I Saltdal har de lagt ut rundballer lang E6

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Rundballene er godt markert flere steder

Og brødaksjonen er godt i gang.

Det er ingen tvil om hva bøndene i Saltdal mener om statens tilbud.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere