Gjeninnfør beredskapslagring av korn!

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøtet i Telemark Bondelag forventer at Stortinget vedtar å gjeninnføre beredskapslagring av mat- og fôrkorn.

Årsmøtet i Telemark Bondelag vedtok enstemmig følgende uttalelse 17. mars 2018:

 

Gjeninnfør beredskapslagring av korn!

Årsmøtet i Telemark Bondelag forventer, at Stortinget vedtar å gjeninnføre beredskapslagring av mat- og fôrkorn.

Norge har økonomiske evner til å kjøpe seg ut av ulike utfordringer, men det er ikke gitt at landet kan kjøpe seg ut av en situasjon med knapphet på mat. Vårt behov for å importere en del råvarer vi ikke kan produsere selv, gjør oss sårbare i flere sammenhenger. Norge bør derfor ha beredskapslagring av kritiske råvarer mat- og fôrkorn.

I globalt perspektiv kan Norge virke som en ubetydelig matprodusent. Vår evne til matproduksjon betyr likevel mye for landets selvforsyning. Norge har i dag en selvforsyningsgrad på ca. 40 prosent. Det bør være i landets interesse å øke den i betydelig grad.

Det er estimert en befolkningsvekst på 3 mrd. i 2050. Denne veksten kommer i deler av verden der det og kan bli veldig redusert matproduksjon i fremtiden. Dette skjer på grunn av temperaturendringer, men og ved reduksjon av vannressursene.

Denne produksjonsnedgangen kan bli veldig dramatisk også for vesten og Norge. Her hjemme registreres det økende produksjonsutfordringer med store avlingsvariasjoner fra år til år. De siste 5 årene viser dette til fulle. Disse variasjonene vil mest sannsynlig vedvare. Det er derfor flere forhold som taler for beredskapslagring av korn.

Økonomisk sett for Norge, vil beredskapslager av korn vere en god innvestering. Det vil gi oss mer stabile priser på både matkorn og forkorn.

Norge hadde beredskapslager frem til 2003, for matkorn og såkorn. Norge har hatt beredskapslager for såkorn også etter 2003, med en delt finansiering fra stat og næring.

Uten beredskapslager for såkorn hadde det vært store problemer med å dekke etterspørselen etter såkorn i vekstsesongen 2018.

 

Årsmøte i Telemark Bondelag 17. mars 2018.  

Bondelaget deltok i ryddeaksjon

Lørdag 21. april var det ryddeaksjon i Bråfjorden og Årnesbukta, i løpet av noen timer ble det samlet inn totalt 2000 kg avfall. Bak står prosjektet «Rene vannveier», et initiativ fra Midt-Telemark landbrukskontor, Midt-Telemark vannområde og Sauherad kommune. I Bråfjorden deltok Saude og Nes Bondelag i opprydningen.

Et trygt valg

Den siste resolusjonen fra årsmøtet i Telemark Bondelag er en oppfordring til norske forbrukere om å velge produkter fra den norske bonden når de er i matbutikken.

Effektiv produksjonsregulering er avgjørende for økonomien til bonden!

Norges Bondelag gjennomfører nå sitt representantskapsmøte på Thon Hotell Opera i Oslo der fylkesledere, sentralstyret, representanter for landbrukets organisasjoner og ansatte i bondelaget møter. I sitt innlegg til representantskapet brukte leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland, tid på markedssituasjonen for flere landbruksprodukter.

Nullvisjon for nedbygging av matjord!

Årsmøtet i Telemark Bondelag henviser til jordvettreglene fra Fylkesmannen i Telemark og krever at politikere og andre som skal ta avgjørelser i samfunnet leser reglene og tar de på alvor.

Gamle og nye koster i nytt fylkesstyre

Gjenvalgt leder Aslak Snarteland takket styremedlem Per Arne Hoppestad for to flotte år med stort engasjement. Resten av styret fortsetter som før og Snarteland mener han fortsatt har en gullrekke å jobbe sammen med.

Gjerpen og Solum ble årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag sikret seg tittelen årets lokallag 2017. Kåringen fant sted på Telemark Bondelag sitt årsmøte 16.-17. mars. Gjerpen og Solum Bondelag er det største lokallaget i fylket og har stor og mangfoldig aktivitet.

Vi må bli tøffere!

Leder Aslak Snarteland oppfordret til en tøffere tone i kampen om jordvernet og i måten vi snakker om maten vi produserer i sin årsmøtetale. – Vi må ha nullvisjon og gjenoppta kravet om dobbelt areal nydyrka for alt areal som går tapt sa Snarteland.

Følelser er livshjelp!

Årsmøtets temaforedrag om psykisk helse ble holdt av Terje Talseth Gundersen og Henrik Kjeldsen. De bidro på hver sin måte å kaste lys over et tema som kan være vanskelig, men svært viktig å bidra til åpenhet om. Møtet var åpent for alle og ca 60 personer deltok.

Setter bondens psykiske helse på agendaen på årsmøtet

Telemark Bondelag har årsmøte på Bø Hotell fredag 16. mars til lørdag 17. mars 2018. Årsmøtet starter med åpent møte der alle interesserte er velkomne til å høre sykehusprest Terje Talseth Gundersen og Henrik Kjeldsen snakke om psykisk helse.

Tryggere sammen

Onsdag 14.2‬ inviterer Bamble Bondelag, Eidanger Bondelag og Drangedal Bondelag til samling i «Tryggere Sammen» på Bamble brannstasjon ‪kl 19.00‬-22:00.

Autorisasjonskurs - kjøp og bruk av plantevernmidler

Våren 2018 holdes det kurs for de som skal fornye autorisasjonsbeviset sitt og for de som skal ta autorisasjonskurset for første gang. Det er Bygdevis som i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving og Fylkesmannen i Telemark som arrangerer kursene.

Våre samarbeidspartnere