Et trygt valg

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Den siste resolusjonen fra årsmøtet i Telemark Bondelag er en oppfordring til norske forbrukere om å velge produkter fra den norske bonden når de er i matbutikken.

Årsmøtet i Telemark Bondelag vedtok enstemmig følgende uttalelse 17. mars 2018:

 

Vær bevisst på hva du spiser!

Dine valg når du handler matvarer er forbrukermakt. Telemark Bondelag mener du bør velge norsk dersom du bryr deg om hvordan maten du spiser blir produsert.

Det finnes mange flotte produkter fra norsk landbruk i dagligvarebutikkene. Spør etter det du eventuelt savner av norske produkt. Det er stor sannsynlighet for at det lar seg skaffe!

Antibiotikaresistens er en av de største utfordringene innen moderne medisin i dag. I mange år har det blitt forsket på overføring av resistente bakterier fra dyr til mennesker i bl. a. kjøttvarer. Antibiotikaresistens er et globalt problem, og det er behov for internasjonalt samarbeid hvis verdenssamfunnet skal kunne møte utfordringen.

Norge er blant landa i verden med lavest antibiotikaforbruk i husdyrproduksjonen, i tillegg til at forbruket av plantevernmidler er svært lavt. Dette er fortrinn ved norsk matproduksjon som du som forbruker bør ha kunnskap om når du foretar dine valg.

Norsk mat er trygg å spise. Bløtkokt egg fra norsk eggproduksjon er et eksempel på den «luksus» som du som forbruker trygt kan unne deg. Årsaken er at norske egg er frie for salmonellabakterier. Svært mange andre land har en salmonellastatus i eggproduksjon som gjør bløtkokte egg til et risikoprodukt. 

Telemark Bondelag mener det er mange gode grunner til å «gå for» norsk når du handler matvarer. Én viktig grunn er at norske matvarer blir produsert på en måte, og under forhold som gjør at de er svært trygge å spise. Det er en kvalitet som mange land ikke er forunt å ha! Så derfor; velg norsk når det er mulig!

Årsmøte i Telemark Bondelag 17. mars 2018.  

landskap korn og eple

God sommer!

Telemark Bondelag ønsker alle medlemmer, bønder og bondevenner en riktig god sommer! Kontoret er betjent igjen fra 1. august

Skrinn åker grunnet tørke i Telemark.

Vurderer du om kornavlinga skal bli ei grovfôravling?

Tørken skaper store utfordringer for landbruket, med avlinger av både korn og gras blir langt under det normale. Hvis du vurderer å la kornavlinga bli ei grovfôravling, så vil det være et kjærkomment tilskudd for husdyrprodusenten.

Norsvin 110618

Stor interesse for markedsregulering svin

Norsvin i Vestfold, Telemark og Buskerud er godt fornøyd med at over 80 personer møtte opp på fagdagen de arrangerte sammen med Nortura på Gjennestad denne uka. Regulering av svinemarkedet på kort og lang sikt er et høyaktuelt tema som ble belyst av Karin Røhne, Nortura, Gustav Grøholt, Norsvin og Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag. Som resultat av jordbruksmeldinga og årets jordbruksoppgjør kan vi få mulighet til å regulere produksjonen bedre. -Denne muligheten må vi bruke og det er avgjørende at Norsvin og Bondelaget står samlet, uttalte flere i debatten.

Geita på dagsorden på Bondetinget

Hege Gonsholt fra Telemark Bondelag tok på årsmøtet i Norges Bondelag opp situasjonen for geitenæringa og ordningen med omsetningen av geitemelk-kvoter.

Ei akseptabel avtale

Den 16. mai vart det inngått avtale mellom jordbruket sin forhandlingsdelegasjon og Staten. Avtala har ei ramme på 1100 milionar kroner, der kravet frå Jordbruket var 1830 millionar. Fylkesleder Aslak Snarteland sier at "dette er ei akseptabel avtale, men er ikkje på nokon måte med å tette gapet til andre samanliknbare yrkesgrupper".

Vellykket vårkampanje!

I forkant av jordbruksforhandlingene har lokale bondelag i hele landet invitert til gårdsbesøk. I Telemark har anslagsvis ca 300 barn og ungdommer fått utvidet kunnskap om hvor maten kommer fra.

Bondelaget deltok i ryddeaksjon

Lørdag 21. april var det ryddeaksjon i Bråfjorden og Årnesbukta, i løpet av noen timer ble det samlet inn totalt 2000 kg avfall. Bak står prosjektet «Rene vannveier», et initiativ fra Midt-Telemark landbrukskontor, Midt-Telemark vannområde og Sauherad kommune. I Bråfjorden deltok Saude og Nes Bondelag i opprydningen.

Effektiv produksjonsregulering er avgjørende for økonomien til bonden!

Norges Bondelag gjennomfører nå sitt representantskapsmøte på Thon Hotell Opera i Oslo der fylkesledere, sentralstyret, representanter for landbrukets organisasjoner og ansatte i bondelaget møter. I sitt innlegg til representantskapet brukte leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland, tid på markedssituasjonen for flere landbruksprodukter.

Nullvisjon for nedbygging av matjord!

Årsmøtet i Telemark Bondelag henviser til jordvettreglene fra Fylkesmannen i Telemark og krever at politikere og andre som skal ta avgjørelser i samfunnet leser reglene og tar de på alvor.

Gamle og nye koster i nytt fylkesstyre

Gjenvalgt leder Aslak Snarteland takket styremedlem Per Arne Hoppestad for to flotte år med stort engasjement. Resten av styret fortsetter som før og Snarteland mener han fortsatt har en gullrekke å jobbe sammen med.

Gjerpen og Solum ble årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag sikret seg tittelen årets lokallag 2017. Kåringen fant sted på Telemark Bondelag sitt årsmøte 16.-17. mars. Gjerpen og Solum Bondelag er det største lokallaget i fylket og har stor og mangfoldig aktivitet.

Våre samarbeidspartnere