Endelig vilje til tetting av inntektsgap

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

I år var det endelig vilje til å starte en tetting av gapet mellom matprodusenter og andre grupper i samfunnet, sa Trond Ellingsbø da jordbruket og staten i går ble enige om en avtale i jordbruksforhandlingene.

Vi er fornøyde med årets avtale, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Avtalen ble på rundt 2/3 av kravet. Sjølsagt skulle vi hatt ei avtale nærmere kravet, sier han. Men avtalen gir her et viktig signal om at Regjeringen ser behovet for å tette inntektsgapet for å sikre rekruttering og økt norsk matproduksjon.

Opptrappingsplan

Landbruks- og matministeren tok til orde for at dette er en del av en opptrappingsplan uten å love noe mer for framtida. Norges Bondelag har snakket om behovet for en opptrappingsplan lenge, og vi hadde gjerne sett at de hadde satt i gang denne planen litt tidligere i løpet av de årene de nå har sittet i Regjering. Men, det er i det minste gledelig at vi er enige om behovet for tetting av inntektsgapet, sjøl om vi ville hatt ei raskere tetting enn det Regjeringen ville, sier han.

Lite å drive politikk for

Vi har fått mye av det vi krevde på pris. Statens verktøy for å drive politikk, nemlig budsjettmidlene satt mye hardere. Når det meste gis på pris, blir det lite å hente på blant annet tiltak for struktur og velferd, sier Ellingsbø.

Selve avtalen kan du lese på Norges Bondelag sine sider, se linken Norges Bondelag.

På dette regnearket kan du regne ut hvordan avtalen vil slå ut for ditt bruk.

Bra politisk arbeid i Oppland

Dette resultatet har imidlertid ikke kommet uten beinhard jobbing rundt i alle deler av landet. Jeg vil benytte anledningen til å takke politikere i Oppland som har stått på for økt matproduksjon. Vi vet de har ei hard nøtt å knekke sentralt, men bankes det nok, kan vi kanskje håpe på at nøtta blir skjørere, og at litt mer vett og forstand siger inn, sier Trond Ellingsbø.

I tillegg har jordbrukets forhandlingsutvalg gjort en imponerende jobb. Det har vært tøffe tak, og jeg er helt trygg på at de har gjort det de kunne for å få ut det som var mulig under forhandlingene, avslutter fylkeslederen.

Kontaktperson: Trond Ellingsbø, tlf 913 76 286

 

 

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Kristina og Trond

Lederskifte i Oppland Bondelag

Kristina Hegge fra Biri seiler opp som en klar lederkandidat når Trond Ellingsbø gir seg etter nesten 10 år som leder i Oppland Bondelag. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 13.-14. mars er nå klar.

Mor og datter i samtale med foredragsholderne

Forberedt for eierskifte

Nå fikk vi mye å tenke på, sa flere av deltakerne som var samlet til todagers eierskiftekurs på Honne i helga. 20 familier med begge generasjoner tilstede fikk et godt innblikk i hva en eierskifteprosess innebærer.

Trond Ellingsbø

Oppland Bondelag igjen nest største fylkeslag

Når nyttårsklokkene slo, hadde Oppland Bondelag en medlemsvekst på 78 nye medlemmer. Medlemstallet er nå 5649. På landsbasis har også medlemstallet økt. Norges Bondelag har nå 63.572 medlemmer. Svært gledelig, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Tillitsvalgte fra Gjøvik og Toten

Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula, men vi kan nås på telefon om det haster.

Dovre Bondelag venter på sommertoget

Bondelagsaktivitet lønner seg

Det er stor aktivitet blant Oppland Bondelags 33 lokallag. Nå får de lønn for strevet. Styret har i dag fordelt nesten en kvart million kroner til lokallagene for den aktiviteten de har hatt i 2017.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
09
April

Styremøte 9. - 10. april

Mandag
28
Mai

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer
Mandag
28
Mai

Styremøte etter jordbruksforhandlingene

Øyer

Våre samarbeidspartnere