Gjentar suksessen med Landbrukshelg

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Sett av helga 28.-29. januar 2017, og meld deg på nå! Det er igjen klart for Landbrukshelg for Oppland og Hedmark - ei allsidig og givende kurshelg for landbruket i de to fylkene. Gørsosialt blir det også!


Komiteen for Landbrukshelga 2017 i Hedmark og Oppland: Ole Asmund Sylte, Astrid Simengård, Guro Breck, Ivar Skramstad og Tåle Willerud. Foto: Jorunn Løvdal.

Landbrukshelga er ei storstilt felles kurshelg for landbruket i de to fylkene. Her er målet å samle folk fra ulike produksjoner og ståsted.

Det blir 20 forskjellige kurs, satt opp i parallellprogram, slik at deltakerne kan velge ut fra sitt behov. Deltakerne velger seg fire kurs. I tillegg er det tre fellesbolker, hvor alle kursdeltakerne er samlet. Totalt blir dette ei allsidig og sosial kurshelg, med påfyll både kunnskapsmessig og mellommenneskelig.

Kurshelga finner sted på Hafjell. Arrangør er Landbruksråd Innlandet. I Landbruksrådet inngår følgende organisasjoner:

Felleskjøpet Agri, Nortura Region Øst, Tine Meieriet Øst, Mjøsen Skog, Hoff Norske Potetindustrier, Landkreditt Bank, Hedmark Bondelag, Oppland Bondelag, Hedmark Bygdeungdomslag, Oppland Bygdeungdomslag, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Hedmark Bygdekvinnelag og Oppland Bygdekvinnelag.

Mange av disse organisasjonene holder kurs under Landbrukshelga, og i tillegg kommer blant andre Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.

Tanken bak er å samle kreftene, i stedet for at en rekke organisasjoner skal sitte på hver sin tue og arrangere hver sine produksjonsspesifikke småkurs.

Samtidig er det satt av god tid til sosialt samvær og felles løft. Slik vil arrangørene skape et tilbud som både er spisset nok for den enkelte gårdbruker, og samtidig så bredt at dette kan bli en storstilt samling for landbruket i Innlandet.

Kurslista er klar, og spenner fra praktiske kurs innen storfeproduksjon, svin, sau og grønt, og til fotokurs, økonomi, HMS og konservering av kjøtt - for å nevne noe.
Se på alle de 20 kursene i programoppsett her: Kursoppsett program.
Og les en nærmere beskrivelse av samtlige kurs kurs her: Kursomtale.

Det er også satt av tid til fellesbolker for alle deltakerne. Allsidige temaer på disse bolkene også: Klima, samliv og kokkens ønsker for bonden.

Påmeldingen er i gang fra 15. oktober: Gå inn og meld på her: https://www.deltager.no/landbrukshelg2017/

Ikke nøl med påmelding! Interessen var kjempestor i 2015, og arrangørene måtte si stopp da antall deltakere nådde 250 personer. Det ble til og med "kamp" om plassene på venteliste!

Arrangørene har fått innvilget offentlig støtte, slik at vi kan tilby en sterkt rabattert pris. Helga koster kun 2000 kroner.
Følgende er inkludert i prisen: Kurs gjennom to dager, med fire kursbolker og fellessesjoner. Overnatting på Meetingpoint Hafjell Hotel & Resort (tidligere Quality). Lunsj og middag lørdag, frokost og lunsj søndag, samt div pausemat.
Vi ser gjerne at flere fra samme familie deltar. Da er prisen 1000 for deltaker nummer 2.

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag er sekretariat for arrangementet.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt med følgende personer:
Tåle Willerud, Oppland Bondelag, tale.willerud@bondelaget.no, 95843245
Astrid Simengård, Oppland Bondelag, astrid.simengard@bondelaget.no, 97003684
Guro Breck, Hedmark Bondelag, guro.breck@bondelaget.no, 95779208

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere