Fylkesleder Bernt Skarstad satte fokus på landbruk og politikk i sitt innlegg på årsmøtet.

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Sett klare mål – da blir det som et virus som ligger på hjernen hele tiden – i alle situasjoner! Landbruket er en viktig næring for verdiskaping og sysselsetting – på lik linje med andre deler av næringslivet! Dette understreket fylkesleder Bernt Skarstad i årsmøtet for Norges Bondelag!

Dag 2 på årsmøte hadde et fokus på temaet Landbruk og politikk. 3 interessante innledningsforedrag satte en god ramme for diskusjonen i plenum. Brita Skallerud (2. nestleder Norges Bondelag), kommunal- og regionalminister/partileder SP Liv Signe Navarsete samt tidligere RV-politiker Aslak Sira Myhre beskrev ulike utfordringer og muligheter knyttet til temaet. Sistnevnte holdt et svært engasjerende innlegg som gav stadige applaussalver fra salen!

I den påfølgende debatten tok vår fylkesleder Bernt Skarstad ordet. Han understreket viktigheten av å ha et klart mål i dette politiske påvirkningsarbeidet som må prioriteres og fokuseres frem mot valget 2013. Landbruket må bli synlige i den politiske debatten og han understreket viktigheten av at landbruket blir en del av det samlede næringslivets arenaer i kommuner, regioner og fylker. De siste aksjoner og vårt brede engasjement har skap oss en politisk kapital og en goodwill hos publikum/forbrukere som er uvurderlig for det videre arbeid. Vi kan ikke godta en halvgod avtale ved neste års jordbruksforhandlinger understreket han! Landbruket er viktig for verdiskaping og sysselsetting i hele landet!!

Fylkesleder Bernt Skarstad fokuserte på landbruket som viktig næringsaktør, her under årsmøtet i Norges Bondelag.

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere