Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket. Deltidsstudium 15 studiepoeng

Publisert 07.07.2015
  • Tips en venn om denne siden

Landbruksnæringen har et tradisjonelt landbruk med store og små enheter, salg av tjenester, produkter og aktiviteter som er svært ulikt og har mange utfordringer. Det gjelder gården som arbeidsplass og for familien som bor på gården. I tillegg er næringen i rask utvikling. Gårder og eiendommer blir i økende grad brukt til salg av tjenester og aktiviteter. Flere ansatte blir også involvert i drift.

http://www.uin.no/no/studier/helse-miljo-og-sikkerhet-i-landbruket

Informasjon om studiet finner du på lenken over.

 

Utviklingen av studiet ved Universitetet i Nordland, Bodø, er kommet i stand med hjelp av KIL-midler fra Matmerk, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms.

I utviklingen av studietilbudet legger vi vekt på og bygger videre på:

 Kurset Praktisk HMS-arbeid (Norsk Landbruksrådgiving HMS)

 KSL-standard 2 - Helse, Miljø og Sikkerhet (Matmerk)

 KSL-standard 11 - Inn på tunet (Matmerk)

Det er ønskelig at studentene har gode kunnskaper om Kvalitets-system i landbruket (KSL) og har gjennomført kurset Praktisk HMS-arbeid, nettbasert og samlingsbasert. Norsk Landbruksrådgiving HMS legger til rette for å ta kurset ved direkte henvendelser.

Er du interessert i HMS-studiet i landbruk kan du kontakte:

Halle Arnes, Norsk Landbruksrådgiving HMS

E-post: halle.arnes@nlr.no, Tel. 975 80 053

Hanne Storteig, Troms landbruksfaglige senter

E-post: hanne.storteig@tromsfylke.no, Tel. 901 13 767

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Vil du bli jordbærprodusent?

INFORMASJONSMØTE OM PROSJEKTET JORDBÆRLØFT FOR NORD-NORGE Bardufosstun torsdag 25. januar kl. 18.30-21.30 (møtet er åpent hele kvelden dersom 18.30 blir for tidlig mtp bla fjøstider)

Regionmøter Troms Bondelag 2018

Da er det straks klart for årets regionmøter i Troms Bondelag, invitasjonen er sendt deg som medlem per epost eller som brev. I år får vi med oss Mattilsynet på tur, de vil informere om viktige nyheter og regelverk. I tillegg kjøres det organisajonskurs for våre tillitsvalgte i etterkant av møte. Ta kontakt med ditt lokallag eller organisasjonssjefen om du er interessert i å delta.

Ledermøte

Ledermøte for Troms Bondelag i Nordreisa

Lokallagslederne i Troms er samlet i Nordreisa for felles ledermøte. Trine Hasvang Vaag startet dagen med orientering fra Nortura angående lammesesong og lidyrformidling

Våre samarbeidspartnere