Gjeninnfør beredskapslagring av korn!

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøtet i Telemark Bondelag forventer at Stortinget vedtar å gjeninnføre beredskapslagring av mat- og fôrkorn.

Årsmøtet i Telemark Bondelag vedtok enstemmig følgende uttalelse 17. mars 2018:

 

Gjeninnfør beredskapslagring av korn!

Årsmøtet i Telemark Bondelag forventer, at Stortinget vedtar å gjeninnføre beredskapslagring av mat- og fôrkorn.

Norge har økonomiske evner til å kjøpe seg ut av ulike utfordringer, men det er ikke gitt at landet kan kjøpe seg ut av en situasjon med knapphet på mat. Vårt behov for å importere en del råvarer vi ikke kan produsere selv, gjør oss sårbare i flere sammenhenger. Norge bør derfor ha beredskapslagring av kritiske råvarer mat- og fôrkorn.

I globalt perspektiv kan Norge virke som en ubetydelig matprodusent. Vår evne til matproduksjon betyr likevel mye for landets selvforsyning. Norge har i dag en selvforsyningsgrad på ca. 40 prosent. Det bør være i landets interesse å øke den i betydelig grad.

Det er estimert en befolkningsvekst på 3 mrd. i 2050. Denne veksten kommer i deler av verden der det og kan bli veldig redusert matproduksjon i fremtiden. Dette skjer på grunn av temperaturendringer, men og ved reduksjon av vannressursene.

Denne produksjonsnedgangen kan bli veldig dramatisk også for vesten og Norge. Her hjemme registreres det økende produksjonsutfordringer med store avlingsvariasjoner fra år til år. De siste 5 årene viser dette til fulle. Disse variasjonene vil mest sannsynlig vedvare. Det er derfor flere forhold som taler for beredskapslagring av korn.

Økonomisk sett for Norge, vil beredskapslager av korn vere en god innvestering. Det vil gi oss mer stabile priser på både matkorn og forkorn.

Norge hadde beredskapslager frem til 2003, for matkorn og såkorn. Norge har hatt beredskapslager for såkorn også etter 2003, med en delt finansiering fra stat og næring.

Uten beredskapslager for såkorn hadde det vært store problemer med å dekke etterspørselen etter såkorn i vekstsesongen 2018.

 

Årsmøte i Telemark Bondelag 17. mars 2018.  

landskap korn og eple

God sommer!

Telemark Bondelag ønsker alle medlemmer, bønder og bondevenner en riktig god sommer! Kontoret er betjent igjen fra 1. august

Skrinn åker grunnet tørke i Telemark.

Vurderer du om kornavlinga skal bli ei grovfôravling?

Tørken skaper store utfordringer for landbruket, med avlinger av både korn og gras blir langt under det normale. Hvis du vurderer å la kornavlinga bli ei grovfôravling, så vil det være et kjærkomment tilskudd for husdyrprodusenten.

Norsvin 110618

Stor interesse for markedsregulering svin

Norsvin i Vestfold, Telemark og Buskerud er godt fornøyd med at over 80 personer møtte opp på fagdagen de arrangerte sammen med Nortura på Gjennestad denne uka. Regulering av svinemarkedet på kort og lang sikt er et høyaktuelt tema som ble belyst av Karin Røhne, Nortura, Gustav Grøholt, Norsvin og Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag. Som resultat av jordbruksmeldinga og årets jordbruksoppgjør kan vi få mulighet til å regulere produksjonen bedre. -Denne muligheten må vi bruke og det er avgjørende at Norsvin og Bondelaget står samlet, uttalte flere i debatten.

Geita på dagsorden på Bondetinget

Hege Gonsholt fra Telemark Bondelag tok på årsmøtet i Norges Bondelag opp situasjonen for geitenæringa og ordningen med omsetningen av geitemelk-kvoter.

Ei akseptabel avtale

Den 16. mai vart det inngått avtale mellom jordbruket sin forhandlingsdelegasjon og Staten. Avtala har ei ramme på 1100 milionar kroner, der kravet frå Jordbruket var 1830 millionar. Fylkesleder Aslak Snarteland sier at "dette er ei akseptabel avtale, men er ikkje på nokon måte med å tette gapet til andre samanliknbare yrkesgrupper".

Vellykket vårkampanje!

I forkant av jordbruksforhandlingene har lokale bondelag i hele landet invitert til gårdsbesøk. I Telemark har anslagsvis ca 300 barn og ungdommer fått utvidet kunnskap om hvor maten kommer fra.

Bondelaget deltok i ryddeaksjon

Lørdag 21. april var det ryddeaksjon i Bråfjorden og Årnesbukta, i løpet av noen timer ble det samlet inn totalt 2000 kg avfall. Bak står prosjektet «Rene vannveier», et initiativ fra Midt-Telemark landbrukskontor, Midt-Telemark vannområde og Sauherad kommune. I Bråfjorden deltok Saude og Nes Bondelag i opprydningen.

Et trygt valg

Den siste resolusjonen fra årsmøtet i Telemark Bondelag er en oppfordring til norske forbrukere om å velge produkter fra den norske bonden når de er i matbutikken.

Effektiv produksjonsregulering er avgjørende for økonomien til bonden!

Norges Bondelag gjennomfører nå sitt representantskapsmøte på Thon Hotell Opera i Oslo der fylkesledere, sentralstyret, representanter for landbrukets organisasjoner og ansatte i bondelaget møter. I sitt innlegg til representantskapet brukte leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland, tid på markedssituasjonen for flere landbruksprodukter.

Nullvisjon for nedbygging av matjord!

Årsmøtet i Telemark Bondelag henviser til jordvettreglene fra Fylkesmannen i Telemark og krever at politikere og andre som skal ta avgjørelser i samfunnet leser reglene og tar de på alvor.

Gamle og nye koster i nytt fylkesstyre

Gjenvalgt leder Aslak Snarteland takket styremedlem Per Arne Hoppestad for to flotte år med stort engasjement. Resten av styret fortsetter som før og Snarteland mener han fortsatt har en gullrekke å jobbe sammen med.

Gjerpen og Solum ble årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag sikret seg tittelen årets lokallag 2017. Kåringen fant sted på Telemark Bondelag sitt årsmøte 16.-17. mars. Gjerpen og Solum Bondelag er det største lokallaget i fylket og har stor og mangfoldig aktivitet.

Våre samarbeidspartnere