Fagmøte "Bonden som arbeidsgiver for utenlandsk arbeidskraft" 31. januar - påmelding åpnet

Av Heidi Kirkeby,
  • Tips en venn om denne siden

Felles grøntutvalg for Østfold og Akershus Bondelag inviterer til fagmøte om "Utenlandsk arbeidskraft - Bonden som arbeidsgiver". Hovedmålgruppa er grønt/frukt og bærprodusenter. Innledere fra UDI, skatteetaten, arbeidstilsynet, NLR m.fl. kommer. Møtet avholdes 31. jan 2018 i tiden 09.30 – 15.00, på Bøndenes Hus i Råde, Østfold.

Meld deg på her: https://www.deltaker.no/grontmote2018

 

 

Beredskapstelefon for rovviltskader

Om det skulle bli rovviltskader på beitedyr i sommer har Fylkesmannen en beredskapstelefon som er betjent i beitesesongen. De har også laget en informasjonsbrosjyre for beitebrukere. Les alt om dette her.

Martha Mjølnerød, Østfold Bondelag

Valgkomiteens innstilling er klar

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av ledertrioen i Norges Bondelag, noe som betyr at Bjørn Gimming, Østfold er foreslått gjenvalgt som 1. nestleder. Videre er det gledelig at Martha Irene Mjølnerød fra Østfold er foreslått som ny varaordfører.

Markdager om kantsoner

Vannområde Glomma sør arrangerer, sammen med bondelag og kommuner, markdager om skjøtsel av kantsoner langs bekker. Første mulighet er mandag 28. mai i Eidsberg, og mandag 4. juni arrangeres tilsvarende i Sarpsborg.

Jordbruket har løsninga

- Jordbruksoppgjøret har starta, og det handler om langt mer enn tall, skriver fylkesleder Svend Arild Uvaag i et innlegg denne uken. Les flere av hans betraktninger om de pågående forhandlingene her.

Starter forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla mandag ettermiddag at de går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2018.

Imøtekommende - men er det realistisk ?

Staten la i dag fram sitt tilbud til jordbruket. – Staten kommer oss delvis i møte på behovet for kostnadsdekning gjennom å tilby en inntektsramme på 1 milliard kroner, hvor 670 millioner er budsjettmidler, sier leder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag. - Tilbudet er basert på en antagelse om at 348 millioner kroner skal hentes ut i markedet, som følge av at vi får dette i balanse. Vi stiller spørsmålstegn ved realismen i dette, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Staten legger fram sitt tilbud i dag

Staten legger i dag, fredag, fram tilbudet i årets jordbruksforhandlinger. Det er berammet en pressekonferanse hvor tilbudet presenteres kl. 13.00.

Skarpe reaksjoner på Regional transportplan

- Det er på ny en stor skuffelse å se at jordvern og dyrka mark kun er nevnt én eneste gang i forslag til regional transportplan mot 2060, som nå er på høring, sier fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag. Dette dokumentet skal legge grunnlag for de kommende handlingsprogrammene, og har nevnt dyrka jord kun i en drøfting om fortetting under avsnittet «Miljø» på side 12. Ikke en gang under avsnittet «Målkonflikter» er de matproduserende arealene nevnt med et eneste ord.

Moderat og løsningsorientert

Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med nødvendige og framtidsretta løsninger, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

I dag kommer kravet

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. I dag leverer de felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Onsdag
30
Mai

Styremøte Østfold Bondelag m/utsendingsmøte før årsmøtet i Norges Bondelag

Løkenveien 4, Askim
Onsdag
06
Juni

Årsmøte i Norges Bondelag

Lillehammer
Tirsdag
19
Juni

Representantskap i Østfold Landbruksselskap

Løkenveien 4, Askim

Våre samarbeidspartnere