Et trygt valg

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Den siste resolusjonen fra årsmøtet i Telemark Bondelag er en oppfordring til norske forbrukere om å velge produkter fra den norske bonden når de er i matbutikken.

Årsmøtet i Telemark Bondelag vedtok enstemmig følgende uttalelse 17. mars 2018:

 

Vær bevisst på hva du spiser!

Dine valg når du handler matvarer er forbrukermakt. Telemark Bondelag mener du bør velge norsk dersom du bryr deg om hvordan maten du spiser blir produsert.

Det finnes mange flotte produkter fra norsk landbruk i dagligvarebutikkene. Spør etter det du eventuelt savner av norske produkt. Det er stor sannsynlighet for at det lar seg skaffe!

Antibiotikaresistens er en av de største utfordringene innen moderne medisin i dag. I mange år har det blitt forsket på overføring av resistente bakterier fra dyr til mennesker i bl. a. kjøttvarer. Antibiotikaresistens er et globalt problem, og det er behov for internasjonalt samarbeid hvis verdenssamfunnet skal kunne møte utfordringen.

Norge er blant landa i verden med lavest antibiotikaforbruk i husdyrproduksjonen, i tillegg til at forbruket av plantevernmidler er svært lavt. Dette er fortrinn ved norsk matproduksjon som du som forbruker bør ha kunnskap om når du foretar dine valg.

Norsk mat er trygg å spise. Bløtkokt egg fra norsk eggproduksjon er et eksempel på den «luksus» som du som forbruker trygt kan unne deg. Årsaken er at norske egg er frie for salmonellabakterier. Svært mange andre land har en salmonellastatus i eggproduksjon som gjør bløtkokte egg til et risikoprodukt. 

Telemark Bondelag mener det er mange gode grunner til å «gå for» norsk når du handler matvarer. Én viktig grunn er at norske matvarer blir produsert på en måte, og under forhold som gjør at de er svært trygge å spise. Det er en kvalitet som mange land ikke er forunt å ha! Så derfor; velg norsk når det er mulig!

Årsmøte i Telemark Bondelag 17. mars 2018.  

Effektiv produksjonsregulering er avgjørende for økonomien til bonden!

Norges Bondelag gjennomfører nå sitt representantskapsmøte på Thon Hotell Opera i Oslo der fylkesledere, sentralstyret, representanter for landbrukets organisasjoner og ansatte i bondelaget møter. I sitt innlegg til representantskapet brukte leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland, tid på markedssituasjonen for flere landbruksprodukter.

Nullvisjon for nedbygging av matjord!

Årsmøtet i Telemark Bondelag henviser til jordvettreglene fra Fylkesmannen i Telemark og krever at politikere og andre som skal ta avgjørelser i samfunnet leser reglene og tar de på alvor.

Gamle og nye koster i nytt fylkesstyre

Gjenvalgt leder Aslak Snarteland takket styremedlem Per Arne Hoppestad for to flotte år med stort engasjement. Resten av styret fortsetter som før og Snarteland mener han fortsatt har en gullrekke å jobbe sammen med.

Gjerpen og Solum ble årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag sikret seg tittelen årets lokallag 2017. Kåringen fant sted på Telemark Bondelag sitt årsmøte 16.-17. mars. Gjerpen og Solum Bondelag er det største lokallaget i fylket og har stor og mangfoldig aktivitet.

Vi må bli tøffere!

Leder Aslak Snarteland oppfordret til en tøffere tone i kampen om jordvernet og i måten vi snakker om maten vi produserer i sin årsmøtetale. – Vi må ha nullvisjon og gjenoppta kravet om dobbelt areal nydyrka for alt areal som går tapt sa Snarteland.

Følelser er livshjelp!

Årsmøtets temaforedrag om psykisk helse ble holdt av Terje Talseth Gundersen og Henrik Kjeldsen. De bidro på hver sin måte å kaste lys over et tema som kan være vanskelig, men svært viktig å bidra til åpenhet om. Møtet var åpent for alle og ca 60 personer deltok.

Setter bondens psykiske helse på agendaen på årsmøtet

Telemark Bondelag har årsmøte på Bø Hotell fredag 16. mars til lørdag 17. mars 2018. Årsmøtet starter med åpent møte der alle interesserte er velkomne til å høre sykehusprest Terje Talseth Gundersen og Henrik Kjeldsen snakke om psykisk helse.

Tryggere sammen

Onsdag 14.2‬ inviterer Bamble Bondelag, Eidanger Bondelag og Drangedal Bondelag til samling i «Tryggere Sammen» på Bamble brannstasjon ‪kl 19.00‬-22:00.

Autorisasjonskurs - kjøp og bruk av plantevernmidler

Våren 2018 holdes det kurs for de som skal fornye autorisasjonsbeviset sitt og for de som skal ta autorisasjonskurset for første gang. Det er Bygdevis som i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving og Fylkesmannen i Telemark som arrangerer kursene.

Våre samarbeidspartnere