Frist for søknad om miljøtilskudd til jordbruksforetak er utsatt til 31. august 2015

Publisert 20.08.2015
  • Tips en venn om denne siden

Selv om fristen for å søke miljøtilskudd er utsatt, er fristen for å søke produksjonstilskudd fortsatt 20. august.

Alle jordbruksforetak som kan motta produksjonstilskudd i jordbruket, og som fyller vilkårene for miljøtilskudd, kan søke om miljøtilskudd. Godkjente beitelag kan også søke om miljøtilskudd til drift av laget.

Søknader leveres elektronisk via Altinn.

Her kan du lese hele artikkelen fra Fylkesmannen i Nordland.

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere