Importvernet er viktig for oss alle

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Skal vi i det hele tatt produsere noe i dette landet, spurte fylkesleder Trond Ellingsbø under sitt besøk på LOs fylkeskonferanse på Lillehammer i dag. Han holdt innlegg om importvern og toll.

LO og Bondelaget har mange felles interesser og utfordringer, sa Trond Ellingsbø under sitt innlegg på LOs fylkeskonferanse. Når vi ser en del meningsmålinger og hører meningsdannere få fritt spillerom i media, kan vi spørre oss om det er meningen å produsere noe som helst her i landet. Vi kan jo få tak i både varer og tjenester mye billigere i andre land.

Import og tollvern er god næringspolitikk, og helt nødvendig skal vi kunne drive produksjon og videreforedling av mat her i landet. I Oppland sysselsettes omtrent 12.000 i landbruk og landbruksbasert virksomhet.

Tre karer med felles interesser og utfordringer; fv. Størk Hansen og Iver Erling Støen i LO og Trond Ellingsbø.

LOs Iver Erling Støen pekte på det gode samarbeidet LO og Bondelaget har hatt gjennom arbeidet med tollvernet. Det viser at når vi står sammen kommer vi lenger. Næringslivet og distriktene har alt å tjene på en slik type samarbeid, og vi håper dette kan fortsette, sa han. Dette støttet Trond Ellingsbø fullt ut. Størk Hansen mente den raseringa vi ser i landbruket vil få store konsekvenser om 20 år. Er myndighetene villige til å ta det ansvaret?

Vi ser at myndighetene ikke ønsker å bruke noe mer budsjettmidler samtidig som økning i import gjør det vanskelig å øke prisene. For ei næring som har kostnadsøkning på insatsfaktorer, både varer og tjenester, basert på norske priser, gir dette store utfordringer. Mange gir seg i landbruket, de som nærmer seg pensjonsalderen ønsker ikke å vedlikeholde og investere pga usikkerhet rundt neste generasjons framtidsplaner. Dette er det samme som å gi full gass til avvikling av landbruksproduksjonen, sa Trond Ellingsbø. Eksempler på konsekvensene av dette er dagens mangel på storfekjøtt og lammekjøtt i fohold til etterspørsel.

Ved endring av tollsatser fra kronetoll til prosenttoll på en del kjøttvarer og oster, får vi nå en mulighet til å forhandle fram høyere pris for produkt til bøndene. Vil så kjedene benytte anledningen til å øke prisene utover kostnadsøkningen? Det er et spørsmål vi må følge godt med på, mente Trond.

Vi har i media sett og hørt om de forferdelige konsekvensene endring av tollsatser vil ha for den enkelte forbruker. Dette er direkte feilinformasjon, og det er lett å mistenke importbransjen og en del liberale politikere for å hause opp dette bevisst. For oss i Bondelaget har det vært svært vanskelig å komme på i media med korreksjoner av denne feilinformasjonen.

Eksisterende handelsavtaler sikrer mangfold av import gjennom bl.a. kvoter - nå sikrer vi også mulighet for et mangfold av norske varer. Vi har ei importkvote fri for toll på 7200 tonn ost. De dessertostene noen nå er redde for at vi skal miste, eller bli for dyr, utgjør 620 tonn, dvs under 10 % av den tollfrie kvota. Hvem er det som skriker opp om at dette får forferdelige konsekvenser for forbrukerne? spør Trond Ellingsbø.

I tillegg til det moralske ansvar vi som nasjon har for å produsere det vi kan av mat til egen befolkning, kommer vi også innom et annet etisk dilemma med tanke på import av varer, sa Trond. Den senere tid har det kommet fram forhold i den internasjonale matindustrien som ikke liker dagens lys, avsluttet han.

Her er plansjene til Tronds foredrag.

 Kontaktperson: Trond Ellingsbø, tlf 91376286.

 

 

 

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

På stabburstrappa

Eierskiftekurs

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av garden? Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs på Honne 3.-4. februar 2018. Vi vil bidra til gode eierskifteprosesser, og kurset fokuserer både på de formelle og de menneskelige sidene ved et eierskifte.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere