Engasjerte politikere med på tur

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Telemark Bondelag har tradisjon for å invitere politikere med på tur for å vise frem det mangfoldige landbruket vi har i fylket. I år var det stortingskandidatene i Telemark som ble invitert og 22. august ble politikere fra ti partier med på tur.

Det ble en fantastisk tur i strålende sensommervær. Engasjerte politikere benyttet muligheten til å stille spørsmål om hvordan dagens landbrukspolitikk fungerer i praksis.

Første stopp var hos Per Esko Hestetun. På Valen i Bø driver han allsidig og stor planteproduksjon med frukt, bær og korn. Han tok over gården for fire år siden og satser på epler og solbær, han er med i prosjektet Frukt i Fokus og har nylig utvidet med 2500 epletrær og et nytt felt med en ny sort med solbær. Forsamlingen stilte spørsmål om markedet, leveransemuligheter, lagring og fikk høre om utviklingen på epler som blir til drikkeprodukter.

 

 

 

Midt på dagen ankom vi Englandsmo fellesbeite i Rauland. Der ble vi tatt imot av både drivere og representanter fra det lokale bondelaget som fristet med kaffe og rykende ferske vafler. Knut Draugedal og Aasmund Nordstoga informerte om fellesbeite og hvor viktig det er for å kunne drive melkeproduksjon i området. Et fellesbeite fungerer som en ekstra ressurs ved at driverne kan dele på røkteransvaret og ved at grasarealene nede i bygda på de forskjellige eiendommene kan benyttes mer effektivt.

 

Politikerne fikk høre om og stilte spørsmål ved kanaliseringspolitikken, kjøp og salg av melkekvoter og investeringsbehov. Dette henger sammen, skal det investeres i mer moderne fjøs må bonden få tak i større melkekvote. Fjellbonden vil likevel ikke kunne vokse seg like stor som flatbygdbonden, og da må betingelsene ligge til rette for de små melkebruka gjennom en god kanaliseringspolitikk og god investeringsstøtte.

Vest-Telemark blad møtte opp på Englandsmo og intervjuet både bønder og politikere.

 

Bussen snirklet seg videre og oppover, langt skulle vi for å komme frem til dagens siste stopp: Nystøyl fellesseter i Arabygdi i Vinje. Et fantastisk skue åpenbarte seg når vi nærmet oss, den vakre dalen og 200 geiter som trippet på veien ned til støylen. Alle ville ut av bussen og slå følge med geitene. Vel fremme fikk forsamlingen servert deilig mat laget av Trude Flatland fra Kafe Matglede i Vinje.

Nystøyl fellesseter eies av ekteparet Hege Gonsholt og Jon Olav Hauge. De har investert i nytt sommerfjøs og nytt seterhus. Hege orienterte om både egen drift og om geitehold generelt. Årets jordbruksoppgjør var en skummel affære for landets geiteprodusenter og mye stod på spill. Det endte forholdsvis godt, men Hege uttrykte bekymring for framtiden for geit i Norge og presiserte hvor viktig det er at de reelle forholdene om marked, etterspørsel og alle de positive effektene av geitehold blir kommunisert ut til de som styrer landet.  

På slutten av besøket var det tid for melking og folket fikk være med inn i sommerfjøset.  NRK Telemark gjorde opptak og intervjuer på Nystøylen.

Hege er en flott ambassadør for geita og geitebønder, noe som forsamlingen fikk med seg, flere uttrykte at de ville bli igjen på støylen. :-)

Underveis på bussturen orienterte tillitsvalgte fra Tine og Nortura, landbruksdirektøren hos Fylkesmannen i Telemark samt medlemmer av fylkesstyret i Telemark Bondelag.

Tusen takk for en flott tur!

 

Norsvin 110618

Stor interesse for markedsregulering svin

Norsvin i Vestfold, Telemark og Buskerud er godt fornøyd med at over 80 personer møtte opp på fagdagen de arrangerte sammen med Nortura på Gjennestad denne uka. Regulering av svinemarkedet på kort og lang sikt er et høyaktuelt tema som ble belyst av Karin Røhne, Nortura, Gustav Grøholt, Norsvin og Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag. Som resultat av jordbruksmeldinga og årets jordbruksoppgjør kan vi få mulighet til å regulere produksjonen bedre. -Denne muligheten må vi bruke og det er avgjørende at Norsvin og Bondelaget står samlet, uttalte flere i debatten.

Geita på dagsorden på Bondetinget

Hege Gonsholt fra Telemark Bondelag tok på årsmøtet i Norges Bondelag opp situasjonen for geitenæringa og ordningen med omsetningen av geitemelk-kvoter.

Ei akseptabel avtale

Den 16. mai vart det inngått avtale mellom jordbruket sin forhandlingsdelegasjon og Staten. Avtala har ei ramme på 1100 milionar kroner, der kravet frå Jordbruket var 1830 millionar. Fylkesleder Aslak Snarteland sier at "dette er ei akseptabel avtale, men er ikkje på nokon måte med å tette gapet til andre samanliknbare yrkesgrupper".

Vellykket vårkampanje!

I forkant av jordbruksforhandlingene har lokale bondelag i hele landet invitert til gårdsbesøk. I Telemark har anslagsvis ca 300 barn og ungdommer fått utvidet kunnskap om hvor maten kommer fra.

Bondelaget deltok i ryddeaksjon

Lørdag 21. april var det ryddeaksjon i Bråfjorden og Årnesbukta, i løpet av noen timer ble det samlet inn totalt 2000 kg avfall. Bak står prosjektet «Rene vannveier», et initiativ fra Midt-Telemark landbrukskontor, Midt-Telemark vannområde og Sauherad kommune. I Bråfjorden deltok Saude og Nes Bondelag i opprydningen.

Et trygt valg

Den siste resolusjonen fra årsmøtet i Telemark Bondelag er en oppfordring til norske forbrukere om å velge produkter fra den norske bonden når de er i matbutikken.

Effektiv produksjonsregulering er avgjørende for økonomien til bonden!

Norges Bondelag gjennomfører nå sitt representantskapsmøte på Thon Hotell Opera i Oslo der fylkesledere, sentralstyret, representanter for landbrukets organisasjoner og ansatte i bondelaget møter. I sitt innlegg til representantskapet brukte leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland, tid på markedssituasjonen for flere landbruksprodukter.

Nullvisjon for nedbygging av matjord!

Årsmøtet i Telemark Bondelag henviser til jordvettreglene fra Fylkesmannen i Telemark og krever at politikere og andre som skal ta avgjørelser i samfunnet leser reglene og tar de på alvor.

Gamle og nye koster i nytt fylkesstyre

Gjenvalgt leder Aslak Snarteland takket styremedlem Per Arne Hoppestad for to flotte år med stort engasjement. Resten av styret fortsetter som før og Snarteland mener han fortsatt har en gullrekke å jobbe sammen med.

Gjerpen og Solum ble årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag sikret seg tittelen årets lokallag 2017. Kåringen fant sted på Telemark Bondelag sitt årsmøte 16.-17. mars. Gjerpen og Solum Bondelag er det største lokallaget i fylket og har stor og mangfoldig aktivitet.

Vi må bli tøffere!

Leder Aslak Snarteland oppfordret til en tøffere tone i kampen om jordvernet og i måten vi snakker om maten vi produserer i sin årsmøtetale. – Vi må ha nullvisjon og gjenoppta kravet om dobbelt areal nydyrka for alt areal som går tapt sa Snarteland.

Våre samarbeidspartnere