Fylkesleder Bernt Skarstad satte fokus på landbruk og politikk i sitt innlegg på årsmøtet.

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Sett klare mål – da blir det som et virus som ligger på hjernen hele tiden – i alle situasjoner! Landbruket er en viktig næring for verdiskaping og sysselsetting – på lik linje med andre deler av næringslivet! Dette understreket fylkesleder Bernt Skarstad i årsmøtet for Norges Bondelag!

Dag 2 på årsmøte hadde et fokus på temaet Landbruk og politikk. 3 interessante innledningsforedrag satte en god ramme for diskusjonen i plenum. Brita Skallerud (2. nestleder Norges Bondelag), kommunal- og regionalminister/partileder SP Liv Signe Navarsete samt tidligere RV-politiker Aslak Sira Myhre beskrev ulike utfordringer og muligheter knyttet til temaet. Sistnevnte holdt et svært engasjerende innlegg som gav stadige applaussalver fra salen!

I den påfølgende debatten tok vår fylkesleder Bernt Skarstad ordet. Han understreket viktigheten av å ha et klart mål i dette politiske påvirkningsarbeidet som må prioriteres og fokuseres frem mot valget 2013. Landbruket må bli synlige i den politiske debatten og han understreket viktigheten av at landbruket blir en del av det samlede næringslivets arenaer i kommuner, regioner og fylker. De siste aksjoner og vårt brede engasjement har skap oss en politisk kapital og en goodwill hos publikum/forbrukere som er uvurderlig for det videre arbeid. Vi kan ikke godta en halvgod avtale ved neste års jordbruksforhandlinger understreket han! Landbruket er viktig for verdiskaping og sysselsetting i hele landet!!

Fylkesleder Bernt Skarstad fokuserte på landbruket som viktig næringsaktør, her under årsmøtet i Norges Bondelag.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere