Endring i styret i Nordland Bondelag

Publisert 21.08.2014
  • Tips en venn om denne siden

På Norges Bondelag sitt årsmøte på Lillehammer i juni ble Jan Gunnar Eilertsen valgt inn i styret i Norges Bondelag. Vi gratulerer Jan Gunnar med tilliten og vervet.

I den forbindelse blir det også endringer i styret til Nordland Bondelag. Jan Gunnar fikk på siste styremøte innvilget permisjon som styremedlem i Nordland Bondelag med virkning fra 14.8.2014.
Og som følge av dette rykker Line Hegstad opp som ordinært styremedlem.
2. vara Ståle Nordmo blir fast møtende medlem i fylkesstyret.
Som ny nestleder ble John-Erik S. Johansen valgt og da også som medlem i AU.
Som ny representant i styret til Nordland Bygdekvinnelag velges Tove Mosti Berg.
Og selvsagt ønskes også de til lykke, sammen med det ”nye” styret lykke til med den videre jobbingen.”

 

Bildet er av de tidligere sittende styre. Fra venstre: Jan Gunnar Eilertsen, John-Erik Johansen, Bernt Skarstad, Rita Guldvik, Lena Mikkelsen, Tove Mosti Berg, Line Hegstad og Org. sjef i Nordland Bondelag Geir Jostein Sandmo

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere