God jul til dere alle

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Nordland Bondelag Takker alle tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere for arbeidsåret 2012.

Nordland Bondelag tar juleferie og har julestengt på kontoret fra den 21. desember og frem til 2. januar. 2013.

Julehilsen fra Nordland Bondelag.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere