Høgskolekurs skreddersydd for landbruket i Oppland

Av Jorunn Løvdal,
  • Tips en venn om denne siden

I høst- og vårsemesteret tilbys flere spennende modulkurs innen jordbruksfag på Blæstad; Traktorteknikk, Bonden som bedriftsleder, HMS ved bruk av landbruksmaskiner og Grashøstimngsteknikk.

I høst- og vårsemesteret tilbyr Høgskolen i Hedmark flere spennende modulkurs innen jordbruksfag på Blæstad; Traktorteknikk, Bonden som bedriftsleder, HMS ved bruk av landbruksmaskiner og Grashøstingsteknikk.

http://www.hihm.no/Hovedsiden/Campus-Evenstad/Nyheter/Nye-kurs-paa-Blaestad

Felles informasjon for alle kursene
Opptakskravet er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Du kan lese mer om  realkompetansekravene på selve søknadsskjemaet. Begrenset antall studieplasser, søkerne rangeres ikke, det er "først til mølla-prinsippet" som gjelder. Enkelte kurs har kursavgift, se faktaark for mer informasjon. Alle som tas opp til modulkursene må betale semesteravgit til Studentsamskipnaden i Hedmark.

Her kan du lese mer om de ulike kursene:

Traktorteknikk
Datoer for samling: Mandag 24. september – onsdag 26. september
Omfang: 5 studiepoeng
Emneansvarlig: Hans Christian Endrerud

Søknadsfrist: 17. september 2012
Faktaark: Her kan du lese mer om kurset i traktorteknikk

Søknadsskjema

HMS ved bruk av landbruksmaskiner
Datoer for samling: Onsdag 24. oktober – fredag 26. oktober
Søknadsfrist: 12. oktober 2012
Omfang: 5 studiepoeng
Emneansvarlig: Hans Christian Endrerud

Faktaark: Her kan du lese mer om kurset HMS ved bruk av landbruksmaskiner

Søknadsskjema

Bonden som bedriftsleder
Datoer for samling: Uke 47-50
Søknadsfrist: 5. november 2012
Omfang: 5 studiepoeng
Emneansvarlig: Fred Håkon Johnsen

Faktaark: Her kan du lese mer om kurset Bonden som bedriftsleder

Søknadsskjema

Grashøstingsteknikk
Datoer for samling: Uke 7-10 2013
Søknadsfrist: 21. februar 2013
Omfang: 5 studiepoeng
Emneansvarlig: Hans Christian Endrerud

Faktaark: Her kan du lese mer om kurset Grashøstingsteknikk

Søknadsskjema

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere