Endring i styret i Nordland Bondelag

Publisert 21.08.2014
  • Tips en venn om denne siden

På Norges Bondelag sitt årsmøte på Lillehammer i juni ble Jan Gunnar Eilertsen valgt inn i styret i Norges Bondelag. Vi gratulerer Jan Gunnar med tilliten og vervet.

I den forbindelse blir det også endringer i styret til Nordland Bondelag. Jan Gunnar fikk på siste styremøte innvilget permisjon som styremedlem i Nordland Bondelag med virkning fra 14.8.2014.
Og som følge av dette rykker Line Hegstad opp som ordinært styremedlem.
2. vara Ståle Nordmo blir fast møtende medlem i fylkesstyret.
Som ny nestleder ble John-Erik S. Johansen valgt og da også som medlem i AU.
Som ny representant i styret til Nordland Bygdekvinnelag velges Tove Mosti Berg.
Og selvsagt ønskes også de til lykke, sammen med det ”nye” styret lykke til med den videre jobbingen.”

 

Bildet er av de tidligere sittende styre. Fra venstre: Jan Gunnar Eilertsen, John-Erik Johansen, Bernt Skarstad, Rita Guldvik, Lena Mikkelsen, Tove Mosti Berg, Line Hegstad og Org. sjef i Nordland Bondelag Geir Jostein Sandmo

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere