter tretten ulike steder i landet.

Næringen tilbyr fadderordning for nye produsenter, samt gunstig finansiering og ulike forskuddsordninger. Ordningene har bidratt til at 20 bønder det siste året har valgt å satse på en fremtid som pelsprodusent.
Økonomien er for tiden meget god og næringen har ikke konsesjonsgrenser eller kvoteordninger.

Program og hele invitasjonen

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere