Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Ivar B. Prestbakmo orienterer årsmøtet angående regionalisering.

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Stortinget har vedtatt en regionreform, som innebærer at flere fylkeskommuner må slå seg sammen, blant annet Troms og Finnmark. Troms fylkeskommune har vært positiv til sammenslåingen, mens Finnmark ikke har ønsket sammenslåingen. Stortinget har likevel gjort vedtaket, og organisasjonene blir slått sammen fra 1. januar 2020. Forhandlingene mellom Troms og Finnmark handler om vilkårene for sammenslåingen.

Fakta om avtalen mellom Troms og Finnmark

* Det nye storfylket som dekker en firedel av Norges areal blir hetende Troms og Finnmark.

* På samisk blir navnet Dávvin, som betyr lengst nord. Kvensk navn blir Ruijua, som betyr nordlyslandet / «det nordligste».

* Øverste politiske og administrative ledelse legges til Tromsø.

* Nye avdelinger for internasjonale forhold og nordområdepolitikk, klima og miljø og folkehelse legges til Vadsø.

* Ingen ansatte skal bli pålagt å flytte eller risikere å miste jobben som følge av sammenslåingen.

* Det nye fylkestinget skal bestå av 57 medlemmer. Møtene skal i løpet av året avholdes både i dagens Troms og dagens Finnmark.

* Prosessen skal samordnes og forberedes av en fellesnemnd med 36 medlemmer – 19 fra Troms og 17 fra Finnmark. Lederen velges fra Troms.

* Avtalen ble undertegnet på et hotell på Gardermoen etter et døgns intens mekling under ledelse av fylkesmannen i Hedmark og Oppland, Knut Storberget.

kilde: NRK

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Vil du bli jordbærprodusent?

INFORMASJONSMØTE OM PROSJEKTET JORDBÆRLØFT FOR NORD-NORGE Bardufosstun torsdag 25. januar kl. 18.30-21.30 (møtet er åpent hele kvelden dersom 18.30 blir for tidlig mtp bla fjøstider)

Regionmøter Troms Bondelag 2018

Da er det straks klart for årets regionmøter i Troms Bondelag, invitasjonen er sendt deg som medlem per epost eller som brev. I år får vi med oss Mattilsynet på tur, de vil informere om viktige nyheter og regelverk. I tillegg kjøres det organisajonskurs for våre tillitsvalgte i etterkant av møte. Ta kontakt med ditt lokallag eller organisasjonssjefen om du er interessert i å delta.

Ledermøte

Ledermøte for Troms Bondelag i Nordreisa

Lokallagslederne i Troms er samlet i Nordreisa for felles ledermøte. Trine Hasvang Vaag startet dagen med orientering fra Nortura angående lammesesong og lidyrformidling

Våre samarbeidspartnere