Er du klar?

Publisert 23.04.2018
  • Tips en venn om denne siden

Flom, storm, brann, smitte og ulykke er hendelser vi forbinder med kaos og unntakstilstand. Hvor forberedt er DU på hva som kan hende og hva du skal gjøre? «Tryggere sammen» er et nytt kursopplegg for deg, din gard og lokalsamfunnet ditt.

Vil du lære mer om beredskap på din garden og i lokalsamfunnet?

Troms bondelag i samarbeid med Trondenes, Kvæfjord, Skånland og Gratangen bondelag inviterer alle gårdbrukere i Sør-Troms til første møte i kursrekken "Tryggere sammen" på Røkenes Gård torsdag den 26.april. kl.20.
 

Program for kvelden:
•        Introduksjon av "Tryggere sammen"
•        Sivilforsvaret: Utfordringer og mål for beredskap i Sør- Troms
•        Mattilsynet: Beredskap, utfordringer og farer i et «åpent» landbruk.
•        Mattilsynet om tema smitte -Hvordan forebygge i din fjøs.
•        Spørsmål og diskusjon

 
«Tryggere sammen» er et nytt kursopplegg for deg, din gard og lokalsamfunnet ditt.
I Sør-Troms har vi valgt å arrangere første kurs sammen, deretter vil de respektive lagene arrangere de resterende tre samlingene i sin region. Vi ønsker å presisere at invitasjon er til alle produsenter, ikke bare medlemmer av bondelaget.
 
Flom, storm, brann, smitte, ulykke; Ord vi forbinder med krise og kaos. Klimaendringer gir oss dessverre hyppigere og kraftigere uvær, og fører med seg nye utfordringer både for bønder og myndigheter. Nye smitteutfordringer truer både plante- og dyrehelse, og store investeringer øker sårbarheten for den enkelte gårdbruker. Gjennom fire samlinger skal vi formidle, samle og dele kunnskap om hvordan vi kan bli bedre til å møte og redusere risiko og sårbarhet for menneskene, gården og lokalsamfunnet.
 

Stikkord for de fire samlingene er:
1.    Det generelle beredskapsbildet ved sivilforsvaret og hva vi kan lære om risiko, sårbarhet og beredskap. Mattilsynet om beredskap og smitteforebygging.
2.    Mer om et eller flere av disse emnene: Flom, uvær, brann, ulykke, atom (dere velger selv hvilke(t) tema).
3.    Hvorfor og hvordan lage beredskapsplan? (for garden/drifta og for vår innsats når det skjer noe uønsket i lokalsamfunnet)
4.    Samtalekurset «God å snakke med» / «Om mennesker i stress eller krise»

 

Husk påmelding innen den 24. april. til Tone Rubach, mob: 48134745

Velkommen til en trivelig og lærerik kveld.

Mvh

Trondenes, Kvæfjord, Skånland og Gratangen Bondelag

Sau, gris og egg er de store taperene i Statens tilbud.

Staten kom med sitt tilbud til jordbruket i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen er fornøyd med at Staten tar inn over seg at kostnadene i landbruket øker, men er ikke glad for at de fortsatt bruker prosent og ikke kroner for tette inntektsgapet til andre grupper. I Troms kommer sauen særdeles dårlig ut.

Årsmøte i Troms Utmarkslag

Troms Utmarkslag avholder seminar og årsmøte i Bardu, kommunestyresalen, 18.april fra kl. 1100- 1430. I forkant av årsmøte arrangerer vi et miniseminar som tar for seg noen av utfordringene ved økt turisme og bruk av utmarka.

Brannverndag i landbruket

Troms Bondelag inviterer til brannverndag i landbruket i lag med Fylkesmannen i Troms, Troms Brann- og redning og Gjensidige, tirsdag 17.april kl. 1000-1400 ved brannstasjonen i Tromsø, Forsøket 9.

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
21
August

Styremøte Troms Bondelag

Rundhaug
Mandag
15
Oktober

Årsmøter i lokallagene

Mandag
12
November

Styremøte Troms Bondelag

Indre Troms

Våre samarbeidspartnere