Fremtiden for landbruket i Troms

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Representanter fra forskninga, og matvareindustrien i fylket var til stede i Tromsø for å diskutere fremtiden til landbruket i Troms.

Norturas Svein-Inge Jakobsen var først ute og presenterte anlegget i Målselv. De produserer i dag 6600 tonn pølser/deiger noe som utgjør mer enn slaktekvantumet i Målselv. Slakteriet har utfordringer med tilgang på råstoff i perioder, og får tilførsel av slakt både fra Karasjok og Bjerka. Målsetningen fremover er en satsing på nordnorske kvalitetsvarer og de ønsker å være sentrale i det arktiske landbruket.

Presentasjonen av Tine sitt anlegg på Storsteinnes, ved Jan Vidar Olsen, ble entusiastisk lagt frem. Vi fikk en innføring i ostene som er unike for produksjonslokalene i Troms, og  bedriften er en viktig lokal arbeidsplass. Meieriet tar i mot 40 % av all geitemelk som produseres i Norge og har drevet brunost siden 1925. Kvalitet og kompetanse er hovedfokus i dag, og de ønsker også å være en del av det arktiske landbruket. I 2010 ble nøkkelosten fra Storsteinnes premiert i en internasjonal matkonkurranse i Danmark, og ble best av 770 oster. Anlegget er en betydelig verdiskaper i lokalsamfunnet og ser fremover for å få bedre inntjeninga, og sikre sysselsettingen. Bekymringene ligger i tilgang på råstoff i fylket, og er avhengige av melk også fra Finnmark. Kurvene som viser dagens utvikling, med stadig færre leverandører og mindre melkemengde, må snus for å kunne møte fremtiden med gode utsikter.

Øystein Ballari fra Bioforsk Nord Holt ga en informativ presentasjon om verdens behov for matproduksjon og energi, og utfordringer når det kommer til klimaendringer og konkurransen om areal. Det spesielle med norsk matproduksjon er nærheten til produsentene og kvaliteten på produktene, og dette må vi ta vare på i fremtiden! Utfordringene ligger i ustabilitet og uforutsigbarhet både på klima og marked og her må staten ha robuste systemer som er forberedt, med en økt beredskap, for å ivareta produsentene.

 

Sau, gris og egg er de store taperene i Statens tilbud.

Staten kom med sitt tilbud til jordbruket i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen er fornøyd med at Staten tar inn over seg at kostnadene i landbruket øker, men er ikke glad for at de fortsatt bruker prosent og ikke kroner for tette inntektsgapet til andre grupper. I Troms kommer sauen særdeles dårlig ut.

Er du klar?

Flom, storm, brann, smitte og ulykke er hendelser vi forbinder med kaos og unntakstilstand. Hvor forberedt er DU på hva som kan hende og hva du skal gjøre? «Tryggere sammen» er et nytt kursopplegg for deg, din gard og lokalsamfunnet ditt.

Årsmøte i Troms Utmarkslag

Troms Utmarkslag avholder seminar og årsmøte i Bardu, kommunestyresalen, 18.april fra kl. 1100- 1430. I forkant av årsmøte arrangerer vi et miniseminar som tar for seg noen av utfordringene ved økt turisme og bruk av utmarka.

Brannverndag i landbruket

Troms Bondelag inviterer til brannverndag i landbruket i lag med Fylkesmannen i Troms, Troms Brann- og redning og Gjensidige, tirsdag 17.april kl. 1000-1400 ved brannstasjonen i Tromsø, Forsøket 9.

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
21
August

Styremøte Troms Bondelag

Rundhaug
Mandag
15
Oktober

Årsmøter i lokallagene

Mandag
12
November

Styremøte Troms Bondelag

Indre Troms

Våre samarbeidspartnere