Et brennende engasjement for landbruket i Oppland

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Vel 50 bål ble tent i går, og disse bålene varslet fare. Vi er redde for konsekvensene av den retningen Regjeringen ønsker for det norske landbruket.

Det ble tent bål for distrikts-Norge rundt om i hele landet i går.

Vi kan aldri vinne kampen om billigst mulig landbruk, men vi er i verdenstoppen når det gjelder trygg mat, dyrehelse og plantehelse, var et av budskapene.

Kaster vi dette på båten, kan regninga bli større enn noen liker å tenke på. Det å kunne produsere mat i hele vårt langstrakte og ulendte land er både kvalitetsmessig og beredskapsmessig en gladsak for Norge som eget land.

Dette brenner vi i Bondelaget for, på vegne av både forbrukere og produsenter. Derfor lyste mange bål opp i går ettermiddag og kveld.

Når det er fare på ferde, er det godt å stå sammen. Mange av bildene viser samholdet vi har i landbruket. Her er et knippe bilder og lenker til mediaoppslag fra varselbålaksjonen rundt om i fylket vårt i går:

Lokalavisa Vigga har nettsak fra aksjonen på Dombås med Dovre Bondelag og Lesja og Lesjaskog Bondelag: http://www.vigga.no/nyheter/2017/01/31/Markerte-motstand-med-b%C3%A5l-14145676.ece

Lokalavisa Fjuken viser bålaksjonen i Skjåk og Lom: http://www.fjuken.no/Nyheiter/2017/01/31/Flammar-mot-sentralisering-14144737.ece

Skåk Kommune dekket aksjonen på sine hjemmesider for forhånd: http://www.skjaak.kommune.no/aktuelt/bal-for-landbruket.27115.aspx

Fra aksjonen på Jevnaker i avisa Hadeland (viser bare litt av det åpnet) http://www.hadeland.no/nyheter/balbrenning/norges-bondelag/brant-bal-for-levende-bygder/s/5-21-200140

Oppland Arbeiderblad, Hadeland og Avisa Valdres dekker også aksjonen i dagens avis. Nettsakene er bare åpne for abonnenter.

Mange var samlet rundt bålet på jordet hos familien Bratvold. I bakgrunnen skimtes lysene i Jevnaker sentrum. Foto: Jane Dahl Sogn

Ordfører i Lillehammer Espen Johnsen og fylkesleder Trond Ellingsbø på HH-plassen i Lillehammer sentrum. Foto: Astrid Simengård

fra Skjåk. Foto: Siv Andersbakken

fra DovreFra Vardal med utsikt nordover MjøsaFra Kolbu med disig utsikt utover Totenlandskapet.

Eina f.v: Erlend Amlie, Reidar Amlie, Arnfinn Ulven, Julius Ødegaard, Øystein Amlie og Mona Helen Kløvrud. Foto: Caroline Kløvrud

Kaffekos på Fåvang nordre Braastad. Foto: Hans Amund Braastad

fra bålene på Braastad. foto: Hans Amund BraastadSel og Vågå Bondelag var samlet rund Amfi Otta.

I Lom. F.v Hilde Graffer, Per Runningen og Sylfest Ødegård.

Sør-Fron, Nord-Fron og Kvikne. Foto med enkelt og godt budskap. Foto: Marthe Dypdalen

Faresignal i Vestre Slidre. Foto: Solveig Kvale Bakke

Bål ved Mjøskanten ved garden Hov sør for Lillehammer. Foto: Astrid Simengård

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere