Importvernet er viktig for oss alle

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Skal vi i det hele tatt produsere noe i dette landet, spurte fylkesleder Trond Ellingsbø under sitt besøk på LOs fylkeskonferanse på Lillehammer i dag. Han holdt innlegg om importvern og toll.

LO og Bondelaget har mange felles interesser og utfordringer, sa Trond Ellingsbø under sitt innlegg på LOs fylkeskonferanse. Når vi ser en del meningsmålinger og hører meningsdannere få fritt spillerom i media, kan vi spørre oss om det er meningen å produsere noe som helst her i landet. Vi kan jo få tak i både varer og tjenester mye billigere i andre land.

Import og tollvern er god næringspolitikk, og helt nødvendig skal vi kunne drive produksjon og videreforedling av mat her i landet. I Oppland sysselsettes omtrent 12.000 i landbruk og landbruksbasert virksomhet.

Tre karer med felles interesser og utfordringer; fv. Størk Hansen og Iver Erling Støen i LO og Trond Ellingsbø.

LOs Iver Erling Støen pekte på det gode samarbeidet LO og Bondelaget har hatt gjennom arbeidet med tollvernet. Det viser at når vi står sammen kommer vi lenger. Næringslivet og distriktene har alt å tjene på en slik type samarbeid, og vi håper dette kan fortsette, sa han. Dette støttet Trond Ellingsbø fullt ut. Størk Hansen mente den raseringa vi ser i landbruket vil få store konsekvenser om 20 år. Er myndighetene villige til å ta det ansvaret?

Vi ser at myndighetene ikke ønsker å bruke noe mer budsjettmidler samtidig som økning i import gjør det vanskelig å øke prisene. For ei næring som har kostnadsøkning på insatsfaktorer, både varer og tjenester, basert på norske priser, gir dette store utfordringer. Mange gir seg i landbruket, de som nærmer seg pensjonsalderen ønsker ikke å vedlikeholde og investere pga usikkerhet rundt neste generasjons framtidsplaner. Dette er det samme som å gi full gass til avvikling av landbruksproduksjonen, sa Trond Ellingsbø. Eksempler på konsekvensene av dette er dagens mangel på storfekjøtt og lammekjøtt i fohold til etterspørsel.

Ved endring av tollsatser fra kronetoll til prosenttoll på en del kjøttvarer og oster, får vi nå en mulighet til å forhandle fram høyere pris for produkt til bøndene. Vil så kjedene benytte anledningen til å øke prisene utover kostnadsøkningen? Det er et spørsmål vi må følge godt med på, mente Trond.

Vi har i media sett og hørt om de forferdelige konsekvensene endring av tollsatser vil ha for den enkelte forbruker. Dette er direkte feilinformasjon, og det er lett å mistenke importbransjen og en del liberale politikere for å hause opp dette bevisst. For oss i Bondelaget har det vært svært vanskelig å komme på i media med korreksjoner av denne feilinformasjonen.

Eksisterende handelsavtaler sikrer mangfold av import gjennom bl.a. kvoter - nå sikrer vi også mulighet for et mangfold av norske varer. Vi har ei importkvote fri for toll på 7200 tonn ost. De dessertostene noen nå er redde for at vi skal miste, eller bli for dyr, utgjør 620 tonn, dvs under 10 % av den tollfrie kvota. Hvem er det som skriker opp om at dette får forferdelige konsekvenser for forbrukerne? spør Trond Ellingsbø.

I tillegg til det moralske ansvar vi som nasjon har for å produsere det vi kan av mat til egen befolkning, kommer vi også innom et annet etisk dilemma med tanke på import av varer, sa Trond. Den senere tid har det kommet fram forhold i den internasjonale matindustrien som ikke liker dagens lys, avsluttet han.

Her er plansjene til Tronds foredrag.

 Kontaktperson: Trond Ellingsbø, tlf 91376286.

 

 

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere