Frist for søknad om miljøtilskudd til jordbruksforetak er utsatt til 31. august 2015

Publisert 20.08.2015
  • Tips en venn om denne siden

Selv om fristen for å søke miljøtilskudd er utsatt, er fristen for å søke produksjonstilskudd fortsatt 20. august.

Alle jordbruksforetak som kan motta produksjonstilskudd i jordbruket, og som fyller vilkårene for miljøtilskudd, kan søke om miljøtilskudd. Godkjente beitelag kan også søke om miljøtilskudd til drift av laget.

Søknader leveres elektronisk via Altinn.

Her kan du lese hele artikkelen fra Fylkesmannen i Nordland.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere