Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket. Deltidsstudium 15 studiepoeng

Publisert 07.07.2015
  • Tips en venn om denne siden

Landbruksnæringen har et tradisjonelt landbruk med store og små enheter, salg av tjenester, produkter og aktiviteter som er svært ulikt og har mange utfordringer. Det gjelder gården som arbeidsplass og for familien som bor på gården. I tillegg er næringen i rask utvikling. Gårder og eiendommer blir i økende grad brukt til salg av tjenester og aktiviteter. Flere ansatte blir også involvert i drift.

http://www.uin.no/no/studier/helse-miljo-og-sikkerhet-i-landbruket

Informasjon om studiet finner du på lenken over.

 

Utviklingen av studiet ved Universitetet i Nordland, Bodø, er kommet i stand med hjelp av KIL-midler fra Matmerk, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms.

I utviklingen av studietilbudet legger vi vekt på og bygger videre på:

 Kurset Praktisk HMS-arbeid (Norsk Landbruksrådgiving HMS)

 KSL-standard 2 - Helse, Miljø og Sikkerhet (Matmerk)

 KSL-standard 11 - Inn på tunet (Matmerk)

Det er ønskelig at studentene har gode kunnskaper om Kvalitets-system i landbruket (KSL) og har gjennomført kurset Praktisk HMS-arbeid, nettbasert og samlingsbasert. Norsk Landbruksrådgiving HMS legger til rette for å ta kurset ved direkte henvendelser.

Er du interessert i HMS-studiet i landbruk kan du kontakte:

Halle Arnes, Norsk Landbruksrådgiving HMS

E-post: halle.arnes@nlr.no, Tel. 975 80 053

Hanne Storteig, Troms landbruksfaglige senter

E-post: hanne.storteig@tromsfylke.no, Tel. 901 13 767

Sau, gris og egg er de store taperene i Statens tilbud.

Staten kom med sitt tilbud til jordbruket i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen er fornøyd med at Staten tar inn over seg at kostnadene i landbruket øker, men er ikke glad for at de fortsatt bruker prosent og ikke kroner for tette inntektsgapet til andre grupper. I Troms kommer sauen særdeles dårlig ut.

Er du klar?

Flom, storm, brann, smitte og ulykke er hendelser vi forbinder med kaos og unntakstilstand. Hvor forberedt er DU på hva som kan hende og hva du skal gjøre? «Tryggere sammen» er et nytt kursopplegg for deg, din gard og lokalsamfunnet ditt.

Årsmøte i Troms Utmarkslag

Troms Utmarkslag avholder seminar og årsmøte i Bardu, kommunestyresalen, 18.april fra kl. 1100- 1430. I forkant av årsmøte arrangerer vi et miniseminar som tar for seg noen av utfordringene ved økt turisme og bruk av utmarka.

Brannverndag i landbruket

Troms Bondelag inviterer til brannverndag i landbruket i lag med Fylkesmannen i Troms, Troms Brann- og redning og Gjensidige, tirsdag 17.april kl. 1000-1400 ved brannstasjonen i Tromsø, Forsøket 9.

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
21
August

Styremøte Troms Bondelag

Rundhaug
Mandag
15
Oktober

Årsmøter i lokallagene

Mandag
12
November

Styremøte Troms Bondelag

Indre Troms

Våre samarbeidspartnere