Endelig vilje til tetting av inntektsgap

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

I år var det endelig vilje til å starte en tetting av gapet mellom matprodusenter og andre grupper i samfunnet, sa Trond Ellingsbø da jordbruket og staten i går ble enige om en avtale i jordbruksforhandlingene.

Vi er fornøyde med årets avtale, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Avtalen ble på rundt 2/3 av kravet. Sjølsagt skulle vi hatt ei avtale nærmere kravet, sier han. Men avtalen gir her et viktig signal om at Regjeringen ser behovet for å tette inntektsgapet for å sikre rekruttering og økt norsk matproduksjon.

Opptrappingsplan

Landbruks- og matministeren tok til orde for at dette er en del av en opptrappingsplan uten å love noe mer for framtida. Norges Bondelag har snakket om behovet for en opptrappingsplan lenge, og vi hadde gjerne sett at de hadde satt i gang denne planen litt tidligere i løpet av de årene de nå har sittet i Regjering. Men, det er i det minste gledelig at vi er enige om behovet for tetting av inntektsgapet, sjøl om vi ville hatt ei raskere tetting enn det Regjeringen ville, sier han.

Lite å drive politikk for

Vi har fått mye av det vi krevde på pris. Statens verktøy for å drive politikk, nemlig budsjettmidlene satt mye hardere. Når det meste gis på pris, blir det lite å hente på blant annet tiltak for struktur og velferd, sier Ellingsbø.

Selve avtalen kan du lese på Norges Bondelag sine sider, se linken Norges Bondelag.

På dette regnearket kan du regne ut hvordan avtalen vil slå ut for ditt bruk.

Bra politisk arbeid i Oppland

Dette resultatet har imidlertid ikke kommet uten beinhard jobbing rundt i alle deler av landet. Jeg vil benytte anledningen til å takke politikere i Oppland som har stått på for økt matproduksjon. Vi vet de har ei hard nøtt å knekke sentralt, men bankes det nok, kan vi kanskje håpe på at nøtta blir skjørere, og at litt mer vett og forstand siger inn, sier Trond Ellingsbø.

I tillegg har jordbrukets forhandlingsutvalg gjort en imponerende jobb. Det har vært tøffe tak, og jeg er helt trygg på at de har gjort det de kunne for å få ut det som var mulig under forhandlingene, avslutter fylkeslederen.

Kontaktperson: Trond Ellingsbø, tlf 913 76 286

 

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere